150 de ani de la înființarea Universității București

Universitatea din București a aniversat miercuri, 16 iulie 2014,150 de ani de la înființare. Evenimentul a avut loc la Facultatea de Drept, în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, oficialităților statului, ale mediului academic și universitar.

În deschidere, rectorul universității bucureștene, Mircea Dumitru a vorbit despre rolul pe care instituția l-a depus în slujba societății românești.

„De-a lungul unui secol și jumătate de existență comunitatea academică a Universității din București a acționat pentru a edifica o instituție modernă și puternică, flexibilă și dinamică, aptă să asigure o educație superioară de cea mai bună calitate, să realizeze cercetare științifică la cele mai exigente standarde internaționale și să contribuie la modernizarea și consolidarea proceselor democratice din societatea românească. Prin strădania comună a membrilor comunității sale academice, Universitatea din București a reușit să își îndeplinească misiunea sa de a forma generații succesive de tineri în spiritul respectului pentru adevăr și al cunoașterii științifice, al atașamentului față de valorile naționale și universal umane”, a spus Mircea Dumitru, Rectorul Universității din București, potrivit Radio TRINITAS.

Cu ocazia acestui moment aniversar, Patriarhul României a adresat cuvântul intitulat Universitatea – laborator al științelor dinamice și comunicare a valorilor perene, din care vă prezentăm un fragment:Universitatea are menirea sau vocația să formeze personalități competente și întreprinzătoare, promovând o cunoaștere pentru acțiune, utilă nu doar pentru școală, ci și pentru calitatea vieții umane în societate. În acest sens, apreciem dorința Universității din București de-a contribui la intensificarea cooperării academice în plan național și internațional, în vederea comunicării valorilor cunoașterii care sporesc calitatea și demnitatea vieții umane. Universitatea are și vocația de a fi un spațiu al dialogului și de valorificare a reflecției în întâlnirea dintre știință, filosofie, teologie, artă și cultură. Mai ales în contextul lumii de astăzi, când asistăm la o fragmentare accelerată a domeniilor științei și la o hiperspecializare a educației, este nevoie de recuperarea și de valorificarea perspectivei interdisciplinare a cunoașterii în folosul vieții umane”.

În continuare, s-a fost dat citire mesajului Majestății Sale, Regele Mihai I al României: „La un secol și jumătate de la fondarea Universității din București câteva cuvinte nu sunt îndeajuns pentru a onora istoria demnă a acestui centru universitar. La catedre precum Istoria, Medicina, Teologia, Literele, ca și la facultățile științelor exacte au predat personalități de înalt prestigiu. Nădăjduiesc că energia, speranța și credința să ajute să urmați calea demnilor voștri înaintași pentru progresul și renașterea României”.

A fost citit și mesajul Președintelui României, Traian Băsescu: „Aniversarea a 150 de ani de când s-au pus bazele Universității din București îmi oferă prilejul de a transmite felicitările mele tuturor celor care au contribuit în această perioadă la consolidarea prestigiului acestei instituții de nivel superior. Astăzi, Universitatea din București înseamnă tradiție, recunoaștere și valoare academică. Acest lucru se în primul rând tuturor acelora, profesori și studenți, care prin abnegație și profesionalism s-au înscris în patrimoniul spiritual al Universității București, generații de profesori și studenți care prin eforturile lor susținute au făcut ca Universitatea București să devină un reper al sistemului universitar românesc”.

Au luat cuvântul în continuare, pentru a transmite mesaje de felicitare, reprezentanți ai mai multor instituții ale statului.

„Alături de cealaltă universitate românească a vremii, cea din Iași, înființată în 1860 și care continuă tradiții încă și mai vechi ale învățământului din capitala Moldovei, Universitatea din București avea să fie de atunci și până în zilele noastre nu doar o școală de elită, ci și un factor de coagulare a identității naționale și o citadelă a cunoașterii științifice românești în numeroase domenii. Iată de ce pentru mine reprezintă un privilegiu aparate ca din partea Senatului României să pot adresa Universității din București urări de bine, prosperitate și succes”, a transmis Dl. Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului României.

Dl. Prof. univ. dr. Remus Pricopie, Ministrul Educației Naționale a spus: „Poate că nu există un cuvânt mai apropiat de universitate decât acela de dezvoltare. Îndrăznim să ne uităm în viitor și să ne întrebăm: oare ce va fi? Mulți au căutat cristalul în care să se uite și să vadă viitorul. Eu cred că acest cristal există. El este în școală, în universități. Este suficient să știm să citim în aceste instituții pentru a vedea dacă viitorul unei nații este pe drumul cel bun”.

„Astăzi, Universitatea din București se mândrește cu participarea la programele europene și internaționale. Universitatea, țin să menționez pentru că este impresionant, are peste 157 de acorduri interuniversitare și 27 interdepartamentale cu universități din întreaga lume pentru a susține cursuri, conferințe, proiecte și altele. Acest spirit de excelență și aceste rezultate au fost cu putință prin coerența și determinarea, prin strădaniile generațiilor de dascăli și studenți”, a spus Dl. Mihnea Costoiu, Ministru delegat pentru Învățământ Superior.

În cuvântul său, Acad. Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României a spus: „Anul 1864, când a fost întemeiată Universitatea București și anul 1880 când s-a înființat Banca Națională a României se înscriu în același context istoric. Acele momente de entuziasm constructiv de după Unirea din 1859. Entuziasmul desigur nu ajungea. Era nevoie ca idei noi și oameni întreprinzători să apară să dea viață entuziasmului, valori ce nu puteau fi dobândite decât prin educație, prin cultură. Impulsul l-au dat legile școlare, înmulțirea școlilor normale, orientarea învățământului românesc către școli, arte și meserii, pe lângă cele de învățământ clasic, dezvoltarea învățământului superior, înființarea Academiei Române. Deci, nu este deloc întâmplător faptul că tocmai în astfel de împrejurări a luat ființă Universitatea București”.

„O universitate este caracterizată în primul rând așa cum s-a spus de slujitorii ei, de profesorii ei. Fiecare din rectorii universității au fost și sunt mari personalități culturale ale României. Aproape 200 dintre profesorii Universității din București au fost și sunt membrii ai Academiei Române. Aceștia marcau prin prezența și prestația lor patriotismul profesorilor români. În Universitatea din București au studiat aproape 300 de viitori membri ai Academiei Române din cei 1111 de membri din țară din toate timpurile”, a mărturisit Acad. Ionel Valentin Vlad, președintele Academiei Române.

„S-a spus deja un lucru fundamental. Statul român modern așa cum a arătat el în secolul al XIX-lea, așa cum a fost el construit, nu putea exista fără câteva dintre fundamentele sale istorice. Universitatea din București a constituit unul dintre aceste fundamente. Fără Universitatea din București, fără eforturile profesorilor și studenților acestei universități în secolul al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea elita românească probabil nu ar fi arătat așa cum a ajuns să arate”, a spus Prof. univ. dr. Gheorghe Vlad Nistor, președintele Senatului Universității din București.

„Mă uit în sală și am o mare emoție să văd chipurile celor cu care am plecat în 1990, prima echipă de prorectori, rectorii și prorectorii care au urmat până astăzi la conducerea Universității din București. Le mulțumesc din adâncul sufletului meu pentru tot ce au făcut și sunt mândru de ce au făcut pentru dezvoltarea acestei universități”, a spus la rândul său Prof. univ. dr. Emil Constantinescu, președintele de onoare al Senatului Universității din București.

Tot cu acest prilej au fost prezentate emisiunea numismatică și emisiunea de mărci poștale dedicate de Banca Națională a României și de Romfilatelia Universității din București.

Evenimentul s-a încheiat cu dezvelirea unei plăci comemorative.

***

Înființată prin Decretul nr. 765 din 4 / 16 iulie 1864 al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza și reclamându-se ca succesoare a structurilor de învățământ superior inaugurate de Academia Domnească (1694), Universitatea din București a contribuit și contribuie în mod decisiv la dezvoltarea și modernizarea învățământului, științei și culturii românești.

Universitatea din București este una din cele mai importante instituții de învățământ superior din România. În cei 150 de ani de existență, ea a ajuns să aibă un solid prestigiu național și internațional. În toate marile domenii ale activității academice și științifice s-au afirmat școli de renume. Mulți dintre absolvenții Universității s-au afirmat ca personalități de seamă: profesori și cercetători la majoritatea marilor universități ale lumii, membrii ai Academiei Române și ai unor academii din alte țări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniștri, prim-miniștri, președinți), diplomați etc. În mod obișnuit, în țară și în străinătate, Universitatea din București este considerată cea mai importantă instituție de învățământ, cercetare și cultură din România. Numeroasele generații de studenți și profesori au reușit să impună Universitatea ca una din instituțiile de referință pentru întreaga societate românească, fiind prima instituție românească existentă în primele 600 de universități din lume. Sondajul efectuat în 2007 de cunoscuta publicație „The Times Higher Education Supplement”, plasa instituția academică între primele 500 ale lumii, fiind singura universitate din țară prezentă în acest top internațional de prestigiu.

Comentarii Facebook


Știri recente