Întrunirea membrilor Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În perioada 12 – 13 iulie 2013, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a prezidat la Centrul Eparhial, întrunirea Permanenței Consiliului Eparhial și a părinților protoierei, precum și ședința Consiliului Eparhial de analiză retrospectivă pentru semestrul I al anului 2013, după cum ne-a tranmsis Pr. Molocea Gabriel.

Evenimentele au debutat în ziua de cinstire a sfintei icoanei a Maicii Domnului „Prodromița” de la Muntele Athos cu participarea membrilor Permanenței Consiliului eparhial și a părinților protoierei la Sfânta Liturghie oficiată în Catredala arhiepiscopală din Galați, în prezența Chiriarhului Dunării de Jos, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârșit Acatistul Maicii Domnului „Prodromița”, în fața icoanei – replică fidelă aflată în patrimoniul sacru al Eparhiei Dunării de Jos.

Adresându-se preoților și credincioșilor prezenți, Înaltpreasfinția Sa a arătat că „cinstirea icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni Prodromița de la Sfântul Munte Athos în toată Biserica noastră este evidențiată și în Arhiepiscopia Dunării de Jos. În anul 1863, Sfânta Icoană, înainte de a pleca pe Dunăre spre Muntele Athos a fost primită cu mare evlavie în orașul Galați, toată noaptea fiind săvârșită priveghere la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiu, unde s-a petrecut și o minune: un zugrav necredincios a căutat să oprească poporul de la cinstirea icoanei, icoana s-a întunecat iar zugravul s-a transfigurat. Din denigrator a devenit cel mai mare mărturisitor.

De asemenea, de la 1898, datorită elevului cadet Neagu Costache de la Comisiunea Europeană a Dunării de la Sulina, beneficiem de o copie fidelă a icoanei Prodromița, zugrăvită în Sfântul Munte Athos pentru Episcopia de Galați, așa cum se numea atunci”.

În data de 13 iulie, ședința Consiliului eparhial a început prin vizita onoranților membri la șantierul vechiului Palat episcopal din Galați unde Arhiepiscopia Dunării de Jos a demarat ample lucrări de construcție în cadrul proiectului intitulat „CONSOLIDAREA, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PALATULUI EPISCOPAL – „MUZEUL ISTORIEI, CULTURII ȘI SPIRITUALITĂȚII CREȘTINE DE LA DUNĂREA DE JOS”.

Necesitatea lucrărilor de consolidare, restaurare și modernizare, derivă din gradul avansat de deteriorare a edificiului construit în perioada 1897-1900 și clasificat ca monument istoric.

Consolidarea, reabilitarea și amenajarea clădirii Palatului Episcopal va permite ca activitatea desfășurată în prezent – aceea de muzeu – să continue prin Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos.

De asemenea, a fost vizitat Depozitul de icoane, carte veche și obiecte de patrimoniu amenajat în interiorul Centrului eparhial.

***

Lucrările propriu-zise, atât ale Permanenței cât și ale Consiliului Eparhial au avut loc în sala „Episcop Chesarie Păunescu” din incinta Centrului eparhial.

În cadrul dezbaterilor au fost analizate și evaluate rezultatele finale cu privire la recensământul populației din anul 2011 și a situației confesionale din România, cu referire concretă la teritoriul canonic al Eparhiei Dunării de Jos. În acest context a fost prezentat documentul – program pastoral-social elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod, intitulat: „Metode și mijloace de întărire a pastorației la nivel local (eparhial), regional (mitropolitan) și național”.

Un loc important în cadrul dezbaterilor l-a constituit problema familiei creștine, mult atacată în ultima perioadă, insistându-se asupra necesității continuării și intensificării programelor eparhiale și parohiale în vederea conștientizării și apărării instituției familiei naturale și tradiționale.

Sub aspect educațional au fost analizate rezultatele, la nivel eparhial, a programelor catehetice naționale: „Hristos împărtășit copiilor”, „Alege Școala!” sau „Bucuria de a fi creștin” și s-au creionat principalele direcții pentru pregătirea, demararea și dinamizarea catehezei pentru adulți la parohii prin programul „Calea mântuirii”. Totodată a fost reafirmată importanța religiei în școli și necesitatea pregătirii unor cadre didactico-catehetice competente.

Sub aspect economic a fost analizată situația preoților și a parohiilor aflate în zone de risc social și s-a hotărât amplificarea solidarității interparohiale prin continuarea programului de înfrățire al parohiilor.

De asemenea, s-a constatat că din fondurile filantropice eparhiale au fost susținuți financiar un număr de 19 preoți cu 4 sau mai mulți copii sau preoți care slujesc în parohii cu risc social, suma totală ridicându-se, la finalul semestrului I al anului 2013 la 34.200 lei.

Din punct de vedere social – filantropic s-a remarcat creșterea numărului de asistați în centrele sociale din Eparhia Dunării de Jos și s-a apreciat râvna slujitorilor bisericești pentru ajutorarea persoanelor defavorizate prin realizarea de colecte materiale și financiare, suma filantropică pentru semestrul I al anului 2013 ridicându-se la 2.360.282 lei, distribuită unui număr de 44.050 beneficiari.

În cadrul dezbaterilor au fost semnalate diverse aspecte punctuale de ordin liturgic, pastoral, misionar, educațional și filantropic ce au caracterizat activitatea parohiilor și a mănăstirilor Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în contextul anului 2013, an dedicat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Sfinților Împărați Constantin și Elena, insistându-se asupra necesității continuării la parohii a colectei pentru construcția Catedralei Mântuirii Neamului.

De asemenea, responsabilii sectoarelor din Administrația Eparhială, au prezentat sinteza activității spiritual liturgice, pastoral-misionare, cultural-educaționale și social-filantropice, din primul semestru al anului 2013, alcătuită pe baza Dărilor de seamă primite de la protoierii.

Pe ordinea de zi s-au aflat și alte probleme, precum reinventarierea și conservarea obiectelor de patrimoniu, măsuri privind protejarea patrimoniului mobil și imobil existent, precum și grija față de lăcașurile de cult, casele parohiale și cimitirele cimitirele ortodoxe, totodată propunându-se alcătuirea unei fișe parohiale.

Comentarii Facebook


Știri recente