Admitere pentru locurile rămase libere la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț

În perioada 1-3 septembrie 2014, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț organizează a III-a etapă de admitere și susținerea probelor de aptitudini în vederea ocupării locurilor rămase libere la cele două specializări – Teologie ortodoxă (11 locuri) și Teologie patrimoniu cultural (13 locuri), informează Ziarul Lumina.

Numărul locurilor rămase neocupate la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț sunt 11 la specializarea Teologie ortodoxă, cursuri de zi (clasă de băieți) și 13 la specializarea Teologie patrimoniu cultural, cursuri de zi (clasă de băieți și fete).

A III-a etapă de admitere la seminarul nemțean se va desfășura după următorul calendar: 1 septembrie – înscrierea candidaților, 2 septembrie – desfășurarea probelor de aptitudini, 3 septembrie – afișarea rezultatelor.

Calificările profesionale dobândite la absolvirea seminarului sunt preot cu studii medii, pentru specializarea Teologie ortodoxă, și tehnician pentru lucrări artistice-patrimoniu (desen, pictură, sculptură, restaurare, arhitectură, design etc.), pentru specializarea Teologie patrimoniu. Durata anilor de studiu este de 4 ani, din care ciclul inferior de liceu – clasele IX-X – și ciclul superior de liceu – clasele XI-XII.

Referitor la posibilitățile privind continuarea studiilor universitare, absolvenții de seminar (liceu) de la ambele specializări, după finalizarea studiilor liceale (clasa a XII-a), pot opta pentru orice tip de specializare din cadrul oricărei facultăți.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”:

1. Cerere de înscriere (tip);

2. Binecuvântarea chiriarhului locului, în original;

– candidații din Eparhia Iașilor vor completa o cerere tip la secretariatul școlii;

– candidații din celelalte eparhii vor prezenta odată cu înscrierea și binecuvântarea chiriarhului locului;

3. Foaia matricolă, în original;

4. Fișa de înscriere, fără completare de coduri, în original;

5. Anexa la fișa de înscriere, în original. ATENȚIE! Candidații nemulțumiți de repartizarea computerizată la licee, după renunțarea prin cerere scrisă, au posibilitatea de a ridica de la școală o nouă fișă de înscriere (fără completare de opțiuni în fișă).

6. Recomandarea preotului paroh și a consiliului parohial, în original;

7. Certificat de botez ortodox, original sau copie legalizată;

8. Certificat de naștere, în copie legalizată;

9. Cartea de identitate, în xerocopie;

10. Fișa medicală conform modelului anexat, în original;

11. Avizul epidemiologic de la medicul de familie, în original.

Detalii mai multe privind cea de-a III-a etapă de admitere organizată de Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț pot fi aflate la numărul de telefon 0233/ 25.18.76, la adresa de email [email protected] sau pe site-ul oficial al unității de învățământ, www.semmnt.ro.

Comentarii Facebook


Știri recente