Moment aniversar la Palatul Patriarhiei

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel aniversează astăzi, 62 de ani.

Cu acest prilej, în Sala Europa Christiana din Palatul Patriarhiei a avut loc un moment aniversar la care, alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, au participat: Înaltpreasfințitul Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Preasfințitul Ignatie Mureșeanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, memebri permanențelor Consiliului Național Bisericesc și a Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, stareți, starețe și părinți protoierei din Arhiepiscopia Bucureștilor,decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, părinți profesori din cadrul aceleiași instituții de învățământ universitar.

La acest moment au fost prezenți și următorii membri ai Guvernului României:

– Dl. Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

– Dl. Mircea Dușa, Ministrul Apărării Naționale

– Dl. Varujan Vosganian, Ministrul Economiei

– Dl. Cristian David, Ministrul delegat pentru Românii de Pretutindeni

– Dl. Nicolae Bănicioiu, Ministrul Tineretului și Sportului

– Dl. Mihnea Cosmin Costoiu, Ministrul delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică

– Dl. Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte

De asemenea, a fost prezent și Dl. Dan Mihalache, secretar general adjunct al Senatului.

Au fost transmise mesaje de felicitare din partea reprezentanților statului și din partea tuturor colaboratorilor Patriarhului României din care redăm următoarele mesaje:

Mesaj din partea Președintelui României, citit de către Preasfințitul Părinte Episcop-vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

Preafericirea Voastră,

Cu ocazia aniversarii zilei de naștere, am deosebita plăcere de a vă adresa gândurile mele cele mai calde, însoțite de sincere urări de sănătate, viață îndelungată și împlinirea tuturor proiectelor pe care le-ați inițiat în Biserica Ortodoxa Română.

Vă rog să primiți, Preafericirea Voastră, expresia înaltei mele considerații.

La mulți ani, Preafericite Părinte Patriarh!

Traian Băsescu,

Președintele României

Mesaj din partea Președintelui Senatului României, citit de către Dl. Dan Mihalache, secretar general adjunct al Senatului

Preafericirea Voastră,

Sunt deosebit de onorat să Vă adresez cele mai calde urări în acest moment aniversar, asigurându-vă de respectul și de deplinul meu sprijin în opera pe care o înfăptuiți în slujba Ortodoxiei Române.

Vă doresc sănătate, pace și putere de a duce la împlinire toate proiectele pe care le-ați inițiat în acești ani.

Cu această ocazie îmi exprim recunoștința pentru rolul pe care Biserica îl are în viața poporului român întru slujirea nevoilor comunităților și a aspirațiilor de mai bine ale tuturor credincioșilor.

Oricât de grele ar fi vremurile, lăcașul Domnului a fost și rămâne stâlpul de nădejde al poporului român.

Vă doresc, Preafericirea Voastră, viață îndelungată și întru mulți și fericiți ani!

Crin Antonescu,

Președintele Senatului României

Mesaj din partea Primului Ministru al României, citit de Victor Opaschi, ministru – secretar de Stat pentru Culte

Preafericirea Voastră,

Ziua de naștere a Preafericirii Voastre îmi oferă prilejul de a vă ura ani mulți și rodnici în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a poporului român.

Momentul aniversar al Preafericirii Voastre este și un moment al reflecțiilor asupra personalității unui om, care, în vremuri dificile, a redimensionat și a revitalizat întreaga activitate a Bisericii Ortodoxe Române sub toate aspectele.

Deși simbolic cel mai adesea, ajutorul meu personal și al Guvernului pe care îl conduc sperăm că

V-a fost și vă va fi în continuare un sprijin concret și eficient în rezolvarea unora dintre problemele prioritare ale Bisericii.

Determinarea și fermitatea Preafericirii Voastre, dinamismul și responsabilitatea pe care le-ați dovedit în toți acești ani au constituit și constituie pentru toți cei care vă cunosc un model.

Încredințați că Dumnezeu vă va lumina întotdeauna spre tot lucrul cel bun, vă asigur de tot sprijinul și prețuirea mea.

Victor-Viorel Ponta,

Prim-ministru

Mesaj din partea Președintelui Camerei Deputaților

Preafericirea Voastră,

În zi de sărbătoare a Aniversării Preafericirii Voastre, Vă urez ca Dumnezeu să Vă binecuvânteze cu sănătate, cu împliniri ale apropierii poporului credincios de Taina Divină, să primiți nemărginite bucurii și puterea de a cârmui Biserica noastră strămoșească și de a realiza Mărețele Proiecte.

Vă rog să primiți, Preafericirea Voastră, urări de multă sănătate, de bucurii spirituale și împliniri trainice în activitatea misionar-pastorală.

La mulți ani binecuvântați!

Președintele Camerei Deputaților,

Valeriu Ștefan Zgonea

Mesaj din partea vicepremierului României, Gabriel Oprea, care a fost citit de către Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei

Preafericirea Voastră,

Ziua dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de a mă alătura celor care vă urează sănătate și multe împliniri, alături de expresia celei mai înalte considerații!

