Mesaje de felicitare primite de Patriarhul României cu ocazia împlinirii vârstei de 63 de ani

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a aniversat ieri, 22 iulie 2014, împlinirea vârstei de 63 de ani. Cu acest prilej, Preafericirea Sa a fost felicitat din partea Președinție, Parlamentului și Guvernului României. În continuare, vă prezentăm mesajele acestora:

Preafericirii Sale Părintelui Patriarh Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericirea Voastră,

Cu prilejul aniversării zilei de naștere, am deosebita plăcere de a vă adresa gândurile mele cele mai calde, însoțite de sincere urări de sănătate și viață îndelungată.

Cu certitudine, o societate este puternică și poate să se dezvolte atunci când are drept reper identitatea sa spirituală și valorile care stau la temelia ei. Prin grija Preafericirii Voastre, valorile creștine sunt prezente în societate ghidându-ne în viața de fiecare zi.

Totodată, parteneriatul dintre Biserica Ortodoxă Română și instituțiile statului conturează, mai mult ca oricând, necesitatea unui dialog construit pe respect, toleranță, pluralism și înțelegerea corectă a responsabilităților care ne revin în calitate de cetățeni, dar și de membri în marea familie a Bisericii.

Fie ca această zi aniversară să vă aducă din plin bucuria comuniunii și împlinirea rodnică, pe mai departe, a celei mai înalte slujiri care v-a fost încredințată în Biserica Ortodoxă Română.

Vă rog să primiți, Preafericirea Voastră, expresia alesei mele considerații.

La mulți ani, Preafericite Părinte Patriarh!

(Traian Băsescu, Președintele României)

***

Preafericirea Voastră,

Cu ocazia împlinirii vârstei de 63 de ani doresc să Vă transmit în numele meu personal și al tuturor membrilor Guvernului României multă sănătate, bucurie, putere de muncă și un călduros La mulți ani!

Doresc de asemenea să Vă felicit pentru deosebitele rezultate ale lucrării Preafericirii Voastre ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române: amintesc aici în special deschiderea și implicarea socială crescută a Bisericii în ansamblu, dinamismul vieții religioase în parohiile ortodoxe și nu în ultimul rând asumarea și eforturile de construire a Catedralei Mântuirii Neamului.

Ortodoxia românească are în Preafericirea Voastră un păstor cu vocație profetică, capabil să citească semnele timpului, înțelept și totodată foarte activ, permanent implicat în construirea binelui comun al societății românești. Tocmai de aceea, ne simțim cu toții datori să Vă stăm aproape și să susținem activitatea Bisericii Ortodoxe Române, având în minte nu doar dimensiunea tradițională a implicării acesteia în viața românească de-a lungul timpului, cât mai ales actualitatea culturală, educațională, morală și spirituală a misiunii pe care Biserica Ortodoxă și-o asumă astăzi în societate.

Preafericirea Voastră, Vă doresc să fiți în continuare la fel de energic și implicat în viața societății românești, să duceți la bun sfârșit proiectele pe care le-ați început și să ne trăiți întru mulți și fericiți ani!

(Victor Ponta, Prim-ministru al României)

***

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte DANIEL Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,

Locțiitor al Tronului Cezareii Capadociei, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericirea Voastră Părinte Patriarh Daniel,

Cu onoare și multă bucurie în suflet, la ceas de sărbătoare a Aniversării Preafericirii Voastre Vă urez ca Dumnezeu să Vă binecuvânteze cu sănătate, cu împliniri ale păstoririi cu blândețe, dar si cu fermitate și înțelepciune a poporului de credincioși ai Bisericii Ortodoxe Române, în drumul de apropierea către Taina Divină.

Să avem parte ani mulți de clarviziunea Preafericirii Voastre în ridicarea spre veșnicie a Catedralei Mântuirii Neamului, în punerea în opera a tuturor proiectelor de obârșie socială și de binefacere către cei aflați în suferința, în tot ceea ce înseamnă mângâierea sufletelor, întărirea în credința și Luminarea spre Calea cea Dreaptă.

Toate gândurile mele, ale colegilor mei deputați se îndreaptă acum către acele urări care leagă lucrarea Preafericirii Voastre Părinte Patriarh de noi credincioșii pe care îi păstoriți, vestindu-Vă: sănătate, pace, bucurie și împlinirea Marilor Proiecte pentru neamul românesc.

