Duminica Lăsatului sec de carne în Arhiepiscopia Craiovei

În Duminica Lăsatului sec de carne, 06 martie 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească la Catedrala mitropolitană “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, a precizat Preot Gheorghe Cioiu.

Când îi întâlnim pe cei aflaţi în nevoi, Îl întâlnim pe însuşi Mântuitorul Hristos

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a dezvoltat învăţăturile reieşite din Pericopa Evanghelică (Matei 25, 31-46) despre Înfricoşătoarea Judecată, subliniind necesitatea de a spori faptele bune şi a ne curăţa trupeşte şi sufleteşte, spre a da răspuns bun la aceasta Judecată. „Chemarea «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu» o adresează Mântuitorul Hristos celor care au primit Taina Sfântului Botez, căci prin această Sfântă Taină am devenit copii ai lui Dumnezeu, fii şi fice ai Împărăţiei cerurilor. Când am îmbrăcat haina nemuririi, aşa cum zicem, «câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat», am devenit copii ai Tatălui ceresc în Fiul Său preaiubit. De aceea suntem binecuvântaţi, căci am primit arvuna cerească, am primit pecetea Duhului Sfânt care ne autentifică drept fii ai lui Dumnezeu. Cu atât mai mult, ascultând textul evanghelic al acestei duminici, să reţinem că atunci când îi întâlnim pe cei săraci, pe cei flămânzi şi însetaţi, pe cei bolnavi sau întemniţaţi, Îl întâlnim pe însuşi Mântuitorul Hristos. Şi dacă îi ajutăm, pe Mântuitorul Îl ajutăm, pe Mântuitorul Îl slujim. Tot ceea ce dăruim ajunge la Dumnezeu şi Multmilostivul nu rămâne niciodată dator, El ne va răsplăti însutit şi înmiit, cu o răsplată ce poartă pecetea veşniciei”.

Să înmulţim fapta cea bună spre a da răspuns bun la Înfricoşata Judecată

De asemenea, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu s-a referit şi la situaţia celor care şi-au pus această viaţă în slujba păcatului şi a diavolului. „Evanghelia Sfântului Apostol Matei ne vorbeşte şi despre cei care, chiar dacă au primit Taina Sfântului Botez, au slujit apoi în această viaţă păcatului şi lui Mamona, dăruind astfel sufletele lor diavolului cel întunecat. De aceea ei sunt trecuţi «de-a stânga» şi alungaţi «în focul cel veşnic care este gătit diavolului şi îngerilor lui» (Mt. 25, 41). Observăm, prin urmare, că principalele criterii după care vom fi judecaţi se referă la relaţiile directe pe care le avem cu semenii, la virtuţile iubirii, milei şi milosteniei. Însuşi Mântuitorul se pune în locul celui sărac şi asuprit, căci ne spune: «flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit» (Mt. 25, 35). Aşadar, în perioada de post şi rugăciune premergătoare marelui praznic al Învierii Domnului, să înmulţim fapta cea bună pentru a putea da răspuns bun la Înfricoşata Judecată, aşa cum ne îndeamnă Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi: să-i ajutăm pe cei flămânzi şi însetaţi, să-i îmbrăcăm pe cei goi, să-i primim pe cei străini, să-i cercetăm pe cei aflaţi în necazuri şi suferinţe, iar dacă nu putem datorită sărăciei, avem posibilitatea să ne rugăm pentru ei”, a conchis Înaltpreasfinţitul Irineu.

Comentarii Facebook


Știri recente