Începe admiterea la facultățile de Teologie

Tinerii care doresc să devină studenți ai facultăților de Teologie Ortodoxă din Transilvania pot să se înscrie începând de săptămâna viitoare pe locurile bugetate și în regim cu taxă scoase la concurs de universități.

Candidații care doresc să se înscrie la Facultatea „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, continuatoarea vechii academii șaguniene, își pot depune documentele între 15-22 iulie, la secretariatul Facultății de Teologie. La cursurile de licență sunt 76 de locuri bugetate pentru secția Teologie Ortodoxă Pastorală, din care șase sunt destinate românilor de pretutindeni, iar doi dintre cei admiși vor primi o bursă din partea Statului român. Alte trei locuri sunt destinate cetățenilor de etnie rromă. În plus, la Pastorală sunt scoase la concurs și 124 de locuri cu taxă. La Asistență Socială sunt 20 de locuri bugetate și 15 cu taxă.

Admiterea va avea loc pe 23 iulie, concursul constă dintr-un test psihologic, o examinare a aptitudinilor muzicale și o probă scrisă de cunoștințe religioase. La cele patru programe de master ale Facultății de Teologie din Sibiu sunt 54 de locuri bugetate, dintre care 12 la Teologie Sistematică, 13 locuri la Teologie Practică, 13 locuri la Teologie Istorică, și 12 locuri la Educație Religioasă Creștin-Ortodoxă, la care se adaugă alte locuri pentru românii de pretutindeni. Fiecare secție de master are disponibile și locuri cu taxă. Admiterea se face prin concurs de dosare, pe baza mediei examenului de licență.

Candidații care doresc să devină teologi, pe lângă vastele cunoștințe religioase și aptitudinile spre această școală vocațională, trebuie să aibă o viață morală și duhovnicească pe măsura chemării de a deveni slujitori ai Bisericii. „Pentru a deveni student la Facultatea de Teologie se cere în primul rând o vocație aparte și o dorință de a studia Sfintele Scripturi și învățătura Sfinților Părinți. Tinerii care se vor înscrie la admitere trebuie să conștientizeze că vor trece pragul unei altfel de școli, unde rugăciunea și studiul se îmbină armonios. Avem certitudinea că tinerii sunt bine pregătiți și că vor face dovada la examinări că se înscriu în profilul candidatului dorit de noi”, ne-a spus decanul facultății, pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel.

Admiterea la Cluj-Napoca

La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, admiterea se desfășoară în perioada 15-31 iulie. Între 15-17 iulie are loc înscrierea candidaților, pe 18 iulie are loc examenul psihologic pentru toate programele de studii și verificarea aptitudinilor muzicale pentru Teologie Ortodoxă Pastorală. Pe 19 iulie se va susține proba scrisă pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, un interviu pentru specializările Teologie Ortodoxă Didactică și Teologie Ortodoxă-Asistență Socială, precum și pentru licențiați și pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare. De asemenea, are loc proba practică pentru specializarea Artă Sacră. Pe 24 iulie se afișează rezultatele, apoi pe 31 iulie se afișează rezultatele finale, în urma redistribuirilor. Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Cluj-Napoca scoate la concurs 43 de locuri la buget și 56 de locuri în regim cu taxă la specializarea Teologie Ortodoxă pastorală, 15 locuri la buget și 35 la taxă la Teologie Ortodoxă Didactică, 15 locuri la buget și 35 la taxă la specializarea Teologie Ortodoxă Asistență-Socială și 20 de locuri la buget și 20 la taxă la specializarea Teologie Ortodoxă Artă Sacră.

Admiterea la Alba Iulia

La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, admiterea se organizează în perioada 15 iulie – 9 august. Între 15 iulie – 25 iulie are loc înscrierea candidaților, cu excluderea zilei de duminică, 21 iulie; pe 26 iulie are loc susținerea interviului și a probelor de aptitudini; pe 27 iulie se face ierarhizarea candidaților pe baza criteriilor de selecție, iar rezultatele sunt afișate pe 29 iulie. Între 30 iulie – 9 august are loc înmatricularea candidaților admiși. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia scoate la concurs 37 de locuri la buget și 45 de locuri la taxă la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală și 15 locuri la buget și 25 de locuri la taxă, la specializarea Teologie Ortodoxă Asistență Socială.

Admiterea la Oradea

La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, admiterea se desfășoară în perioada 16 iulie – 2 august. Între 16-23 iulie are loc înscrierea candidaților, pe 24 iulie are loc verificarea aptitudinilor muzicale, pentru candidații înscriși la Teologie Ortodoxă Pastorală care vor susține, pe 25 iulie, examenul scris. Pe 26 iulie se afișează rezultatele, iar până pe 2 august se afișează listele finale. La Teologie Ortodoxă Pastorală sunt scoase la concurs 60 de locuri, dintre care 29 de locuri sunt la buget, iar la Teologie Ortodoxă Asistență Socială sunt 25 de locuri, dintre care 15 sunt la buget.

Admiterea la Baia Mare

La Baia Mare, la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală sunt în concurs 10 locuri bugetate și 20 locuri cu taxă, pentru care candidații se pot înscrie în perioada 15-20 iulie. Proba orală are loc pe 22 iulie, iar proba scrisă are loc pe 23 iulie, rezultatele urmând să fie afișate pe 24 iulie. La specializarea Teologie Ortodoxă Didactică sunt scoase la concurs 10 locuri bugetate și 20 de locuri cu taxă.

Admitere la Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad organizează sesiune de înscrieri în vederea admiterii pentru toate cele trei niveluri de studii universitare, în perioada 15 iulie – 5 august 2013, la sediul facultății din Arad, între orele 9:00-18:00, de luni până sâmbătă. Astfel, pentru programul de licență Teologie Ortodoxă Pastorală sunt scoase la concurs 20 de locuri bugetare, pentru programele de master Teologie Sistematică și Teologie Practică, câte 11 locuri bugetare pentru fiecare în parte, la care se adaugă locurile cu taxă, în limita stabilită de ARACIS. La programul de licență amintit, ocuparea locurilor se va face în urma examenului de admitere organizat în zilele de 7 și 8 august. Acesta constă din verificarea aptitudinilor muzicale și a dosarului medical, la care se adaugă un examen scris la disciplina teologie dogmatică, după programa anunțată la nivel de Patriarhie, disponibilă pe site-ul facultății. Pentru programele de master, admiterea se va face în data de 26 septembrie, în urma interviului realizat după tematica afișată pe site-ul facultății: http://www.teologiearad.ro/index.php/ro/admitere. La acestea se adaugă și locurile de la școala doctorală pentru care se va organiza examen de admitere în luna octombrie, pentru Teologie Dogmatică și Drept Bisericesc. Dosarul de înscriere al candidaților trebuie să cuprindă: copii legalizate după certificatul de naștere și actele de studii, adeverința de botez, recomandarea Consiliului parohial și binecuvântarea arhierească, poze color și adeverințele medicale. Taxele de admitere și școlarizare sunt adaptate contextului economic actual, putând fi consultate pe site-ul: http://www.uav.ro/ro/studenti/taxe. Pentru mai multe detalii puteți consulta pagina web a facultății sau contactați serviciul de secretariat la numărul de telefon: 0257.285855.

Comentarii Facebook


Știri recente