„Învățături dogmatice în opera Sfântului Simeon Noul Teolog”

Școala doctorală a Facultății de Teologie din Craiova are de săptămâna aceasta un nou absolvent în persoana tânărului Daniel Apostol, consilier patrimoniu în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, informează Ziarul Lumina. Teza cu titlul „Învățături dogmatice în opera Sfântului Simeon Noul Teolog”, coordonată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a fost susținută joi, 17 iulie, la Centrul de restaurare și vizualizare al Facultății de Teologie din Craiova.

Într-un cadru festiv, la Centrul de restaurare și vizualizare al Facultății de Teologie din Craiova, tânărul teolog Daniel Apostol și-a susținut teza de doctorat închinată „Învățăturilor dogmatice în opera Sfântului Simeon Noul Teolog”. Lucrarea, însumând 293 de pagini, a fost prezentată public în cadrul unei comisii de evaluare formată din IPS Părinte Mitropolit Irineu, în calitate de profesor coordonator, pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, pr. conf. univ. dr. Nicolae Moșoiu, de la Facultatea de Teologie „Lucian Blaga” din Sibiu, și pr. conf. univ. dr. Ioan Picu Ocoleanu, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova. Președintele comisiei profesorale a fost prof. univ. dr. Gheorghe Matei, directorul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane a Universității din Craiova. La eveniment a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

„O reînnoire a vieții monahale bizantine”

În referatul de evaluare a tezei cu titlul „Învățături dogmatice în opera Sfântului Simeon Noul Teolog”, IPS Părinte Irineu a subliniat acuratețea stilului de lucru și claritatea prezentării și a evaluarii dogmatice pe care autorul a reușit să o imprime pe parcursul analizei sale. În același context, Mitropolitul Olteniei a evidențiat și caracterul de originalitate al tezei, constând în prezentarea elementelor inedite și mai puțin cunoscute teologiei actuale din opera dogmatică a Sfântului Simeon. „Cercetarea este bine documentată și profundă, atât din punct de vedere dogmatic, cât și din perspectivă biblică și filosofică. De asemenea, autorul a adus în prim plan stadiul cercetării temei respective pentru a stabili foarte clar unde se află acum cercetarea în legătură cu subiectul propus. Totodată, autorul a dezvoltat subiectul, bazându-se pe cercetarea surselor și a lucrărilor de bază ale Sfântului Simeon Noul Teolog. Astfel, o mulțime de documente și izvoare au fost cercetate fie în limba română, fie în alte limbi de circulație internațională și bineînțeles în limba greacă. Deci munca de cercetare a autorului se îndreaptă spre secolele X-XI, perioadă ce reprezintă prima ciocnire a spiritualității practice, deplin maturizată în această perioadă, cu gândirea tradițională patristică a Răsăritului Ortodox. Confruntarea reprezintă episodul cel mai important al spiritualității ortodoxe după epoca patristică. La început, scrierile Sfântului Simeon Noul Teolog nu au fost acceptate cu entuziasm de toată lumea. Epoca sa a însemnat o reînnoire a vieții monahale bizantine, care a atras după sine și parțiala dezaprobare din partea unor mireni sau monahi, care fie nu înțelegeau pe deplin învățăturile lui, fie erau suspicioși la felul cum sfântul își impunea și expunea ideile, cel mai adesea prin invocarea exemplului personal. Toate aceste aspecte sunt tratate și analizate cu grijă pe parcursul lucrării de față”, a pus IPS Părinte.

„O lucrare foarte valoroasă ce umple un gol în literatura de specialitate”

La rândul său, pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu a apreciat corecta interpretare a învățăturilor Sfântului Simeon Noul Teolog în lucrarea candidatului. „Raportul dintre dogmă și experiența duhovnicească sau cel dintre ascetică și mistică este corect formulat și apreciat din perspectiva Sfântului Simeon, textele identificare ar fi cele mai concludente în acest sens. Constatăm că aprecierile și concluziile din această lucrare pot fi preluate și reformulate de cercetătorii interesați de domeniul teologiei Sfântului Simeon Noul Teolog, de spiritualitatea isihastă sau de teologia luminii dumnezeiești necreate. Concluzia asupra admisibilității proiectului de susținere a acestei teze ar fi aceea că autorul a reușit să întocmească o lucrare foarte valoroasă ce umple un gol în literatura de specialitate. În mod sigur, pe viitor, cele însemnate aici vor fi exploatate de cercetătorii în domeniu”, a conchis pr. prof. Buchiu. Cuvinte de laudă au avut și ceilalți doi membri ai comisiei de evaluare, pr. conf. univ. dr. Nicolae Moșoiu și pr. conf. univ. dr. Ioan Picu Ocoleanu, care au apreciat de asemenea contribuția originală a autorului la dezvoltarea temei de studiu.

Lucrarea cu titlul „Învățături dogmatice în opera Sfântului Simeon Noul Teolog” însumează 293 de pagini, cu un aparat critic format din 965 de note de subsol și o bibliografie de peste 151 de lucrări. Structurarea cuprinsului s-a făcut în șase capitole, cu introducere și concluzii.

Comentarii Facebook


Știri recente