Monahismul românesc la începutul regimului „democrat-popular” (LIV)

Următoarea etapă avută în vedere de autorităţile statului în procesul aplicării decretului a constat în formarea echipelor de reprezentanţi ai centrelor eparhiale care să meargă în mănăstiri pentru a comunica textul decretului, iar vieţuitorii vizaţi să iasă din monahism în baza unor tabele întocmite la Departamentul cultelor. Ulterior, terenurile agricole ale mănăstirilor afectate de decret, dar şi ale celor desfiinţate, cât şi imobilele urmau să fie preluate de autorităţile statului. În acest sens, la 17 februarie 1960 împuternicitul regional Bucureşti raporta către departament: „Lucrarea privind personalul ce urmează a fi trimis pe teren de către Arhiepiscopia Bucureştilor să facă prelucrarea cu monahii şi monahiile din mănăstiri şi schituri este terminată. Arhiepiscopia Bucureştilor a avut trei echipe formate din: 1. Virgil Godeanu cu Drăgoescu Gheorghe – recenzarea clădirilor; 2. Justinian Florea cu Xenia Secăreanu – recenzarea clădirilor; 3. Petru Alexandru cu Mircescu Nicolae – recenzarea clădirilor. Lucrarea se va perfecta în 3-4 zile”.

(Mai multe detalii în Ziarul Lumina)

Comentarii Facebook


Știri recente