Patriarhul Daniel la hramul mănăstirii Caraiman: Crucea este semnul mântuirii

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a reamintit vineri credincioşilor prezenţi la hramul Mănăstirii Caraiman faptul că „Sfânta Cruce este semnul mântuirii”.

Pe cruce Hristos S-a jertfit, din iubire pentru oameni, ca noi să dobândim viaţa veşnică, mântuirea. În acest sens, Părintele Patriarh a subliniat că Hristos Domnul a biruit neascultarea lui Adam cel vechi prin ascultarea până la moarte, „îndeplinind voinţa Tatălui care L-a trimis să fie Mântuitorul lumii”.

„El s-a arătat ascultător smerit până la moarte ca să vindece şi să corecteze păcatul protopărinţilor noştri Adam şi Eva care au păcătuit prin neascultare faţă de Dumnezeu. El s-a făcut ascultător până la moarte pentru că Adam cel Vechi voia să ajungă, îndemnat de diavolul, ca Dumnezeu fără Dumnezeu, să fie ca Dumnezeu în nesupunere faţă de Dumnezeu, în ruperea comuniunii de iubire cu Dumnezeu”, a spus Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel a atras atenţia că acest păcat îl repetăm şi noi „foarte adeasea când nu ascultăm de Dumnezeu, când nu avem smerenie, ci în mândrie ne considerăm mai buni decât alţii, mai deştepţi şi uităm că toate virtuţile pe care le avem: inteligenţa, frumuseţea, puterea spirituală sau fizică vin de la Dumnezeu dăruitorul”.

Iubirea mai tare decât păcatul

Un alt aspect evidenţiat de Părintele Patriarh în omilia sa a făcut referire la iubirea arătată de Hristos pe cruce, „iubire mai tare decât ura, păcatul, moartea, diavolul şi iadul”.

„Această iubire smerită şi, în acelaşi timp, atotputernică, care s-a arătat în Iisus Hristos, este simbolizată de semnul Sfintei Cruci. De aceea, Sfânta Cruce este un semn care înfricoşează pe demoni pentru că văd pe Hristos Cel smerit, răstignit pe cruce; ei cei care sunt mândri văd pe Cel milostiv şi iertător răstignit pe cruce, ei care sunt răi văd pe Hristos Cel Sfânt”, a explicat Preafericirea Sa.

„Când facem semnul Sfintei Cruci”, a spus Părintele Patriarh, „rezumăm sute şi mii de cărţi de teologie care vorbesc despre iubirea lui  Dumnezeu arătată în Iisus Hristos pentru mântuirea lumii”.

Hristos a fost răstignit din cauza urii

Totodată, Părintele Patriarh a vorbit despre iertarea şi răbdarea Mântuitorului Iisus Hristos, care nu a răspuns răutăţii celor care L-au răstignit.

„Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce din cauza invidiei şi a urii, dar nu a răspuns la răutate cu răutate, la ură cu ură, ci a răspuns cu smerită răbdare şi iertare. De aceea, El nu i-a blestemat pe cei care L-au răstignit, ci S-a rugat pentru ei zicând către Tatăl din Ceruri: Părinte, iartă-le lor că nu ştiu ce fac”.

„Ori de câte ori facem semnul Sfintei Cruci noi ne referim la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh”, a afirmat Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române care a argumentat prin faptul că „în iubirea lui Hristos pe Cruce s-a arătat iubirea smerită a Preasfintei Treimi”.

„Dumnezeu Tatăl, din iubire pentru lume, trimite în lume pe Fiul Său care Se face om din iubire pentru oameni şi mântuirea lor. După ce Hristos Domnul a propovăduit Evanghelia Iubirii veşnice şi a vieţii veşnice a fost răstignit, îngropat şi înviat a treia zi, S-a înălţat la Ceruri şi a stat de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl şi împreună cu Tatăl au trimis în lume pe Duhul Sfânt”.

În omilia sa, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat şi aspectele istorice ale acestei sărbători şi a adus aminte de momentul în care Sfântul Împărat Constantin cel Mare a văzut, prin minune divină, semnul Sfintei Cruci pe cer, semn cu care a biruit pe Maxenţiu.

Totodată, a adus aminte de Sfânta Împărăteasă Elena care a descoperit Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Hristos, dar şi minunea prin care s-a dovedit că este crucea Sa.

Sarbatoarea hramului va continua şi mâine cu un pelerinaj până la Crucea Eroilor Neamului de pe platouul Bucegi.

Mănăstirea Caraiman

Mănăstirea a fost înfiinţată la iniţiativa vrednicului de pomenire protosinghel Gherontie Puiu.

În data de 29 iunie 2000, în ziua de prăznuire a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Patriarhul Teoctist a aprobat înfiinţarea Schitului Caraiman cu hramul «Înălţarea Sfintei Cruci».

A urmat apoi construirea bisericii de lemn cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului“. În 21 octombrie 2001, biserica de lemn avea să fie sfinţită şi tot atunci avea să fie pusă piatra de temelie pentru începerea construirii unei noi biserici, de zid, cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci“ care a fost sfinţită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în data de 14 septembrie 2014.

Permanenţa Consiliului eparhial din data de 1 iulie 2008 a aprobat ridicarea Schitului Caraiman – cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci“ la rangul de mănăstire.

Foto credit: Raluca Ene/Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente