Simpozion național dedicat Sfinților Martiri Brâncoveni la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea

În contextul „Anului omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii) și a „Anului comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni” în Patriarhia Română, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din cadrul Universității din Oradea a organizat, în perioada 5-6 mai 2014, Simpozionul național cu tema „Mărturisire și martiriu ca asumare a vieții în Hristos la Sfinții Brâncoveni”, după cum ne-a precizat Pr. Lect. Univ. Dr. Doru Fer.

Simpozionul a debutat cu oficierea slujbei de Te Deum, în paraclisul universitar „Sfântul Teodor Studitul” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, în prezența cadrelor didactice participante la simpozion, invitați de seamă, profesori și studenți.

În cadrul lucrărilor simpozionului, desfășurat în sala Centrului de studii teologice interdisciplinare din cadrul facultății, la care au participat cadre didactice de la mai multe facultăți de teologie ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, precum și personalități din mediul academic orădean, a fost omagiată personalitatea Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, a epocii sale și a personalităților care au marcat-o.

În deschiderea manifestării, Preacucernicul Părinte Protoiereu Prof. Radu Valer Rus, consilier pentru învățământ și activități cu tineretul al Episcopiei Oradiei și director al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, a transmis mesajul de binecuvântare al Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei adresat participanților la simpozion, subliniind importanța și necesitatea oferirii tinerelor generații a unor modele de viețuire creștină și de jertfire pentru credința ortodoxă și pentru Biserica Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum sunt Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache, care au fost martirizați, în urmă cu 300 de ani, la Constantinopol, pentru statornicia în credința dreptmăritoare și demnitatea de care au dat dovadă în apărarea neamului românesc.

În referatele prezentate, participanții la lucrările simpozionului au remarcat faptul că, deși și-a început domnia în împrejurări grele pentru Țara Românească, fiind binecunoscut faptul că în acea vreme Europa era marcată de efectele îndelungatului război dintre turci și austrieci, noul domnitor, printr-o diplomație deosebită, a știut să întrețină legături de prietenie cu toți vecini de graniță, pentru ca țara să fie protejată de invazii și cuceriri. În astfel de împrejurări favorabile, cei peste douăzeci și cinci de ani de domnie ai domnitorului martir au reprezentat o perioadă de maximă strălucire culturală și artistică. S-au zidit biserici și mănăstiri, s-au deschis școli de toate gradele, s-au tipărit cărți în diferite limbi, au fost sprijiniți și încurajați oamenii de carte, acordându-se ajutoare materiale multor așezăminte bisericești ortodoxe căzute sub dominație otomană.

În același timp, Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu s-a dovedit a fi și un neîntrecut sprijinitor și ocrotitor al oamenilor de cultură, în timpul domniei lui și-au desfășurat activitatea numeroși oameni de carte români, dar și de alte neamuri, cu toții fiind sprijiniți material de către domnitorul român.

O grijă deosebită a arătat și față de românii din Transilvania, ctitorind aici locașuri de închinare și oferindu-le numeroase danii, cărțile românești tipărite în timpul domniei lui cunoscând o largă circulație și în ținuturile transilvănene. A fost remarcat, de asemenea, și curajul de care a dat dovadă în timpul martiriului său, prin moartea sa cu adevărat mucenicească, vrednicul domnitor oferind posterității o minunată pildă de dăruire și de jertfă pentru credința ortodoxă și pentru țara sa.

În unanimitate, participanții la acest eveniment au menționat faptul că despre Sfinții Martiri Brâncoveni nu se poate vorbi decât cu o evlavie deosebită, aducându-le cinstirea cuvenită, deoarece ei constituie modele de adevărată jertfire pentru credința în Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

La finalul lucrărilor simpozionului, în cuvântul său, Preacucernicul Părinte Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheșan, decanul facultății orădene, a mulțumit Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, pentru părinteasca dragoste și purtare de grijă, precum și tuturor participanților la acest moment omagial.

Comentarii Facebook


Știri recente