Tinerii – căutători ai valorilor netrecătoare și promotori ai comuniunii între generații

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Consfătuirea Națională a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.), Bucureşti, 12-14 iulie 2019:


Tinerii – căutători ai valorilor netrecătoare și promotori ai comuniunii între generații

Consfătuirea Națională a Asociației Studenților Creştini Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.), organizată în contextul anului 2019, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari), constituie un bun prilej pentru întâlnirea membrilor asociației din toată țara, care se implică cu dăruire în activităţile de tineret.

După cum odinioară Mântuitorul Iisus Hristos i-a chemat pe ucenicii Săi la apostolat, tot așa Biserica Lui îi cheamă azi pe tineri la misiune sau la lucrare sfântă pentru mântuire.

Adevăratul sens al misiunii tinerilor în Biserică este și astăzi, ca în vremea Sfinților Apostoli: ,,să caute pacea cu toţi și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu (Evrei 12, 14). Iar căutarea sfințeniei, fiind cea mai puternică legătură a omului cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt, trebuie să înceapă din copilărie, adică de la vârsta căutărilor.

Numai un tânăr în căutare de viață veşnică în iubirea lui Dumnezeu poate deveni cu adevărat un tânăr misionar, de mare folos pentru viaţa și misiunea Bisericii lui Hristos. Tânărul care caută valorile spirituale netrecătoare arată că tinerețea poate fi, în lumea aceasta trecătoare, simbol al frumuseții vieţii veșnice.

Statornicia şi fidelitatea în prietenie, libertatea individuală, unită cu responsabilitatea pentru viaţa comunitară, ca maturizare spirituală a persoanei, precum și ajutorarea frăţească a altor tineri reprezintă repere majore pentru păstrarea, promovarea și transmiterea valorilor permanente ale credinţei creştine de la o generație la alta.

Ne bucurăm că tinerii acordă o atenție deosebită formării lor continue, prin participarea la evenimente în cadrul cărora au posibilitatea de a-și dezvolta capacitatea de implicare activă în viaţa comunităţilor parohiale din care provin, precum și în proiectele Patriarhiei Române, la nivel național. Prin intermediul programelor educaţionale și culturale, tinerii au șansa de a se cunoaște mai bine și de a conștientiza care sunt valorile nemuritoare ale credinţei ortodoxe și ale spiritualității româneşti.

În anul 2020 se vor împlini 30 de ani de existență și activitate a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români. Membrii A.S.C.O.R. vor avea ocazia să retrăiască emoțiile unui moment aniversar și să evalueze, cu bucurie şi responsabilitate, activitatea desfășurată până în prezent și impactul acesteia.

Ne rugăm lui Dumnezeu să-i ocrotească pe toţi tinerii credincioşi ai Bisericii noastre strămoșești, dăruindu-le sănătate și ajutor în lucrarea lor de misionari ai iubirii lui Hristos, pentru a cultiva, în familie, Biserică şi societate, comuniune, bucurie şi pace sfântă!

Cu părintești binecuvântări,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Foto: arhiva Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente

PS Ignatie: De ce trăim stări de anxietate?

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. La predică, ierarhul explicat pasajul evanghelic Despre grijile vieții, accentuând modul simplu în care omul ar trebui se raporteze la…