A treia zi a Canonului Sf. Andrei Criteanul la Patriarhie

La Catedrala Patriarhală, Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal a oficiat miercuri, 25 februarie 2015, în cadrul Pavecerniței Mari, a treia parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul.

Să fim mai sensibili la aproapele nostru, la suferinţele şi la nevoile lui şi să fim iertători

În cuvântul Său, Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul a vorbit despre necesitatea postului şi a iertării pentru dobândirea mântuirii.

„Am păşit în cea de-a treia zi a sfântului şi marelui post şi ne minunăm de frumuseţea duhovnicească a slujbelor pe care Biserica le-a rânduit. Ne minunăm de pedagogia desăvârşită a Mântuitorului Hristos concretizată în Pericopele Evanghelice pe care le-am ascultat încă de la începutul acestei perioade binecuvântate când am fost cu toţi îndemnaţi, mai întâi, să ne curăţim cugetul şi să punem începutul cel bun prin smerenie, care este maica tuturor virtuţilor; după care să încercăm să ne întoarcem din drumul nostru cel rău, să ne întoarcem către Dumnezeu, să ne pocăim; după aceea să fim mai sensibili la aproapele nostru, la suferinţele şi la nevoile lui şi în cele din urmă să fim iertători, să fim cu atâta iubire faţă de aproapele încât socotindu-ne pe noi mai păcătoşi decât aproapele nostru să ne putem deschide sufletul şi cu generozitate să iertăm. Să iertăm, iertarea fiind măsura cu care şi Dumnezeu ne iartă pe noi pentru că oricât ne-am strădui, fiind în trup şi având plecăciunea aceasta a firii noastre mai mult spre cele rele decât spre cele bune, cu siguranţă că avem nevoie de harul lui Dumnezeu, de îngăduinţa şi de mila Sa”, a spus Preasfinţia Sa.

Postul îl înalţă pe om

De asemenea, Preasfinţia Sa a subliniat faptul că postul îl apropie pe om de Dumnezeu.

„Omul care posteşte, spune Sfântul Vasile cel Mare, experimentează o protecţie dumnezeiască. Diavolul se apropie cu mai multă greutate. Aproape că nu îi este îngăduit să se apropie de omul care posteşte, iar îngerii lui Dumnezeu petrec cu bucurie în preajma celui care posteşte pentru că postul îl curăţeşte, îl înalţă, îl apropie de Dumnezeu şi îl face să fie mai pregătit pentru apropierea şi ajutorul acestor fiinţe spirituale care sunt întotdeauna călăuzitoare şi ajutătoare pentru viaţa noastră spirituală”, a mai spus Episcopul Vicar Patriarhal.

Să ne rugăm cu multă credinţă

Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul a vorbit şi despre importanţa credinţei drepte în viaţa creştinului.

„Evanghelia pe care am citit-o la Slujba Pavecerniţei ne îndeamnă ca să ne rugăm cu multă credinţă, de aceea, spune Mântuitorul Iisus Hristos, când vă rugaţi să credeţi că ceea ce cereţi în rugăciune este primit şi veţi avea. Chiar dacă uneori în viaţa noastră sunt situaţii care pentru noi par insurmontabile, totuşi, prin darul şi puterea lui Dumnezeu, dacă vom avea credinţă, vom zice, cum spune Mântuitorul, muntelui acestui să se ridice şi să se arunce în mare, adică greutăţilor acestora care nouă ne par insurmontabile să plece de la noi, să fim izbăviţi de ele, dar toate prin puterea lui Dumnezeu şi printr-o credinţă puternică, dar dreaptă. Pentru că ştim că nu orice credinţă că este mântuitoare, ci credinţa pe care noi am moştenit-o în chip necontenit prin succesiune în Sfânta Biserică şi pe care o mărturisim; o credinţă profundă, dreaptă, luminoasă, o credinţă care călăuzeşte drept şi viaţa noastră pe calea mântuirii”, a mai spus Preasfinţitul Părinte Episcop.

Canonul Sfântului Andrei Criteanul este citit în patru părţi în primele patru zile ale Postului Mare în cadrul Pavecerniţei Mari. Autorul Canonului, Sfântul Andrei Criteanul, s-a născut în Damascul Siriei, în jurul anului 660 d.Hr.

Comentarii Facebook


Știri recente