Mineiul pe aprilie

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicat de curând cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României Mineiul pe aprilie. Din nota editorială:

„Reeditarea și diortosirea cărților de cult a reprezentat dintotdeauna pentru Biserica Ortodoxă Română o preocupare de căpătâi, dată fiind importanța lor pentru nevoile spirituale ale credincioșilor, care găsesc, în slujbele Sfinților, noi înțelesuri ale lucrării harului dumnezeiesc, dar și noi cântări de preamărire a lui Dumnezeu și de cinstire a Sfinților Lui.

Ediția de față a Mineiului pe Aprilie, ca de altfel toate edițiile recente ale Mineielor, a avut în vedere introducerea Slujbelor Sfinților Români: Sfântul Mucenic Sava de la Buzău (12 aprilie); Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului (14 aprilie); Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș (24 aprilie) și Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului (25 aprilie). O atenție deosebită a fost acordată Slujbei Sfântului Ierarh Simion Ștefan, mitropolitul Transilvaniei (24 aprilie), care a fost inclusă în cadrul Slujbei Sfinților Ierarhi Ilie Iorest și Sava Brancovici, mitropoliții Transil­vaniei, deja prezentă în ediția din 1977 a Mineiului pe Aprilie, alcătuind ast­fel o singură slujbă (după modelul Slujbei Sfinților Trei Ierarhi).

Au fost introduse, de asemenea, Sinaxarele la Sfinții Români cărora nu li s-a alcătuit încă slujbă: Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, episcop de Sirmium (6 aprilie); Sfântul Ierarh Teotim, episcopul Tomisului (20 aprilie) și Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (26 aprilie). Sinaxarul Sfin­ților Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia (28 aprilie), care apă­rea în ziua de 13 aprilie a fost înlăturat, de vreme ce îl regăsim într-o formă mai dezvoltată și în ziua de 28 aprilie, zi în care pomenirea lor a fost stabilită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Completarea tuturor slujbelor din această lună, ținând cont că ele pot cădea atât în perioada Triodului cât și în perioada Penticostarului, clarifica­rea indicațiilor tipiconale, adesea nu foarte exacte, a constituit o prioritate a acestei noi ediții a Mineiului pe Aprilie.

Corectarea limbajului, a datelor istorice și a numelor cuprinse în special în Sinaxare, introducerea trimiterilor biblice la versetele preluate din Sfânta Scriptură, sunt doar câteva dintre îndreptările care caracterizează această nouă ediție.

Ca text de bază a fost folosit textul tipărit la București, la Editura Insti­tutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, în anul 1977, pre­cum și alte ediții mai vechi ale Mineiului pe Aprilie, în limba română (Buda, 1804 și Râmnic, 1780), pentru a reintroduce în special unele stihiri ale Năs­cătoarei de Dumnezeu, dar și troparele exacte, neindicate în edițiile prece­dente. La sfârșitul cărții au fost incluse necesarele „învățături de Tipic”, preluate din ultima ediție a Triodului (București, 2010).

Așadar, reeditarea Mineiului pe Aprilie reprezintă, pe de o parte, un fapt îmbucurător și de o reală utilitate pentru Biserica noastră, iar pe de alta, îm­plinirea unei cerințe îndelung așteptate de sfințiții slujitori și de credincioși”.

Comentarii Facebook


Știri recente