Educaţia – lumină edificatoare pentru viaţă

Educaţia a vizat, de-a lungul timpului, formarea personalităţii omului, în funcţie de particularităţile fiecăruia, dar şi în funcţie de dinamica socială, de mobilitatea profesiilor prin integrarea dinamică a omului în societate. Tocmai de aceea şcoala a jucat întotdeauna un rol esenţial în orice epocă, iar astăzi, în contextul actual al unei societăţi structurate printr-o cunoaştere informaţională şi eficienţă tehnicizată, orientate spre pragmatism, relevanţa educaţiei este una şi mai mare. În această perspectivă, există riscul ca educaţia să fie redusă la dimensiunea informaţională. Actul educaţional nu poate fi epuizat însă în ceea ce înseamnă transmiterea unui set de informaţii şi de abilităţi practice, oricât de performante ar fi acestea. Educaţia nu trebuie să se rezume doar la aspectul informativ şi la cel pragmatic. Procesul educaţiei se desăvârşeşte doar atunci când luăm în discuţie şi componenta sa formativă. Caracterul formativ al educaţiei implică, în general, dobândirea de atitudini la nivel moral, civic, estetic şi, în mod cu totul special, valorificarea educaţiei religioase. În cadrul acestui tip de educaţie, omul învaţă cine este Dumnezeu şi cum să se apropie de El, dobândeşte stabilitatea emoţională şi, totodată, duhovnicească. În absenţa educaţiei religioase, omul nu prinde rădăcini puternice, stabile, şi la orice mică pală de vânt se poate clătina.

Aflându-ne la un moment jubiliar prilejuit de împlinirea a 10 ani de apariţie a Ziarului Lumina şi făcând o radiografie amănunţită a societăţii actuale, am considerat necesar ca Biserica să se implice şi mai mult în actul educaţional. Astfel, în cadrul şedinţei sale de la finele anului trecut, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat înfiinţarea suplimentului lunar Lumina Educaţiei al Ziarului Lumina în vederea intensificării cooperării dintre Biserică, Familie şi Şcoală pentru cultivarea unor repere educaţionale autentice, edificatoare pentru formarea copiilor şi a tinerilor. Biserica nu poate rămâne pasivă la provocările lumii actuale, mai ales în condiţiile în care societatea contemporană este una care dobândeşte tot mai puternice accente secularizante. Tocmai de aceea, considerăm necesară, în contextul actual, apariţia suplimentului Lumina Educaţiei, având în vedere dezbaterile şi prezentarea distorsionată şi tendenţioasă, în unele situaţii, a educaţiei religioase în şcolile publice în ultima parte a anului trecut. Şi din dorinţa de a sprijini şi mai mult educaţia religioasă, în cadrul aceleiaşi reuniuni, Sfântul Sinod a acordat binecuvântarea pentru înfiinţarea Asociaţiei „Părinţi pentru Ora de Religie“ şi a aprobat încheierea parteneriatului-cadru între parohie şi şcoală pentru a susţine elevii din familiile defavorizate şi activităţile şcolare cu valoare comunitară. Aceste iniţiative, transpuse deja în hotărâri sinodale, se concretizează acum, la începutulanului 2015, ca o deschidere firească a Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi a Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii.

În acest context, Lumina Educaţiei propune redescoperirea şi reafirmarea reperelor autentice ale educaţiei, împletite armonios cu practica rugăciunii ca izvor de prietenie şi de iubire statornică în familie, în şcoală şi în societate. Tocmai din această cauză considerăm că este un act de normalitate ca studiul religiei să se menţină în şcoli ca parte integrantă a procesului de învăţământ. Educaţia religioasă are rolul de a-i deschide pe copii şi pe tineri către orizontul valorilor veşnice, către realitatea Împărăţiei lui Dumnezeu.

Este important să valorificăm ceea ce este pozitiv, luminos şi edificator într-o publicaţie precum Lumina Educaţiei, care va putea contribui la intensificarea misiunii în lucrarea de cooperare dintre Biserică, Familie şi Şcoală în domeniul educaţiei. În acest sens, în paginile noii publicaţii vor apărea mărturii vii şi concludente împărtăşite de cei implicaţi în mod efectiv în actul educaţional – profesori, părinţi, copii, preoţi şi ale altor persoane cunoscute publicului larg care oferă exemple demne de urmat. Astfel, în paginile ziarului, cititorii vor putea să găsească informaţii folositoare dezvoltării lor spirituale, care să constituie repere ale unui model de viaţă adecvat principiilor creştine, prin articolele ce vor fi publicate urmând a fi valorificate competenţele şi vocaţiile specifice ale Bisericii, Familiei şi Şcolii în actul educaţional.

De aceea, pentru o raportare corectă la adevăratele valori, este bine să obişnuim copiii să crească în armonie cu principiile creştine încă din timpul şcolii pentru caexistenţa lui Dumnezeu să fie o prezenţă constantă şi familiară în viaţa lor şi să nu o resimtă ca pe o obligaţie mai târziu, la vârste adulte. Aşadar, este necesară cultivarea unei educaţii credibile, axată pe luminile călăuzitoare ale vieţii, atât la nivel personal, cât şi la nivel comunitar: credinţa în Dumnezeu, valoarea unică şi eternă a persoanei umane, iubirea generoasă a omului ca bază a comuniunii umane în familie şi în societate, cultivarea creativităţii pentru îmbogăţirea tezaurului peren al umanităţii şi cultivarea responsabilităţii faţă de natură ca dar al lui Dumnezeu oferit generaţiilor prezente şi viitoare.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să-i binecuvânteze pe toţi cei care se vor implica în activitatea suplimentului Lumina Educaţiei, pentru a izbuti ca această publicaţie să devină o prezenţă vie în peisajul mediatic şi în preocuparea copiilor şi a tinerilor de a găsi o mărturie vie, accesibilă, în care să-şi poată exprima liber opinia şi în care să găsească răspunsuri la întrebările specifice vârstei lor, dar şi posturii de creştin în permanentă formare.

Dumnezeul Cel în Treime slăvit să-i lumineze pe toţi cei care vor contribui, prin mărturiile şi prin sfaturile lor, la formarea copiilor şi tinerilor printr-o educaţie luminoasă şi edificatoare pentru viaţa spirituală şi socială azi.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

(Text preluat din nr. 1 al suplimentului lunar al „Ziarului Lumina”, realizat în cooperare cu Sectorul Teologic-educaţional al Patriarhiei Române cu titlul „Lumina Educaţiei”)

Comentarii Facebook


Știri recente