Domnul celor 26 de ani fără războaie

Constantin Brâncoveanu s-a născut în anul 1654, la Brâncoveni (actualmente comună în județul Olt), în­tr-o veche familie boierească. Era fiul lui Matei („Papa”) Brâncoveanu și al Stancăi (Cantacuzino), sora domnitorului Șerban Cantacuzino, fiind și strănepot al lui Matei Basarab. Rămânând orfan de tată la vârsta de doar un an, a fost crescut de bunica dinspre tată, Păuna Greceanu, și de un unchi al său, stolnicul Constantin Cantacuzino (un reprezentant de seamă al culturii umaniste în spațiul românesc), care i-au oferit o educație aleasă pentru acele vremuri, învățând, printre altele, greaca, latina și slavona.

Căsătorit cu Marica, ne­poata lui An­to­nie Vodă din Po­pești, Constantin Brâ­ncoveanu a avut cu aceasta pa­tru fii: Constantin, Ștefan, Ra­du și Matei, și șapte fiice: Stan­ca, Maria, Ilinca, Safta, An­ca, Bălașa și Smaranda. So­ția sa, Doamna Marica, a fost a­de­văratul administrator al în­tre­gii averi a Brâncovenilor, des­pre care se afirma pe atunci că era fabuloasă.

Uns domnitor la Mitropolia Bucureștilor

De-a lungul vieții sale, de­ți­ne diferite funcții de seamă ale ță­rii: agă, postelnic, spătar și lo­­gofăt. Logofăt între anii 1682-1688, Brâncoveanu nu a vrut să fie domnitor al Țării Ro­mânești, ci a fost urcat pe tron din vrerea boierilor. Bo­ie­rii pământeni, nemaidorind să îi conducă un cantacuzin, a­proa­pe că l-au forțat să preia dom­nia. A fost uns domnitor la Mi­tropolia Bucureștilor, în pre­zen­ța Patriarhului bizantin Dio­nisie și a Mitropolitului valah Antim.

Până în anul 1709, Con­stan­tin Brâncoveanu a reușit să men­țină o politică echilibrată în­tre Imperiul Otoman, căruia îi era vasal, și Imperiul Hab­s­bur­­gic, a cărui expansiune a­jun­­sese până la hotarele Țării Ro­mânești. Cu Imperiul Hab­s­bur­gic, Brâncoveanu a încheiat mai multe tratate secrete. În schim­bul anumitor servicii, Brân­coveanu a primit pentru el și pentru familia sa mai multe mo­șii și titluri nobiliare.

În 1709, o conjunctură euro­pea­­nă nefavorabilă și greșelile po­litice ale lui Constantin Brân­coveanu au dus la dezastrul familiei. Atunci, regele Sue­­­diei Carol al XII-lea fusese î­n­vins de Petru cel Mare la Pol­ta­va. Scăpată de amenințarea su­e­dezo-germană, armata rusă a in­trat pe teritoriul Moldovei, pen­tru a lupta cu sultanul. Brân­coveanu s-a gândit atunci să se alieze cu rușii. I-a scris lui Pe­tru cel Mare o scrisoare în ca­re i-a promis că îl va ajuta cu a­provizionarea armatei. În schimb, țarul i-a trimis mul­țu­mi­rile sale și 300 de pungi cu aur, pentru plata serviciilor. Pen­tru mai multă siguranță în­să, Înalta Poartă l-a trimis de în­dată ca domn în Moldova pe Di­mitrie Cantemir, dușman ști­ut al familiei Brâncovenilor, cu în­sărcinarea de a raporta Di­va­n­u­lui orice mișcare făcută de a­ces­ta. Primul lucru pe care l-a fă­cut însă Cantemir a fost să se alieze cu țarul. Prudent, Brân­coveanu a încercat să men­țină un echilibru între cele do­uă tabere. El și-a adunat oștile în tabăra de la Urlați, Pra­hova, aproape de granița cu Mol­dova. În cazul în care rușii ar fi vrut să intre în Țara Ro­mâ­nească, se alia cu ei. El in­ten­­ționa însă să rămână de par­tea turcilor dacă aceștia ar fi fost mai rapizi. Planurile i-au fost date peste cap însă de vă­rul său, spătarul Toma Can­ta­cu­­zino, care împreună cu mai mulți boieri ai lui Brâncoveanu a fugit în tabăra rușilor. Spe­ri­at, Brâncoveanu i-a trimis lui Pe­tru cel Mare cele 300 de pungi înapoi, iar turcilor pro­vi­zi­ile, contribuind la eșecul militar al țarului, în bătălia de pe Prut (Stănilești, 1711), care s-a vă­zut nevoit să încheie pace cu turcii

Mai multe detalii în Ziarul Lumina, Ediția de Banat.

Comentarii Facebook


Știri recente