Enciclica SMS: Educația nu este doar cultivare intelectuală, ci și edificare spirituală

Articolul IV din Enciclica Sfântului și Marelui Sinod tratează problema educației în Hristos care urmăreşte nu doar cultivarea intelectuală, ci şi edificarea şi dezvoltarea întregii persoane umane ca fiinţă psihosomatică şi spirituală, în conformitate cu principiul întreit: Dumnezeu, om, lume.

Enciclica Sfântului și Marelui Sinod este un document complex care oferă cheia de lectură pentru toate documentele adoptate anul trecut de Sinodul din Creta.

Educația se află în centrul grijii pastorale a Bisericii, arată documentul. De aceea, părinții sinodali și-au exprimat îngrijorarea în ceea ce privește sistemul educaţional secularizat şi individualist dominant astăzi care agasează generaţia tânără.

Se observă noi tendinţe în domeniul formării şi educaţiei referitoare la conţinutul şi scopurile educaţiei, la abordarea vârstei copilăriei, la rolul profesorului şi al elevului, precum şi al şcolii contemporane.


Sfântul și Marele Sinod | Documente sinteză


Formarea trebuie îndeplinită întotdeauna cu responsabilitate și la fel trebuie primită. Astfel, înțelegerea sensului existenței este un reper de bază al educației.

De vreme ce educaţia nu se referă doar la ceea ce este omul, ci şi la ceea ce trebuie să fie şi la conţinutul responsabilităţii sale, este de la sine înţeles că imaginea pe care o avem cu privire la om şi la sensul existenţei sale ne determină viziunea cu privire la educaţia sa.

Enciclica cheamă la o educație deplină a membrilor Bisericii Ortodoxe care le oferă tinerilor nu doar „sprijin”, ci şi „adevărul” noii vieţi divino-umane în Hristos.

Prin cuvântul său catehetic, Biserica Ortodoxă, cu multă grijă, cheamă poporul lui Dumnezeu, şi în special tinerii, să participe conştient şi activ la viaţa Bisericii care cultivă în ei „dorinţa desăvârşită” a vieţii în Hristos. Astfel, plenitudinea creştinilor află un sprijin existenţial în comuniunea divino-umană a Bisericii şi experimentează în această perspectivă resurecţională a îndumnezeirii prin har.

Foto credit: 123rf.com

Comentarii Facebook


Știri recente