„Hristos Se naşte tainic în sufletul fiecăruia dintre noi şi creşte pe măsură ce noi păzim poruncile lui Dumnezeu”

În scrisoarea pastorală cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, subliniază faptul că „anul acesta, parcă mai mult ca oricând, sărbătoarea Naşterii Domnului ne găseşte în mijlocul multor necazuri şi suferinţe, în mijlocul unei aprige furtuni pornite împotriva Bisericii, în mijlocul multor neputinţe, neîmpliniri şi greşeli”, dar, după cum arată Înaltpreasfinţia Sa, „în tot acest iureş, în toată această mare de amarăciune, de la Răsărit ne apare întotdeauna Steaua Betleemului (…) Pe ea trebuie să o respectăm şi să nu o ignorăm, căci ea ne povăţuieşte şi ne arată unde Îl găsim pe Pruncul Ceresc, Care, an de an, la acest Mare Praznic, revarsă peste fața întregii lumi binecuvântarea, pacea și bunătatea nemărginită a Părintelui Ceresc”.

Mitropolitul Ardealului mai arată în scrisoarea sa pastorală că „doar în Biserică putem înţelege de ce Dumnezeu cel Atotputernic a vrut să mântuiască lumea în acest mod paradoxal, venind El Însuşi la făpturile Sale care se depărtaseră de El”, căci după cum ne arată Înaltpreasfinţitul Părinte „Dumnezeu cel Atotputernic, Cel negrăit, Cel neajuns, Cel necuprins și Cel mai presus de toate ar fi putut mântui lumea şi pe om doar printr-un singur cuvânt (…) Dar în iubirea Lui negrăită şi plină de delicateţe, Dumnezeu nu a vrut să ne mântuiască cu forţa, nu a vrut, printr-o simplă poruncă, să ne atragă la Sine fără voia noastră, silindu-ne astfel libertatea. De aceea, El a ales acest mod paradoxal şi tainic de a ne vorbi, de a ne învăţa, de a ne sfinţi venind în lumea noastră în chipul smerit al unui Prunc, născut dintr-o Maică Fecioară. Nu a venit cu toate oştile Sale cereşti, nu a venit să Îşi arate atotputernicia, ci iubirea nemărginită, smerenia adâncă şi mila Sa nespusă. Un Prunc dumnezeiesc născut în sărăcie este Dumnezeul nostru plin de delicateţe, Care nu vrea să ne răpească nouă cinstea care I se cuvine Lui, Care nu doreşte să intre cu forţa în viaţa noastră, Care stă la ușă şi bate aşteptând ca iubirea noastră să răspundă iubirii Lui”.

„Numai participând la Sfânta Liturghie şi împărtăşindu-ne cu vrednicie cu Sfintele Taine, sufletul fiecărui credincios devine un tainic Betleem, în care se naşte, creşte şi Se hrăneşte Pruncul Ceresc”, a mai evidenţiat Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, arătând că „Hristos Se naşte tainic în sufletul fiecăruia dintre noi şi creşte pe măsură ce noi păzim poruncile lui Dumnezeu şi ne păzim viaţa de toate plăcerile şi poftele lumii acesteia”.

Comentarii Facebook


Știri recente