O nouă publicaţie a Editurii „Cuvântul Vieţii”

La Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei a fost publicată, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, lucrareaPatima lăcomiei de averi şi pastoraţia celor zgârciţi, semnată de tânărul teolog Aurelian-Nicolae Iftimiu, după cum informează Sectorul cultural şi comunicaţii media al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Volumul cuprinde 155 de pagini şi reprezintă teza de licenţă în Teologie realizată de autor sub coordonarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Ea urmărește lămurirea, din punct de vedere ortodox, a temelor bogăției și sărăciei, evidențiindu-le scopul și efectele negative care decurg din înțelegerea lor insuficientă.

Lucrarea se adresează atât credincioșilor mireni, cât și clericilor, după cum apreciază chiar autorul, care, în Cuvântul înainte, remarcă următoarele:

„În contextul crizei economice mondiale, care se fundamentează pe criza spirituală, omul este înclinat spre dorința de câștig, având sentimentul nemulțumirii față de ceea ce are deja. În carte sunt reliefate dedesubturile patimii lăcomiei de averi, în vederea detașării de aceasta. De asemenea, prin indicațiile prezentate, lucrarea poate veni în ajutorul slujitorilor Bisericii în ceea ce privește activitatea lor pastorală și social-filantropică.

Elementul de noutate al lucrării stă în strânsă legătură cu caracterul actual al temei, dar ține și de faptul că, până acum, nu au fost editate lucrări teologice care să abordeze această temă, combinând atât perspectiva scripturistică cu cea patristică, cât și pe acestea două cu abordarea economică. Ca noutate este propus mai ales ultimul capitol, ce cuprinde recomandări pentru preoți în vederea înlăturării cupidității din sufletele credincioșilor care le-au fost încredințate spre păstorire.

Primul capitol al lucrării este dedicat învățăturilor desprinse din paginile Sfintei Scripturi în legătură cu bogăția și cu buna sau reaua ei întrebuințare, respectiv cum poate fi aceasta o binecuvântare pe calea mântuirii sau un obstacol. Cel de-al doilea capitol, intitulat Patima lăcomiei de averi în scrierile Sfinților Părinți, urmărește, prin intermediul unui florilegiu patristic, descrierea patimii lăcomiei de averi, după care se prezintă sfaturile Părinților plini de Duh Sfânt în vederea combaterii acesteia. Capitolul al treilea este inovativ, deoarece abordează legătura dintre teoria economică sănătoasă și perspectiva ortodoxă asupra unor concepte precum: proprietatea privată, diviziunea sporită a muncii, comerțul internațional, profitul economic ș.a. Chiar dacă aparent sunt ireconciliabile, economia și Ortodoxia au, totuși, o legătură, deoarece cea din urmă o poate lumina pe cea dintâi. Ultimul capitol este dedicat implementării efective de către preot a cunoștințelor expuse în primele trei capitole, în vederea înlăturării pericolului permanent al lăcomiei de averi asupra credincioșilor”.

Lucrarea poate fi achiziționată în librăriile şi magazinele de cărţi şi obiecte bisericeşti ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Comentarii Facebook


Știri recente