Episcopul Caransebeșului la moment aniversar

Ieri s-au împlinit șapte ani de la întronizarea

Preasfințitului Lucian în istoricul scaun de Episcop al Caransebeșului,

informează Ziarul Lumina, Ediția de Banat. Este pentru întreaga Eparhie a

Banatului montan un moment de aniversare și de bucurie, dar, în același timp,

un moment care se dovedește împlinitor pentru o misiune bisericească

articulată.

Prin lucrarea lui Dumnezeu, după ce Preasfințitul Episcop

dr. Laurențiu Streza a devenit Mitropolit al Ardealului, la Caransebeș a fost

ales (la 8 februarie 2006) ca episcop Preasfințitul Lucian Mic, pe atunci

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Preasfinția Sa a fost atunci cel

mai tânăr dintre episcopii titulari din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române,

iar lucrul acesta s-a dovedit a fi o importantă devenire pentru eparhia

încredințată. Tinerețea i-a oferit forța necesară pentru împlinirea nu doar a

unor proiecte noi, ci și pentru ducerea la îndeplinire a idealurilor visate de

înaintașii din scaunul arhieresc de la Caransebeș. Cel mai important deziderat

al ierarhilor de la Caransebeș, de la rectitorirea episcopiei în anul 1865, a

fost ridicarea unei noi catedrale în orașul de reședință. Rânduiala lui

Dumnezeu a fost ca mărețul ideal să fie împlinit la 12 septembrie 2010, sub

arhipăstorirea Preasfințitului Lucian, dată la care întreg Banatul de munte a

prăznuit sfințirea Catedralei „Învierea Domnului”. Ca o răsplată a împlinirii,

evenimentul s-a bucurat de participarea și binecuvântarea Preafericitului Părinte

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a unui numeros sobor de

ierarhi, preoți și diaconi. Evenimentul din 12 septembrie 2010 a fost, fără

îndoială, cea mai importantă realizare petrecută în Episcopia Caransebeșului

după întemeierea ei, în anul 1865. Preasfințitul Lucian, în duhul dragostei

pentru Biserica lui Hristos, a desfășurat și o activitate pastorală

cuprinzătoare.

Vizite pastorale în toate parohiile

Pentru că prezența episcopului în mijlocul credincioșilor

este semn al unității și rod al credinței, cercetarea cu timp și fără timp a

comunităților din eparhie a fost grija pastorală cea mai de căpătâi a

ierarhului nostru.

Acum, la șapte ani de păstorire a Caransebeșului, nici o biserică

și nici o comunitate parohială nu a rămas necercetată. Toate cele 228 de

parohii, filii și centre misionare din eparhie au fost vizitate pentru folosul

duhovnicesc al credincioșilor sau cu ocazia târnosirilor, a binecuvântării

aduse lucrărilor de edificare, amenajare sau restaurare. A hirotonit peste 130

de clerici și a impulsionat ridicarea și renovarea a numeroase biserici. Este

de menționat că, în acești șapte ani de slujire arhierească, Preasfințitul

Lucian a târnosit peste 60 din edificiile de cult ale eparhiei, iar alte

aproximativ 130 au fost binecuvântate în urma unor lucrări de refacere și

amenajare. La acestea se adaugă refacerea și restaurarea unor mănăstiri

importante din Episcopia Caransebeșului. În anul 2009, prin purtarea de grijă a

Preasfințitului Părinte Lucian, s-a hotărât înființarea Schitului „Sfântul

Cuvios Dionisie Exiguul” din Bucova. Tot ca realizări pe plan pastoral și

misionar amintim înființarea Departamentului pentru tineret al Episcopiei

Caransebeșului și organizarea de slujiri solemne și pelerinaje în cadrul

județului Caraș-Severin. Activitatea economică și gospodărească desfășurată la

Caransebeș în perioada 2006-2013 este, de asemenea, grăitoare. Prin grija

ierarhului nostru s-au realizat, în primul rând, edificarea și sfințirea noii

Catedrale episcopale. Cu toate că finalizarea catedralei a însemnat un efort

considerabil pentru o eparhie mică, cum este cea a Caransebeșului, nu au fost

neglijate nici alte obiective: s-a construit un sediu nou pentru Seminarul

Teologic din Caransebeș; s-a reamenajat Centrul eparhial; s-au înființat

magazine de obiecte bisericești în cuprinsul eparhiei; s-au înființat ateliere

de croitorie bisericească și de pictură bisericească bizantină; s-a dotat

atelierul de lumânări al eparhiei cu tehnologie modernă ș.a.

