9 citate inspiraționale ale Patriarhului Daniel despre cum să ne raportăm la creație

9 citate inspirationale ale Patriarhului Daniel despre cum sa ne raportam la creatie
  1. Întreaga creaţie este făcută pentru sfinţire, pentru binecuvântare. De aceea, noi, cei care suntem botezaţi în numele Preasfintei Treimi, trebuie să ne comportăm în lume binecuvântând şi sfinţind locul în care trăim şi având o grijă deosebită pentru creaţia lui Dumnezeu.
  2. Să nu urâţim creația, să nu o profanăm, să nu o distrugem, să nu distrugem frumuseţea pământului, să nu distrugem frumuseţea râurilor, să nu poluăm apele mării şi ale oceanelor.
  3. Multele noastre păcate care sunt o poluare a sufletului determină adesea şi o poluare a creaţiei. Este o legătură între sufletul păcătos şi natura profanată de omul lacom de înavuţire şi care nu este responsabil pentru darurile primite de la Dumnezeu ca să le cultive şi să le transmită şi generaţiilor viitoare.
  4. Vocația noastră este de a conserva mediul înconjurător ca administratori și nu ca proprietari ai creației.
  5. Dumnezeu folosește adesea în lucrarea Sa elementele naturii, pentru că harul Lui nu stă închis în Biserică, ci sfințește întreaga viață a omului.
  6. Lumea, întreg Universul, dacă este cercetată cu atenție, ne duce spre Dumnezeu, Creatorul ei.
  7. Întrucât lumea a fost creată din dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, iar omul a fost numit stăpân peste tot pământul (Facerea 1:28), ne revine responsabilitatea pentru întreaga natură, care trebuie mereu cultivată ca dar al lui Dumnezeu, pentru noi și pentru generațiile viitoare.
  8. Între creație și Creator, între dar și Dăruitor există o legătură de viață, pe care Sfânta Scriptură o descrie ca fiind:„legământul veșnic dintre Mine (Dumnezeu) și pământ și tot sufletul viu din tot trupul ce este pământ”(Facerea 9:16).
  9. Dacă noi consumăm totul și degradăm totul din natură (creație), dovedind lipsă de respect sau nerecunoștință față de Creator și nepăsare față de darurile primite de la El, ce transmitem generațiilor viitoare? Binecuvântare sau poluare? Pământ lucrat și sfințit sau pământ degradat și pustiit?

Comentarii Facebook


Știri recente