Aurel Vainer – un promotor al păcii şi al prieteniei prin dialog şi cooperare religioasă şi socială

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit la festivitatea de acordare a titlului de Cetățean de onoare al Municipiului București, domnului Aurel Vainer, Sufrageria Regală a Muzeului Național de Artă (fostul Palat Regal), miercuri, 07 februarie 2018, orele 11.00:

Cu deosebită bucurie, am aflat despre intenţia lăudabilă a Primăriei Municipiului Bucureşti de a acorda domnului Aurel Vainer titlul de Cetăţean de Onoare al Capitalei României, la împlinirea venerabilei vârste de 86 de ani (10 ianuarie 2018).

De-a lungul anilor, ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei şi ca Patriarh al Românei, am avut multe ocazii de a-l întâlni pe domnul Aurel Vainer, atât în calitatea sa de deputat în Parlamentul României, cât şi de președinte al Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic.

În tot acest răstimp, am remarcat calităţile sale deosebite, primite de la Dumnezeu, pe care le-a cultivat neîncetat cu înţelepciune, dragoste şi responsabilitate în relaţiile cu celelalte culte religioase din România, în general, şi cu Biserica Ortodoxă Română, în special.

În acest sens, simpozioanele internaţionale iudeo-creştine organizate în ţara noastră, cu implicarea directă a domnului Vainer, la Durău (20 iulie 1998) sau la Bucureşti (29-30 mai 2012), precum şi expoziţia şi simpozionul pe tema Temple şi sinagogi din România (Palatul Patriarhiei, 14 noiembrie 2017) au fost evenimente semnificative şi expresii ale responsabilităţii comune pe care o avem în contextul lumii contemporane, de apărare şi promovare a valorilor tradiţionale spirituale iudeo-creştine, care stau la baza civilizației europene şi moderne în general.

În acelaşi timp, implicarea directă a domnului preşedinte Aurel Vainer este evidenţiată şi de faptul că a susţinut iniţiativa Patriarhiei Române de-a înfiinţa, împreună cu celelalte culte religioase recunoscute de către Statul Român, Consiliul Consultativ al Cultelor din România (14 aprilie 2011).

Principiile de bază ale acestui Consiliu sunt pe deplin asumate şi de domnul Aurel Vainer, pentru că, prin intermediul acestui forum de dialog şi cooperare interreligioasă, este promovată credinţa în Dumnezeu şi importanţa acesteia în viaţa persoanei şi a societăţii, este apărată fiinţa umană şi demnitatea ei şi se manifestă solidaritatea şi cooperarea dintre Culte în domeniul spiritual, cultural, educaţional şi social, respingându-se orice formă de extremism etnic sau religios, etc.

Prezenţa domnului Aurel Vainer în acest Consiliu, ca reprezentat de frunte al Cultului Mozaic este deosebit de importantă, întrucât reprezintă un exemplu de solidaritate şi cooperare, atât la nivel local, în România, cât la nivel internaţional.

Am apreciat în mod deosebit sprijinul pe care domnul preşedinte Aurel Vainer l-a acordat eforturilor noastre de păstrare a simbolurilor religioase în spaţiile publice din România şi, în mod deosebit, pentru menţinerea orelor de religie în şcolile de stat din România. De altfel, spiritul său de om harnic, prietenos şi cu mult bun-simţ, deschis dialogului şi cooperării, l-a făcut ca să contribuie financiar la reabilitarea bisericii ortodoxe din satul său natal, Ştefăneşti, judeţul Botoşani.

Felicităm călduros pe domnul Aurel Vainer pentru primirea titlului de Cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti şi ne rugăm lui Dumnezeu să-i dăruiască multă sănătate şi mult ajutor în toată activitatea pe care o desfăşoară pentru promovarea dialogului şi a bunei colaborări între cultele religioase din România.

† Daniel

Patriarhul României

Foto Credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente