Cum și când ne apropiem de Euharistie?

Una dintre cele mai delicate probleme ale teologiei practice, atunci când avem în vedere participarea concretă la Sfânta Liturghie, este cea legată de raportul dintre Spovedanie și Cuminecare. Mai exact, vrem să analizăm aici practica împărtășirii de mai multe ori cu o singură Spovedanie, pe care clericii, fără excepție, o aplică în mod consecvent numai asupra lor înșiși, nu și asupra laicilor. Sau așa-numita practică a „dublului standard”, adică practica diferențierii condițiilor de împărtășire a clericilor față de condițiile de împărtășire a mirenilor. Răspunsurile, atitudinile teologilor nu au întârziat să apară, ba chiar au generat numeroase polemici, unele chiar dramatice, discuții care au început de secole și durează până astăzi.

Partea cea bună a dez­­baterilor pri­vind ra­portul dintre cele do­uă Taine este fap­tul că, prin ele, se arată că Bi­serica este un organism viu, că teologia trebuie să fie mereu di­namică și că legarea ei de u­ne­le reguli formale imuabile poa­te duce la rigiditate insti­tu­țio­nală, care stinge duhul și via­ța. Părintele arhid. prof. dr. Ioan I. Ică jr. a numit, pe bună drep­tate, această dezbatere pri­vind împărtășirea și, indirect, raportul ei cu Spovedania drept „controversă”, care invită pe teologii și clericii de astăzi la multă introspecție și responsa­bi­litate.

Mai multe detalii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente