Cursuri pentru obținerea gradelor profesionale de definitivat și grad II în preoție, la Miclăușeni

În perioada 19-31 octombrie 2014, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, prin Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași și Centrul de formare și inovare „Varlaam Mitropolitul”, organizează cursuri pentru obținerea gradelor profesionale de definitivat și grad II în preoție, informează Ziarul Lumina.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan, aceste cursuri se vor desfășura la Centrul cultural-pastoral „Sfântul Ilie” de la Mănăstirea Miclăușeni, județul Iași, după un format similar cu cel din anul 2013, care presupune cursuri practice, ateliere de formare, sesiuni de facilitare a conținutului și alte modalități pedagogice menite să crească gradul de atractivitate a acestor cursuri. Pentru a acoperi o parte din cheltuielile de organizare, preoții participanți sunt rugați să achite o taxă de 500 de lei la începutul cursului.

Mai multe detalii despre înscrierea la cursuri ne-a oferit arhim. Hrisostom Rădășanu, consilierul educațional al Arhiepiscopiei Iașilor: „Înscrierea candidaților se face prin protopopiate la Centrul eparhial de care aparțin, în perioada 15-30 septembrie 2014. Întrucât dispunem de locuri limitate pentru această ediție (60 locuri), înscrierile ulterioare acestei date nu vor mai putea fi luate în considerare. Listele cu preoții înscriși pentru fiecare din cele două categorii de cursuri trebuie transmise până pe data de 3 octombrie 2014 la Centrul eparhial Iași prin fax (0232.215300) și în format electronic la adresa sebastian.teacu @fundatiavarlaam.ro. Totodată, se fac înscrieri, în aceeași perioadă, și pentru candidații care doresc să susțină colocviul de admitere în vederea obținerii gradului I în preoție. Colocviul va avea loc la o dată care va fi anunțată ulterior”.

Informații pot fi obținute la numărul de telefon 0727.377.300 sau 0722.260.888 și pe site-ul doxologia.ro, respectiv mmb.ro.

În continuare, prezentăm tematica pentru definitivat și grad II.

Tematica cursurilor pentru obținerea definitivatului și gradului II în preoție 19-31 octombrie 2014

1. Importanța predicii și catehezei pentru pastorație.

2. Ora de religie: scopuri și obiective în educația religioasă în contextul actual. Problemele morale ale tineretului de azi și soluțiile lor din perspectivă creștină. Raportul dintre preot și profesorul de religie.

3. Atitudinea Bisericii față de problemele sociale actuale: integrare, globalizare, ateism. Secularizarea – provocare pentru Biserică și societate la început de mileniu III.

4. Structura actuală organizatoric-administrativă a Bisericii Ortodoxe Române. Biserica Ortodoxă Română și diaspora românească.

5. Misiunea social-filantropică a Bisericii în trecut și astăzi.

6. Probleme, metode și mijloace pastorale în societatea actuală: parohia din mediul urban și rural.

7. Provocările lumii contemporane privind darul sacru al vieții; atitudinea Bisericii față de avort, divorț, abandonul de copii, trafic de persoane, homosexualitate, clonarea, ingineria genetică, eutanasia.

8. Grija Bisericii pentru păstrarea formelor tradiționale în arhitectură și pictura bisericească.

9. Importanța Sfintelor Taine în viața creștinului.

10. Familia creștină între ideal și criză.

11. Atitudinea Bisericii față de manifestările oculte: vrăjitorie, magie, superstiție.

12. Rolul și importanța Sfintei Liturghii în viața credincioșilor – cler și credincioși. Uniformizarea liturgică. Rolul cântării bisericești în activitatea misionară a Bisericii. Combaterea tendințelor de îndepărtare de la spiritul muzicii tradiționale.

13. Biserica Ortodoxă și comunitățile religioase eterodoxe și necreștine. Prozelitismul.

14. Sfânta Scriptură în viața creștinului și cultul Bisericii.

15. Necesitatea cunoașterii canoanelor și a legiuirilor bisericești și laice pentru viața religioasă.

16. Administrarea bunurilor bisericești în lumina Statutului și regulamentelor Bisericii Ortodoxe Române.

Comentarii Facebook


Știri recente