LA MULȚI ANI!

Gabriel OPREA,

Viceprim-ministru

Mesaj din partea Președintelui Curții de Conturi a României

Prea Fericirea Voastră,

Cu ocazia aniversarii zilei Dumneavoastră de naștere, am bucuria să Vă adresez cele mai calde urări de sănătate, viață îndelungată, putere de muncă, multe realizări și noi împliniri în cea mai înaltă demnitate bisericească a tării noastre, însoțite de un sincer și călduros:

La mulți ani!

NICOLAE VĂCĂROIU

Președintele Curții de Conturi a României

Mesaj din partea ministrului Agriculturii

Preafericite Părinte Patriarh

Îmi face o deosebită plăcere să Vă transmit cele mai sincere felicitări și urări de sănătate și fericire cu ocazia zilei de naștere a Preafericirii Voastre, împreună cu cele mai frumoase gânduri de viață lungă și prosperitate pentru a putea sluji în continuare cu credință și evlavie poporul român.

Îmi exprim încrederea că bunele relații dintre Biserica Ortodoxă Română și Ministerul Agriculturii vor continua să se dezvolte și să se consolideze în viitorul apropiat în interesul tuturor cetățenilor din România, și în special a celor din mediul rural.

Alături de tradiționalul „La mulți ani!”, Vă rog să primiți, Preafericite Părinte Patriarh, asigurarea înaltei mele considerații.

MINISTRU

Daniel CONSTANTIN

Mesaj din partea ministrului Educației Naționale

Prea fericirea Voastră,

La aniversarea zilei de naștere a Preafericirii Voastre, Vă rog să primiți calde felicitări, însoțite de urări din inima de ani mulți de viață, în deplină sănătate, cu zile mereu senine, putere de muncă și noi împliniri în lucrarea de păstorire a credincioșilor ortodocși români.

Considerându-vă un reper al slujirii și demnității, Vă asigurăm de întreaga prețuire și de tot sprijinul nostru în demersurile Preafericirii Voastre

și Vă doresc la acest moment de sărbătoare: Întru Mulți și Fericiți Ani!

Remus PRICOPIE

Ministru

Mesaj din partea ministrului delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică

Preafericirea Voastră,

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Preafericirii Voastre, Vă adresez cele mai alese urări de sănătate, pace, zile îndelungate și pline de lumină sfântă.

La acest moment aniversar, apreciem contribuția Preafericirii Voastre prin implicarea activă și dinamică în importante proiecte de natură educațională și socială, atenția deosebită acordată tinerilor români de pretutindeni, precum și preocuparea constantă pentru problemele pastorale și administrative ale Bisericii, confirmându-i rolul de reper spiritual în societatea românească.

Vă rog sa primiți, Preafericirea Voastră, expresia întregii mele considerații.

Mihnea COSTOIU

Ministru Delegat

Mesaj de felicitare a transmis și Ministerul Economiei.

„Eu am venit să vă aduc semnul nostru de recunoștință, de omagiu și de credință din partea celor cu care lucrez, din partea tuturor celor care împreună cu mine au ajutat Biserica Ortodoxă într-un fel care, cum spune Eclesiastul, au așezat pâinea pe ape fără să aștepte răsplată pentru că toți avem această înaltă datorie. Sunt foarte bucuros Preafericirea Voastră să fiu astăzi aici și Vă doresc din toată inima să călăuziți mai departe pașii poporului român în credință”, a declarat Varujan Vosganian, ministrul Economiei.

Mesaj din partea ministrului delegat pentru românii de pretutindeni

Prea Fericite Părinte Patriarh,

Ocazia aniversării Preafericirii Voastre îmi oferă deosebita bucurie de a vă adresa cele mai calde urări de sănătate și putere de muncă. Prezența și contribuția Domniei Voastre la desăvârșirea vieții sociale, educaționale și culturale în rândul comunităților românești creștin ortodoxe, din țară și din străinătate, sprijină dezvoltarea societății noastre în ansamblu și consolidează solidaritatea și etica socială.

De aceea, doresc să exprim întreaga mea apreciere față de atenția pe care o acordați comunităților românești din afara granițelor și să vă urez viață îndelungată, sănătate și tărie pentru înfăptuirea tuturor proiectelor pe care le-ați inițiat.

Totodată, vă asigur de întreaga prețuire și de tot sprijinul meu în demersurile

Preafericirii Voastre si vă doresc din tot sufletul: Întru mulți ani Fericiți, Prosperi și Bogați în împliniri Duhovnicești!

Cristian David

Ministru delegat

Pentru românii de pretutindeni

Mesaje de felicitare au fost adresate și din partea altor instituții și personalități.

„V-aș dori să ne conduceți în continuare pe calea cea bună ca și până acum și să înfăptuiți toate proiectele mărețe pe care Vi le-ați propus și evident vă asigur și de parteneriatul meu, dar cred că și al întregului Guvern. Sper să se finalizeze și Catedrala Mântuirii Neamului și atunci putem spune cu toții că am atins unul din obiectivele principale ale neamului românesc”, a mărturisit Nicolae Bănicioiu, ministrul Tineretului și Sportului.