Să ne trăiți întru mulți și binecuvântați ani!

(Valeriu Ștefan Zgonea, Președintele Camerei Deputaților)

***

Preafericirea Voastră,

Ziua Dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa alese sentimente de considerație, sincere urări de sănătate, fericire, prosperitate și succese în activitatea pe care o desfășurați. La mulți ani!

(Gabriel Oprea, Ministrul Afacerilor Interne)

***

Preafericite Părinte Patriarh Daniel,

Cu ocazia zilei de naștere a Preafericirii Voastre, vă rog să-mi permiteți să vă adresez, atât în nume personal, cât și din partea tuturor colegilor din Partidul Conservator și din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un călduros „La mulți ani”, cu sănătate și putere de muncă în slujba poporului român.

Prin munca depusă de Preafericirea Voastră, prin spiritul de sacrificiu și prin valorile pe care le-ați promovat de-a lungul anilor sunteți simbolul și reperul de moralitate, cinste și seriozitate pentru milioane de români.

Avem nevoie acum, mai mult decât oricând, de experiența și de ajutorul Preafericirii Voastre, precum si de cel al Sfintei Biserici Ortodoxe Române și îmi exprim și pe această cale disponibilitatea și dorința de a continua dialogul început între Ministerul Agriculturii și BOR pentru identificarea celor mai bune soluții pentru ca, împreună, să ne punem în slujba țării și a românilor cu demnitatea, discreția și puterea de care Biserica Ortodoxă Română a dat dovada în decursul timpului.

Alături de cele mai calde urări de sănătate și viață lungă, vă rog sa primiți, Preafericite Părinte Patriarh Daniel, asigurarea înaltei mele considerații.

(Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale)

***

Preafericirea Voastră,

Aniversarea zilei de naștere a Preafericirii Voastre îmi oferă plăcutul prilej de a Vă adresa cele mai calde urări de sănătate, alese împliniri arhipăstorești în deloc ușoara misiune de cârmuire a Bisericii noastre strămoșești și multă putere de muncă spre buna și dreapta rânduire a multelor trudiri ce V-au fost hărăzite.

Nădăjduim că Preafericirea Voastră veți binecuvânta și veghea oștirea română cu aleasă dragoste părintească. „La mulți ani!”

Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

(Mircea Dușa, Ministrul Apărării Naționale)

***

PREFERICITULUI PĂRINTE DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericirea Voastră,

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit cele mai călduroase urări de sănătate, viață lungă și îmbogățită în binefaceri!

La acest moment aniversar, apreciem misiunea de îndrumare și păstorire a credincioșilor ortodocși, materializată în opera caritabilă, socială si educațională de care ne bucurăm în societatea noastră.

Vă adresăm cele mai calde felicitări pentru întreaga activitate de teolog, profesor și neobosit slujitor al Bisericii Ortodoxe Romane!

Vă rog să primiți, Preafericirea Voastră, expresia întregii mele considerații,

La mulți, buni, frumoși și fericiți ani!

(Mihnea Cosmin Costoiu, Ministrul delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică)

***

Preafericitului Părinte DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane

Preafericite Părinte Patriarh,

Cu prilejul zilei de naștere a Preafericirii Voastre, ne bucurăm să vă transmitem gândurile cele mai bune, dorindu-vă sănătate, zile îndelungate și împlinirile pe care le așteptați.

Acest moment aniversar ne prilejuiește ocazia de a vă felicita pentru activitatea susținută și neobosită în spațiul social și educațional, în calitate de păstor al Bisericii noastre Ortodoxe, contribuind substanțial la transpunerea în faptă a învățăturii creștine.

Permiteți-mi să apreciez și colaborarea valoroasă între Ministerul Educației Naționale și Patriarhia Română, concretizată în numeroase inițiative comune, proiecte de succes, având la bază o comunicare eficientă și benefică acestui parteneriat.

Întru mulți si fericiți ani, Preafericite Părinte Patriarh !

(Remus Pricopie, Ministrul Educației Naționale)

De asemenea, un mesaj de felicitare a fost trimis și de dl. Titus Corlățean, Ministrul Afacerilor Externe.

Comentarii Facebook


Știri recente