În Duminica tânărului bogat, Patriarhul Daniel a evidenţiat că viaţa veşnică se dobândeşte prin milostenie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat în omilia rostită duminică în paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din reședința patriarhală faptul că „viaţa veşnică se dobândeşte prin milostenie”.

Făcând referire la pericopa evanghelică duminicală care a prezentat dialogul Mântuitorului Iisus Hristos cu tânărul bogat, Părintele Patriarh a precizat că nu este suficient să fim credincioşi, evlavioşi, corecţi în comportamentul nostru” pentru a dobândi viaţa veşnică, ci trebuie să fim „milostivi şi darnici”.

El a reiterat îndemnul Mântuitorului: „Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv” şi a explicat că „omul credincios, evlavios şi zgârcit, mai ales când are averi materiale, trebuie să devină milostiv ca să poată dobândi mântuirea”.

Putem fi milostivi şi fără bani mulţi

De asemenea, Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat că omul trebuie să dea dovadă de milostenie chiar şi dacă nu are averi materiale. „În multe feluri putem fi milostivi fără bani mulţi şi fără bunuri materiale”, a subliniat Preafericirea Sa:

„Dacă nu avem averi şi bani să împărţim săracilor, cea mai mare milostivire este să ne rugăm pentru sănătatea şi mântuirea lor şi să arătăm milostenie prin rugăciune, prin cuvântul bun, prin sfatul bun, printr-o mână de ajutor dată celui care are nevoie de ajutorul nostru, prin prezenţa noastră alături de cel bolnav, întristat, însingurat, deznădăjduit”.

De ce bogaţii nemilostivi pot dobândi mai greu mântuirea?

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adus lămuriri de ce oamenii care au bunuri materiale şi nu sunt milostivi pot dobândi mai greu mântuirea.

„Pentru că mântuirea nu înseamnă intrarea într-un spaţiu plin de frumuseţi, ci înseamnă unirea omului cu Dumnezeu şi numai omul milostiv se poate uni cu Dumnezeu Cel milostiv, numai omul care caută sfinţenia se poate unui cu Dumnezeu Cel sfânt, numai omul bun se poate uni cu Dumnezeu Cel bun pentru că viaţa veşnică este comuniunea veşnică cu Dumenezu Cel milostiv şi bun”.

În acest sens, Preafericirea Sa a precizat că „raiul este legătura omului cu Hristos”, iar „comuniunea cu Dumnezeu aduce în sufletul nostru raiul, pe când despărţirea de Dumnezeu aduce însingurarea sau iadul, nefericirea”.

Cuvintele au fost rostite în contextul duminicii a douăsprezecea după Rusalii în care ni se prezintă dialogul dintre tânărul bogat şi Mântuitorul Iisus Hristos în privinţa dobândirii vieţii veşnice.

„Ce să fac ca să dobândesc viaţa veşnică”

Întrebarea adresată de tânărul bogat a fost „surprinzătoare pentru vârsta lui”, dar este cea mai frumoasă şi serioasă întrebare pe care a adresat-o vreodată un om: „Ce să fac ca să dobândesc viaţa veşnică”.

„Dincolo de păzirea poruncilor cu evlavie, dincolo de viaţa curată pe care o avea acest tânăr bogat”, Patriarhul României a explicat că „Mântuitorul Iisus Hristos a descoperit în adâncul sufletului lui o alipire prea mare de lucrurile materiale, limitate şi trecătoare”.

Astfel, pentru că a văzut în adâncul sufletului său că acest tânăr bogat, deşi evlavios, avea o lăcomie prea mare şi nu era milostiv, i-a cerut o „schimbare radicală, începând cu ceea ce avea el mai de preţ: averile sale materiale”.

La această solicitare tânărul a plecat fără să mai spună nimic, iar Hristos Domnul a „respectat tăcerea, întristarea şi plecarea lui” pentru că „a înţeles că o schimbare interioară  necesita timp, o luptă interioară cu el însuşi, dărâmarea unui idol ascuns : iubirea de averi materiale”.

Bogăţiile materiale nu pot umple dorinţa omului de iubire veşnică

În acest context, Preafericirea Sa a evidenţiat că textul evangheliei surprinde un aspect important şi anume: „pentru omul credincios bogăţiile materiale limitate şi trecătoare nu pot umple sufletul omului şi anume dorinţa lui de iubire veşnică, de viaţă veşnică”.

Acestea se întâmplă, spune Patriarhul Daniel, „pentru că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu Cel nelimitat, Cel infinit şi veşnic, iar orice avuţie trecătoare şi limitată nu poate aduce mulţumire deplină sufletului omului credincios, ci numai iubirea eternă şi infinită a lui Dumnezeu poate să-i ofere bucuria şi fericirea netrecătoare”.

Astfel, Preafericirea Sa atras atenţia asupra faptului că „tânărul din evanghelia de astăzi ne arată că lucrurile limitate, trecătoare nu sunt suficiente pentru a aduce o împlinire sufletului care caută viaţă şi iubire veşnică”.

Sintetizând, Părintele Patriarh Daniel a enumerat învăţăturile principale pe care textul duminical le transmite:

„În primul rând, sufletul omului credincios nu se mulţumeşte cu bunurile limitate şi trecătoare şi caută viaţa veşnică. În al doilea rând, ce nu poate împlini omul cu puterea sa proprie poate împlini  cu ajutorul lui Dumnezeu, adică din om bogat, zgârcit poate deveni un om milostiv. În al treilea rând evanghelia ne învaţă că pentru a dobândi viaţa veşnică nu este suficient să nu faci rău nimănui, ci trebuie să faci mult bine celor nevoiaşi”.

În cadrul Sfintei Liturghii, cu prilejul Duminicii migranţilor români, au fost rostite rugăciuni pentru cei din diaspora, iar în finalul predicii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a rugat ca toți românii aflaţi printre străini să-și păstreze totdeauna credinţa ortodoxă, unitatea de neam şi spiritualitatea românească.

Foto credit: ZL

Comentarii Facebook


Știri recente