„Vă mulțumim pentru aprecierea pe care o purtați și Armatei Române și sprijinul pe care îl dați preoților militari și eu personal și militarii români doresc să vă trasnmită multă sănătate și La mulți ani„, a spus Mircea Dușa, Ministrul Apărării Naționale.

Alături de oficialități, l-au felicitat pe Patriarhul României și foarte mulți bucureșteni.

La final, Preafericirea Sa a adresat un cuvânt de mulțumire celor prezenți și a prezentat, printre altele, și stadiul lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului.

„Dorim să mulțumim din toată inima tuturor celor care au transmis mesaje fie în scris, fie verbal, în primul rând Președintelui României, Primului Ministru al României și tuturor miniștrilor care au transmis aici cu viu grai mesaj de felicitare. Noi considerăm că această cinstire se referă la Biserica pe care o reprezentăm și o slujim. Este necesar ca din când în când să exprimăm împreună recunoștință față de Dumnezeu și față de oamenii prin care lucrează. Amintim faptul că în următoarele zile începe a doua etapă în construirea Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională. S-a ajuns la cota 0, la 4 metri deasupra Pământului, fiindcă în Biserică se urcă nu se coboară, ea fiind simbolul elevației spirituale interioare. Acum după ce s-a făcut licitație, pentru transparență și corectitudine acum o altă echipă, echipa Strabag va începe lucrările la suprastructură. 20 de metri din construcție a fost infrastructura și urmează încă vreo 50 – 60 de metri și apoi se termină lucrarea celor care cu ajutorul lui Dumnezeu și contribuția celor cu inimă largă și convinsă românească pot ajuta terminarea acestei catedrale la roșu sau la gri pentru că este și tencuită și este prevăzută pentru 2016. Singura provincie din țară care nu avea o catedrală pe măsură era Muntenia și ca atare Catedrala Mântuirii Neamului este catedrala întregii țări, dar în primul rând este catedrala Capitalei și a Țării Românești. Deci, este un prilej de recunoștință, dar și un prilej de întărire în recunoștință, dar și de întărire în comuniune și conlucrare. Acum, când într-o societate există comuniune și conlucrare nu învrăjbire și dezbinare simțim mai bine binecuvântarea lui Dumnezeu și este mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu”.

De asemenea, Patriarhul României a mai spus: „Dumnezeu rânduiește, dar dacă vede că este conlucrare, cooperare, comuniune în rugăciune și fapte bune Dumnezeu ne binecuvintează, ne ajută mai mult și avem nevoie toți de încurajare și de conlucrare. De aceea, anul acesta în această clădire s-au întâlnit consilieri de la toate eparhiile și toate compartimentele de activitate, după modelul Sfântului Sinod, pentru că în general se întrunește Sinodul de mai multe ori pe an, dar nu și consilierii episcopilor din toată țara. Anul acesta cu programul european FORTE aceste întruniri au arătat cât de important este să cunoaștem ce s-a lucrat și în alte părți și să ne sfătuim, să ne consultăm și să cooperăm. Această coresponsabilitate și cooperare este necesară și în Biserică și în societate și în relațiile noastre cu românii de pretutindeni. Avem o diasporă românească mare, poate cea mai mare din istorie și aceasta este pentru noi Biserica o șansă și o obligație, o datorie, de a nu lăsa credincioșii ortodocși români să-și piardă identitatea confesională sau religioasă, dar și identitatea etnică. Deci, sunt priorități și în același timp avem și multe bucurii. Sunt unele comunități în Italia în care numărul botezurilor și al cununiilor depășește de 5 până la 10 ori numărul botezurilor și cununiilor în diferite parohii din țară. Anul următor avem anul Omagial al Sfinților Martiri Brâncoveni care este un prilej de a afirma demnitatea noastră în mod jertfelnic și în același timp de a învăța de la un domnitor evlavios, înțelept, inteligent și harnic cum să ne păstrăm identitatea în context european chiar și în context dificil. Avem foarte multe compartimente sau foarte multe teme de reflexii comune, dar și de cooperare pentru binele societății. Biserica are multe inițiative încât adesea când ne întreabă cineva ce facem răspundem trăim sub presiunea libertății, adică fiind libertate am inițiat multe programe, dar presiunea este faptul că nu avem totdeauna mijloacele de a le continua, de a perfecționa programele începute. Trebuie unită libertatea inițiativei cu o cooperare permanentă, cu o consultare permanentă, deoarece și sfatul bun la timpul potrivit este ca ploaia bună la vreme bună pentru agricultură. Vă mulțumim tuturor celor prezenți, tuturor celor care ați venit la această sărbătoare a noastră a Bisericii. Vă dorim ani mulți cu sănătate și cu bucurie”.

Ziua de sărbătorire a Preafericitului Părinte Daniel a început dimineață, la 07:30, cu Sfânta liturghie oficiată în paraclisul „Sfântul Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Comentarii Facebook


Știri recente