Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”

Absolvenții de liceu se pot înscrie, la începutul lunii viitoare, la examenul de admitere organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Înscrierile se vor face în perioada 3-11 septembrie 2015, potrivit ftoub.ro.

Sunt disponibile locuri la 3 specializări de licență.

ACTELE NECESARE INSCRIERII – SEPTEMBRIE2015

-Fişa de înscriere şi Anexa (formularul tip se primește și se completează pe loc);

-Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2015) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

-Certificatul de naştere, în copie legalizată;

-Certificat sau adeverință de botez (original);

-Binecuvântarea chiriarhului (pentru obținerea acestui document, candidații se vor adresa Arhi/Episcopiei de care aparțin);

– Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

– Adeverinţă de la prima facultate din care să rezulte forma de finanţare (pentru persoanele care au absolvit o alta facultate sau frecventeaza actualmente cursurile altei facultati);

-Diploma de olimpic, în copie – numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;

– Trei fotografii tip buletin de identitate;

-B.I sau C.I în copie;

-Chitanța de achitare a taxei de înscriere la examenul de admitere (250 lei). Taxa de admitere se plătește în cadrul facultății.

-Un dosar plic – nescris;

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

– copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

-adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

-adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care candidează pe locurile finanţate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate.

Mai multe informaţii pe site-ul ftoub.ro.

Comentarii Facebook


Știri recente