Conferința națională a pictorilor și restauratorilor de biserici are ca temă normele și îndrumările unitare în domeniu

Sectorul Cultură și Patrimoniu Religios și Comisia de Pictură Bisericească ale Patriarhiei Române organizează, în perioada 28-29 septembrie, ediția a VIII-a a Conferinței Naționale „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”. Tema ediției este „Norme și îndrumări unitare în iconografie și restaurarea patrimoniului bisericesc”.

Prima zi de conferință va fi dedicată secțiunii „Îndrumător iconografic – ghid practic pentru pictorii bisericești, teologi și slujitorii sfintelor altare”, iar a doua zi va fi tratată secțiunea „Normativ pentru restaurarea patrimoniului bisericesc aflat în cult”

Printre cei care vor prezenta comunicări se numără pictorii bisericești Daniel Codrescu și Ioan Popa. Primul va prezenta pictura în mozaic a altarului Catedralei Naționale, iar al doilea va inventaria și analiza, din punct de vedere formal și simbolic, o serie de elemente decorative ale unor biserici medievale din România.

Lect. univ. dr. Ștefan Ionescu-Berechet va susține o comunicare despre asemănări și diferențe între Sfânta Mahramă (Mandylion-ul din Edessa), proprie tradiției bizantine, și Năframa Sfintei Veronica, proprie tradiției creștine occidentale.

Pr. asist. univ. dr. Silviu Tudose va vorbi despre reprezentarea în iconografie a veșmintelor liturgice, iar pr. prof. univ. dr. Marin Cotețiu despre aplicarea unitară a tratamentelor în procesul de restaurare de icoane.

O prezentare aparte va fi cea despre scanarea laser 3D, relevee 2D și 3D și fotogrammetria aeriană și terestră în proiectele de restaurare a bisericilor ortodoxe. Va fi susținută de ing. dipl. Marian Rădoi, membru în consiliul director al Consiliului Internațional al Monumentelor și Siturilor (ICOMOS) și al Uniunii Naționale a Restauratorilor de Monumente Istorice (UNRMI).

A doua zi a conferinței va debuta cu lucrarea „Epiderma spațiului sacru”, a prof. univ. dr. Dan Mohanu, care va vorbi despre „păstrarea substanței autentice a operei de artă împreună cu urmele trecerii sale prin timp”.

Evenimentul va fi transmis live pe platforma ZOOM (pentru specialiștii autorizați de CPB) și pe pagina de Facebook a Comisiei de Pictură Bisericească.

Conferința se desfășoară în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București.

Înscrierea se face aici:

Foto credit: Muzeul Național de Artă al României (Iisus Hristos Împărat și Mare Arhiereu, frescă)

Comentarii Facebook


Știri recente