Lucrarea socială a fost amplificată

S-au înființat numeroase centre în cadrul cărora se desfășoară

activități filantropice: Centrul de zi pentru copii din Caransebeș; Centrul de

Igienă pentru mamă și copil din Caransebeș; Centrul de primire în regim de

urgență „Sfântul Nicolae” din Caransebeș; Centrul pastoral-misionar „Arhiereul

Filaret” din Caransebeș; Așezământul social-eclesial „Intrarea în Biserică a

Maicii Domnului” din Bocșa Română (2008, axat pe prevenirea abandonului

infantil și evitarea instituționalizării copiilor din familiile cu probleme);

Centrul de servicii comunitare din Mehadia (2010, cuprinde un azil de bătrâni

și o cantină socială); Centrul pentru Tineret „M9” din Moldova Nouă (destinat

prevenirii activităților stradale de tip infracțional ale tinerilor din zonele

miniere defavorizate); Așezământul medical creștin „Acoperământul Maicii

Domnului” din Marga (2008, aflat în construcție) ș.a. Preasfințitul Lucian a

însuflețit și activitatea culturală a județului nostru. Preasfinția Sa este

autorul a numeroase cărți și studii de teologie și istorie bisericească, fiind

și un permanent promotor al cercetării științifice respon-sabile. A sprijinit

și sprijină curent publicarea a valoroase lucrări de istorie bisericească a

Banatului, încurajând, de asemenea, prin cuvânt și faptă tinerii talentați și

dornici de studierea disciplinelor teologice. Pe aceeași linie de promovare a

culturii se înscriu și inaugurarea și sprijinirea manifestării anuale

intitulate „Zilele credinței și culturii în Caraș-Severin”, eveniment ce

întrunește festivaluri de muzică corală, de poezie în grai bănățean, spre o mai

mare dezvoltare și cunoaștere a culturii populare, dar și un simpozion

internațional de istorie și spiritualitate bănățeană, la care participă an de

an ierarhi de seamă ai Bisericii noastre, teologi și cercetători din țară și

străinătate. A reactivat publicația tradițională a eparhiei, „Calendarul

românului” (2006), a înființat expoziții permanente de icoane vechi și de carte

veche bisericească și a relansat tradiția conferințelor teologice de larg

interes, cu invitați din lumea bisericească, dar și din lumea oamenilor de

cultură laici. De asemenea, sub înaltul patronaj al Preasfinției Sale,

Episcopia Caransebeșului participă ca partener în două importante proiecte cu

finanțare europeană, în domeniul patrimoniului cultural național și în domeniul

asistenței sociale. Sintetizând oarecum întreaga activitate culturală depusă de

Preasfințitul Lucian, putem afirma că privirea spre Hristos și spre aproapele a

fost coordonata întregii lucrări a Preasfințitului nostru Părinte Episcop.

Preoții și credincioșii episcopiei, zidiți și impulsionați în lucrarea

Bisericii celei una, sfântă, sobornicească și apostolească, stau mărturie

pentru toate, dar mai mare chezășie stă Însuși Domnul cerului și al pământului,

Care a încuviințat pentru comunitatea creștină a Episcopiei Caransebeșului un

vrednic arhipăstor, implicat fără opreliște în devenirea spirituală a

păstoriților săi. De la statura acestui ceas aniversar, clerul și poporul

Episcopiei Caransebeșului mulțumesc în rugăciune Preasfintei Treimi pentru binecuvântarea

ce s-a răspândit peste întreaga comunitate a creștinilor prin harul și darul

arhieriei Preasfințitului Lucian.

Comentarii Facebook


Știri recente