Congresul Internațional Pavleia | Făcători de pace, într-o lume afectată de conflicte

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanţilor la cea de-a 23-a ediție a Congresului Internațional „Pavleia”, Veria, 26-29 iunie 2017:

Biserica Ortodoxă Română a primit cu bucurie și în anul acesta, invitația de a participa la lucrările Congresului Internațional „Pavleia” dedicat întemeietorului Mitropoliei de Veria, Sfântul Apostol Pavel, Congres ajuns la cea de-a 23-a ediție prin grija deosebită a Întâistătătorului acestei eparhii, Înaltpreasfinţitul Părinte Pantelimon, Mitropolit de Veria, Naousa şi Kampania.

Tema aleasă spre a fi dezbătută în acest an „Război și pace în viziunea Sfântului Apostol Pavel” este deosebit de importantă, deoarece viaţa fiecărei persoane poate fi deplin cultivată numai în pace şi în armonie cu Dumnezeu, cu oamenii şi cu natura înconjurătoare.

Expresii ca ,,Dumnezeul păcii” (Romani 16, 20) sau ,,roada Duhului este … pacea …” (Galateni 5,22) ori ,,Pace fraților și dragoste cu credință de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos (Efeseni 6, 23) nu sunt doar forme de salutare şi binecuvântare repetate des în epistolele Sfântului Pavel, ci şi virtuți care trebuie cultivate de către fiecare creștin în efortul de pregătire pentru dobândirea mântuirii şi a vieţii veşnice. Prin urmare, pacea este dar de la Dumnezeu şi aceasta trebuie căutată cu stăruinţă, primită cu recunoştinţă şi cultivată permanent în sufletul omului, în familie şi în viaţa societăţii. Unde nu mai este pace apar tulburări, tensiuni, violenţe, conflicte şi chiar războaie care ucid oameni şi distrug bunuri materiale.

În contextul lumii de astăzi, adesea tulburată de violenţă şi terorism, de conflicte armate, de războaie şi de ample migraţii de refugiaţi, glasul profetic al Sfântului Apostol Pavel ne cheamă să căutăm pacea lui Hristos „care covârșește toată mintea” (Filipeni 4, 7) şi să devenim făcători de pace, adică oameni care, prin rugăciune, dialog şi acţiune, pot preveni sau aplana conflictele în societate sau între popoare. Sfinţii Bisericii Ortodoxe spun că pacea socială depinde mult de pacea spirituală a sufletului când omul exprimă această pace în iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni.

În acest sens, Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că lupta duhovnicească a creştinului împotriva patimilor egoiste, individuale sau colective, ca lăcomia de avere şi de putere, nedreptatea, orgoliul, invidia, ura şi violenţa, are drept scop pacificarea sufletului şi dobândirea păcii sociale şi a sfinţeniei: „căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu” (Evrei  12, 14).

Să ne rugăm mai intens Preasfintei Treimi, Maicii Domnului, Sfântului Apostol Pavel şi tuturor sfinţilor făcători de pace să binecuvinteze pe toți participanții la lucrările acestui Congres care au ca scop promovarea păcii astăzi în familie, între oamenii din societate şi între toate popoarele lumii.

Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente