Admitere la studii universitare de masterat 2014 – Facultatea de Teologie din București

În perioada 5-12 septembrie vor avea loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București înscrierile pentru admitere la studiile universitare de masterat, informează Ziarul Lumin. Proba scrisă a examenului de admitere se va desfășura pe 16 septembrie, începând cu ora 9:00, iar rezultatele vor fi afișate pe 23 septembrie.

Programele de studiu pe care candidații vor avea posibilitatea să le urmeze pe parcursul a patru semestre sunt: Exegeză și ermineutică biblică (30 de locuri la buget + 15 taxă); Istorie și tradiție creștină (30 de locuri la buget + 15 taxă); Doctrină și cultură creștină (30 de locuri la buget + 15 taxă); Pastorație și viață liturgică (30 de locuri la buget + 15 taxă); Artă sacră în contemporaneitate (20 de locuri la buget + 10 taxă); Studii religioase și educație creștină (20 de locuri la buget + 10 taxă); Comunicare și comuniune eclesială în spațiul ortodox (20 de locuri la buget + 10 taxă); Teologia și misiunea socială a Bisericii (20 de locuri la buget + 10 taxă).

Modalitatea de calcul a mediei finale de admitere va fi următoarea: nota de la proba scrisă (50%) + media generală de absolvire a facultății (50%). Media generală de absolvire a facultății se calculează astfel: pentru absolvenții Facultății de Teologie, Specializarea Teologie pastorală: (medie an 1 + medie an 2 + medie an 3 + medie an 4 + media de licență împărțit la 5); iar pentru absolvenții altor specializări/facultăți: (medie an 1 + medie an 2 + medie an 3 + media de licență împărțit la 4). Pentru înscriere, studenții vor avea nevoie de următoarele acte: cererea de înscriere – formular tip; certificatul de naștere în copie legalizată; diploma de bacalaureat, în original; diploma de licență și suplimentul la diploma sau foaia matricolă în original; adeverință de licență, în original – pentru absolvenții promoției 2014; certificat sau adeverință de botez în original; binecuvântarea chiriarhului; adeverință medicală de la medicul de familie, din care să rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la master; 3 fotografii 3/4, tip BI pe hârtie fotografică; chitanța de achitare a taxei de înscriere – 250 lei (taxa de înscriere se achită la casieria Universității din București – în incinta Facultății de Drept); un dosar plic, nescris. Toți candidații – fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor – care doresc să obțină binecuvântarea chiriarhului în vederea înscrierii la studiile de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, sesiunea septembrie 2014, se vor prezenta personal la sediul Sectorului învățământ și activități cu tineretul, str. Miron Cristea nr. 9, în perioada 1-12 septembrie 2014.

Comentarii Facebook


Știri recente