Ansamblul Catedralei Învierea lui Hristos din Tirana

Ansamblul noii Catedrale „Învierea lui Hristos” din Tirana este alcătuit din următoarele clădiri: catedrala, paraclisul, clopotnița, sediul Sfântului Sinod și centrul cultural. Conceptul arhitectural an Catedralei se bazează pe rotonda care simbolizează ideea timpului fără sfârșit (eternitatea), principala sa axă (cea care unește pământul cu Cerul) fiind centrul întregului ansamblu. Această axă constituie, de asemenea, centrul unei mari cruci cu înălțimea și lățimea de 49 de metri, ale cărei brațe constituie principala structură de sprijin a bisericii. Biserica este acoperită cu o cupolă cu diametrul interior de 26 m și înălțimea de 23 m, în timp ce cele patru structuri de sprijin se susțin pe contraforturi cu stâlpi plasați în semicerc.

Crucea cupolei, contraforturile aranjate semicircular care sprijină structura acoperișului și acoperișurile celor trei abside ale Sfântului Altar sunt acoperite cu foi din cupru suflate cu aur. De-a lungul perimetrului cupolei, în zonele dintre ferestre, se află 52 de elemente decorative în relief, în timp ce cele patru contraforturi sunt decorate în basorelief cu simbolul , precum și cu tulpini de grâu care reprezintă sacrificiul și rodnicia.

Latura vestică a fațadei bisericii este constituită de o arcadă gigantică. Aceasta are un efect plăcut de întâmpinare, iar linia din sticlă albastră a ferestrelor creează efectul unui arc de curcubeu. Peretele vestic este acoperit de marmură albă în centrul său aflându-se intrarea principală. Crucea mare de bronz cu două tulpini de grâu de fiecare parte se află deasupra intrării principale simbolizând dragostea jertfelnică și devotamentul (Ioan 12:24).

Balconul care se află deasupra pronaosului și cele două galerii laterale sunt construite în trepte pentru ca toți credincioșii să aibă contact vizual cu naosul central, cu amvonul și catapeteasma. Interiorul cupolei este decorat cu mozaic în relief, centrul acesteia fiind dominat de imaginea „Atotputernicului” (Pantocratorului), în timp ce cele 12 secțiuni din jurul cupolei sunt o reprezentare decorativă a raiului. Mozaicul din jurul Pantocratorului este înconjurat de 12 raze ce creează ideea razelor Luminii Divine, transmisă apoi întregului oraș prin ferestre. Absida altarului și cele patru arcade care sprijină cupola sunt, de asemenea, decorate cu mozaicuri. Soleea dintre altar și naosul central este cu 50 cm mai înaltă decât acesta din urmă. Candelabrul central este din bronz, alcătuit din forme de lumânări așezate pe rânduri circulare și semicirculare. De asemenea, 120 de lumânări situate în jurul perimetrului cupolei interioare completează iluminarea bisericii.

În colțul nord-vestic al terenului se află un paraclis sub formă de cruce. Cupolele paraclisului sunt acoperite cu plăci de cupru și se încheie în ferestre circulare. Altarul este separat de naos de un iconostas sculptat în lemn. Printr-o fereastră circulară lumina naturală intră în baptisteriul aflat la subsol, sub paraclis. Paraclisul este închinat Nașterii lui Hristos și este decorat cu icoane murale.

Arhiepiscopul Anastasios a avut pentru prima oară ideea unei clopotnițe înaltă de 46 m realizată atunci de un grup de designeri arhitecți. Este alcătuită din patru lumânări pascale care simbolizează cei patru evangheliști care vestesc Învierea. Acestea se unesc în jurul axului central al scărilor. Scara circulară duce la două etaje deschise care au 16 clopote. Un ceas cu patru laturi se află deasupra clopotelor.

Pe latura estică a ansamblului se află Sediul Sfântului Sinod ce va găzdui birourile arhiepiscopale, biblioteca și două paraclise. Acestea se întind pe patru etaje deasupra solului și pe două la subsol. De la etajul al treilea, de pe trei mari terase, se pot vedea centrul Tiranei și catedrala.

Cele două nivele de la subsolul catedralei împlinesc nevoia Bisericii de a avea un Centru cultural și de conferințe. Acesta are un amfiteatru cu o capacitate de 500-850 de locuri care poate fi folosit pentru a găzdui conferințe, spectacole și concerte. Aripile auxiliare și culisele permit folosirea acestui spațiu și ca teatru.

Pe latura estică a amfiteatrului se află un mic muzeu, o sală de lectură, un spațiu înconjurător pentru recepții și o zonă pentru expoziții și activități cu copiii.

În partea dreaptă a marii scări de marmură care duce la catedrală se află un spațiu larg pentru o librărie și pentru un magazin cu articole bisericești. La stânga scărilor se găsesc două camere în care se pot întruni grupuri de tineri și de credincioși după slujbele religioase. Spre nord, în fața Centrului cultural și de conferințe, se află un amfiteatru în aer liber pentru activitățile din timpul verii.

Biserica Ortodoxă Autocefală din Albania dorește să contribuie cu acest proiect la împlinirea nevoilor religioase ale credincioșilor, la cultivarea spirituală a tineretului și la dezvoltarea vieții culturale și sociale din Tirana și din întreaga Albanie. Biserica dorește, de asemenea, să dezvolte relații interculturale între diferite grupuri sociale. În plus, ajută la găzduirea integrală a Sfântului Sinod și a Arhiepiscopiei Tiranei. Structura și aspectul exterior al ansamblului se armonizează cu catedrala și cu arhitectura celorlalte clădiri ministeriale din apropiere. Ansamblul se integrează armonios în centrul istoric al capitalei adăugând în același timp elemente actuale ale secolului XXI.

Inițiativa, strângerea de fonduri și supravegherea lucrărilor s-au făcut sub conducerea personală a Arhiepiscopului Anastasios.

Suprafața proprietății: 5.039 m2

Suprafața catedralei: 1.660 m2

Înălțimea Catedralei: cupola 29,2 m, crucea 32,2 m

Suprafața capelei: 55 m2

Înălțimea capelei: 6,3 m

Suprafața centrului sinodal: 830 m2

Înălțimea centrului sinodal: 22 m

Suprafața clopotniței: 42 m2

Înălțimea clopotniței: cupola 43 m, crucea 46 m

Data începerii: iulie 2004

Data încheierii: mai 2011

(Extras din lucrarea The complex of the new Cathedral of Tirana „Resurrection of Christ”, the Synodical and the Cultural Centre, pp. 4-5.)

Comentarii Facebook


Știri recente