Patriarhul Daniel – Doctor Honoris Causa al Universităţii Titu Maiorescu

Universitatea Titu Maiorescu din București i-a acordat joi, 10 decembrie 2015, titlul deDoctor Honoris CausaPreafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru contribuţia excepţională la dezvoltarea Bisericii şi asumarea rolului şi importanţa ei în viaţa societăţii.

Evenimentul a avut loc în Aula Universităţii, în prezenţa Senatului instituției de învățământ superior, a autorităților de stat, a reprezentanților mai multor culte din România și a peste 500 de studenți.

Laudatio (discursul de elogiere) a fost rostit de Prof. univ. dr. Iosif Urs, Președintele Universității Titu Maiorescu, menţionând că Patriarhul României este „o călăuză spirituală pentru identitatea, demnitatea și afirmarea românilor în lumea de azi”.

„Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, al şaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a venit cu un suflu nou în fruntea Bisericii, cu gândul de a o întări şi de a o înnoi, de a o creşte, de a o face mai solidă şi mai puternică pentru astăzi şi pentru viitor. Întemeietor, ziditor şi înnoitor, a adus în fruntea Bisericii noastre o viziune nouă, construită pe conştiinţa şi demnitatea credinţei strămoşeşti prin care a oferit un cadru nou de dezvoltare şi de evoluţie ortodoxiei româneşti. Viziunea şi fapta Patriarhului se întemeiază pe conştiinţa că Biserica şi credinţa reprezintă factori esenţiali ai identităţii spirituale a individului şi a societăţii. Întărirea şi dezvoltarea Bisericii înseamnă consolidarea identităţii şi conştiinţei de sine a poporului. De aceea, a construit biserici, de aceea a vrut ca fiecare sat din România să aibă un lăcaş de rugăciune, de laudă şi mulţumire către Dumnezeu. Dezvoltând Biserica a întărit structura de rezistenţă a acestei naţiuni”, a spus Profesorul Iosif Urs.

După decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității Titu Maiorescu, Patriarhul României a mulțumit instituției pentru acest titlu academic.

„Dorim să mulţumim în mod deosebit Universităţii «Titu Maiorescu» pentru această onoare pe care ne-a făcut-o astăzi. Am acceptat acest nou doctorat Honoris Causa pentru a încuraja cooperarea dintre Universitate şi Biserică spre binele comun al societăţii şi pentru a aprecia la rândul nostru dinamica acestei Universităţi care are nouă facultăţi, este relativ tânără, dar foarte creatoare, dinamică şi promiţătoare. Desigur, un mod suplimentar de motivaţie sentimentală este şi faptul că Titu Maiorescu a fost nepot de episcop după mamă. Mama sa, Maria Popasu, a fost sora Episcopului Ioan Popasu al Caransebeşului care a păstorit 24 de ani la Caransebeş, între anii 1865 – 1889”, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul României a rostit apoi cuvântul Originea religioasă a dreptului, secularizarea lui şi nevoia actuală de dialog interdisciplinardin care redăm un fragment. Cuvântul integral poate fi citit aici.

„Dreptatea din credinţă dăruită de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor, este una împlinitoare și înnoitoare în raport cu Legea Vechiului Testament. Astfel, dreptatea sau îndreptarea dobândită prin credința în Hristos depășește legalismul bazat pe formalism și autosuficiență, structurat prin atenția excesivă spre detalii exterioare. Dreptatea din credinţă invocată în Evanghelia și în epistolele Noului Testament nu este doar o lucrare formală și exterioară. Ea implică o stare și o angajare lăuntrică, o transfigurare a puterilor omului prin experiența harului, o spiritualitate a comuniunii personale a omului cu Dumnezeu.

Dreptatea nu este o lucrare realizată pentru imagine socială, pentru dobândirea aprecierii opiniei publice. Mântuitorul Iisus Hristos Se adresează ucenicilor, atenționându-i în acest sens: «Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel nu veți avea plată de la Tatăl vostru din ceruri» (Matei 6, 1).

Dreptatea care derivă din credinţa în Hristos este distinctă în raport cu dreptatea Legii Vechi și a popoarelor politeiste sau păgâne (căci există şi o dreptate a păgânilor, care din fire fac cele ale legii naturale – conform învățăturii Sfântului Apostol Pavel din epistola către Romani 2, 14-15). Dreptatea izvorâtă din credinţă presupune deopotrivă dimensiunea interiorității, a discreției şi a relației de iubire smerită faţă de Dumnezeu şi de oameni. În acest sens, Iisus spune ucenicilor Săi: «Căci zic vouă că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor» (Matei 5, 20)”.

Patriarhul României a primit și medalia omagială „25 de ani de la înființarea Universității și 175 de ani de la nașterea lui Titu Maiorescu”.

În continuare, mai multe personalități au rostit alocuțiuni. Au transmis mesaje de felicitare Președintele României, precum și reprezentanții altor instituții ale statului.

Dincolo de un fapt de recunoaștere, vedem în ceea ce se săvârșește astăzi și un fapt de construcție. În acest sens aș reitera viziunea Președintelui României despre rolul, poziția și misiunea credinței, a vieții spirituale în societatea românească de astăzi. De parte de a fi un factor marginal, viața spirituală trebuie să își regăsească poziția centrală de constructor al identității și al unei căi ce să ducă această nație pe mai departe pe drumurile adevărate”, a spus Sergiu Nistor, consilier prezidențial.

Aș dori să evoc câteva aspecte și câteva momente ilustrative pentru imaginea pe care ne-o oferă astăzi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: aceea de Patriarh al unei Biserici Ortodoxe pe deplin angajate în viața cetății. Biserica Ortodoxă Română se bucură de șansa de a avea de opt ani un Patriarh a cărui vocație pastorală este substanțial ancorată într-o viziune teologică, formată în spiritul neo-patristic sub îndrumarea Părintelui Dumitru Stăniloae și apoi în cele mai bune școli teologice ecumenice occidentale. Tocmai ancorarea profundă în tradiția vie a Bisericii Ortodoxe este cea care conferă viziunii pastorale a Preafericirii Sale profunzimea și anvergura de care a dat dovadă întotdeauna”, a spus Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte.

Alocuțiuni au susținut și reprezentanții mai multor culte din România.

Doresc să vă fiu alături astăzi când Universitatea Titu Maiorescu din București vă decernează titlul de Doctor Honoris Causa în semn de prețuire pentru lucrarea de păstorire sufletească și de educație religioasă a societății românești. Cu această ocazie vă transmit un mesaj prin care vreau să reînnoiesc și să adâncesc legăturile de prietenie cu dumneavoastră și cu Biserica pe care o păstoriți”, a spus Pr. Francisc Doboș, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-catolice de București.

Evenimentul de astăzi îmi produce o mare bucurie, mai cu seamă că nu demult am devenit și eu Doctor Honoris Causa al acestei prestigioase Universități. Vreau să vă spun că mă onorează și ne onorează pe toți și prin faptul că în acest frumos catalog al Doctorilor Honoris Causa apare numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel”, a mărturisit Dr. Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România.

Sunt deosebit de onorat să particip la un astfel de eveniment, fiind vorba de recunoașterea meritelor academice și civice a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, care nu numai că este o personalitate de erudiție teologică și culturală, dar și una dintre cele mai mari personalități ale lumii ecumenice din zilele noastre”, a spus Iusuf Murat, muftiul Cultului Musulman din România.

„România trebuie să fie o țară mândră și bucuroasă că are un asemenea Întâistătător. Datorită Preafericirii Sale Biserica Ortodoxă Română se află la o înălțime mare. Poporul român și România este foarte important pentru toată lumea astăzi. Merg în multe țări cu diferite misiuni și de aceea spun că România este unul dintre cele mai bune exemple pentru Europa din ziua de astăzi și acest merit, pe de o parte, este al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Datev Agopian al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România.

Comentarii Facebook


Știri recente