Icoana ortodoxă cheamă la rugăciune şi vieţuire sfântă, spune Patriarhul României în Duminica Ortodoxiei

Patriarhul României a slujit la Patriarhie în Duminica Ortodoxiei, avându-i alături pe PS Varlaam Ploieşteanul şi PS Timotei Prahoveanul.

În cuvântul rostit, Patriarhul Daniel a vorbit despre importanţa credinţei şi a sfintelor icoane.

„Icoana ortodoxă Îl zugrăveşte pe Hristos nu doar arătând chipul lui omenesc, pictând trupul Său, ci scriind deasupra capului literele ὁ ὤν care în limba greacă înseamnă Cel ce este veşnic. De asemenea, este pictat în jurul capului un nimb sau aureolă de lumină”.

„În jurul capului lui Iisus şi al sfinţilor este aureola. Aureola este lumina veşnică necreată şi netrecătoare a lui Dumnezeu împărtăşită umanităţii. Deci, noi vedem chipul lui Hristos şi slava veşnică a lui Hristos simbolizată prin nimb sau aureolă”.

„De aceea, credinţa ortodoxă exprimată prin icoane este o mărturisire completă şi anume, nu numai prin cuvânt, ci şi prin imagine, pentru că Iisus Hristos este chipul sau icoana veşnică a lui Dumnezeu Tatăl şi S-a făcut cunoscut oamenilor mai ales după ce a luat chip de om, şi deci faţă umană, ca oamenii să nu-şi mai întoarcă faţa de la Dumnezeu, ci să fie pururea în dialog de rugăciune, de iubire sfântă şi smerită în relaţia lor cu Dumnezeu”.

„În Duminica Ortodoxiei, noi mergem cu icoanele în procesiune mărturisind biruinţa adevărului că icoana confirmă întruparea Domnului Iisus Hristos, că Dumnezeu cel nevăzut S-a făcut văzut, că Dumnezeu cel nelimitat S-a făcut limitat, şi că Dumnezeu S-a făcut nemuritor ca prin Înviere să ne dăruiască nouă viaţă veşnică. El a luat trup pentru a ne dărui pe Duhul Sfânt. El S-a făcut om, spun Sfinţii Părinţi ai Bisericii, pentru ca omul să se îndumnezeiască prin har”.

„Icoanele în Ortodoxie ne arată o vedere a Împărăţiei Cerurilor”, a explicat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

„Noi vedem aici iconostasul, catapeteasma, care vine oarecum spre noi prin sfinţii pictaţi. Mântuitorul Hristos începe predicarea Evangheliei zicând: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor”.

„Icoana ortodoxă este în primul rând o mărturisire a adevărului Întrupării, înomenirii Fiului lui Dumnezeu cel veşnic, Iisus Hristos. În al doilea rând, icoana ortodoxă este o chemare la rugăciune. Ea nu este un obiect care exprimă doar frumuseţe, ci cheamă la rugăciune prin sfinţii pictaţi în icoane. De asemenea, cheamă la vieţuire sfântă”.

„De aceea, noi nu avem în biserică numai icoanele sfinţilor, ci avem şi cărţile numite Vieţile Sfinţilor”.

Potrivit Preafericii Sale, icoanele reprezintă şi faptul că „sfinţii sunt prietenii noştri şi rugători pentru noi”.

„Icoana exprimă adevărul credinţei, confirmarea adevărului Întrupării lui Hristos, sunt chemare la rugăciune sau comuniune cu Dumnezeu şi cu sfinţii Săi şi ele sunt şi încurajare pentru noi, deoarece sfinţii din icoane se roagă pentru noi şi împreună cu noi. Când cineva este singur, dar intră în biserică şi se roagă, simte că nu se roagă singur, ci împreună cu sfinţii din biserică”.

„Icoanele în ortodoxie prezintă o vedere a slavei Împărăţiei Cerurilor, o vedere profetică a viitorului ultim al omenirii şi anume, slava, frumuseţea şi bucuria Împărăţiei Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”.

„De aceea, procesiunea cu sfintele icoane arată deodată adevărul Ortodoxiei şi frumuseţea Ortodoxiei, frumuseţea icoanelor ortodoxe, ca şi a veşmintelor şi obiectelor de cult. Această frumuseţe trimite la una şi mai înaltă, la o frumuseţe netrecătoare şi anume, slava Împărăţiei Cerurilor, pe care au pregustat-o pentru câteva momente Sfinţii Apostoli Petru, Iacob şi Ioan pe Muntele Taborului la Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos”.

Patriarhul Daniel a amintit, în încheierea predicii, că în 11 martie 843 la Constantinopol a fost declarată prima duminică din Postul Sfintelor Paşti ca fiind Duminica Ortodoxiei sau a dreptei credinţe, subiect dezvoltat în Pastorala Sfântului Sinod.

În Duminica Ortodoxiei, Patriarhul Daniel a împlinit 33 de ani de arhierie.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

Urmăriți-ne pe Twitter: @AgentiaBasilica

Comentarii Facebook


Știri recente