SEMNE DE SPERANȚĂ ÎN VREME DE SUFERINȚĂ

Sinteza activităților Bisericii Ortodoxe Române în anul 2012

În Ortodoxie, fiecare an este „anul mântuirii”, este timp al înmulțirii darurilor primite de la Dumnezeu, timp al pregătirii pentru a dobândi viața veșnică, prin rugăciune sfântă și lucrare practică.

În Patriarhia Română, anul 2012 a fost dedicat Tainei Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor, cu dorința de a sublinia legătura interioară între slujirea pastoral-liturgică, cultural-misionară și social-filantropică și de a intensifica în societate nevoia cercetării și îngrijirii bolnavilor, ca expresie a iubirii milostive arătată față de orice semen al nostru aflat în suferință sufletească și trupească.

Biserica a înțeles întotdeauna că viața și sănătatea sunt daruri ale lui Dumnezeu, care trebuie însă apărate și cultivate, spre slava lui Dumnezeu și binele oamenilor.

Astfel, lucrarea Bisericii Ortodoxe Române în societate, în anul 2012, a avut în centrul preocupărilor eclesiale, în mod unitar, atât dimensiunea pastoral-liturgică și cea cultural-misionară, cât și componenta social-filantropică a misiunii creștine formulată în compasiunea și purtarea de grijă pentru cei aflați în suferință.

I. ACTIVITATEA PASTORAL-LITURGICĂ:

Printre evenimentele importante din viața Bisericii Ortodoxe Române în anul 2012, din punct de vedere pastoral-liturgic, evocăm:

– manifestările dedicate „Anului omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor”, organizate la Patriarhia Română, precum și în toate eparhiile din țară și din străinătate, încheiate cu ședința solemnă a Sfântului Sinod din data de 28 octombrie 2012, la care a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit EFREM de Ydra, Spetses și Eghina, Grecia.

manifestările de la Patriarhia Română cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale și al Capitalei, când a fost organizat pelerinajul „Calea Sfinților” pe „Colina Bucuriei”, în prezența moaștelor Sfântului Nectarie de la Eghina, vindecătorul de boli, și sfințirea Centrului de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din București și a Centrului Național pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” al Patriarhiei Române.

aniversarea prin manifestări liturgice, publicații și evocări la împlinirea a 5 ani de arhipăstorire a Preafericitului Părinte DANIEL ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie).

– aniversarea Centenarului Palatului Bibliotecii Sfântului Sinod (28 octombrie 2012), cu prilejul căreia a fost publicat volumul Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod-istorie și actualitate (1912-2012), la Editura BASILICA a Patriarhiei Române.

vizitele în România ale unor conducători de Biserici Ortodoxe: vizita Preafericitului Părinte KRYÅTOF, Mitropolitul Ținuturilor Cehiei și al Slovaciei (Arad, 8-9 iulie; București și Iași, 12-16 octombrie 2012); vizita Sanctității Sale KAREKIN II, Patriarhul Catolicos Suprem al Tuturor Armenilor (13-14 august 2012); participări și vizite ale unor ierarhi, profesori de teologie, monahi și monahii la evenimente organizate de alte Biserici Ortodoxe surori sau la conferințe și simpozioane științifice, unde au fost transmise Mesaje ale Patriarhului României.

dialogul și cooperarea intercreștine și interreligioase, precum și relațiile cu instituțiile europene au fost promovate și dezvoltate prin diferite acțiuni și participări, atât în țară, cât și în străinătate, între care: întâlnirea dintre Comisia pregătitoare a Bisericii Ortodoxe Române pentru dialogul cu Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, și un grup de ambasadori acreditați la București (Palatul Patriarhiei, 13 februarie 2012); ședința anuală a Consiliului Consultativ al Cultelor din România (Palatul Patriarhiei, 26 aprilie 2012); organizarea, în cooperare cu Sapir Center din Ierusalim și Federația Comunităților Evreiești din România, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, a Simpozionului iudeo-creștin cu tema „Diaspora – o realitate a societății actuale” (București, 29-30 mai 2012); vizita unei delegații a Consiliului Mondial al Bisericilor, în România (15-17 mai 2012); ședința comună a Sinoadelor mitropolitane din Transilvania și Banat privind relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică (Palatul Patriarhiei, 18-19 iunie 2012); participarea la Întâlnirea anuală a Președinților Instituțiilor Europene cu înalți reprezentanți religioși din Europa (Bruxelles, 12 iulie 2012).

– înscrierea în Calendarul bisericesc, începând cu anul 2013, a pomenirii Sfântului Ierarh LUCA, Arhiepiscopul Crimeii, cu dată de prăznuire în ziua de 11 iunie, și a Sfântului Mucenic Petroniu, cu dată de prăznuire în ziua de 4 septembrie.

continuarea procesului de îmbunătățire a prevederilor statutare și regulamentare ale Bisericii Ortodoxe Române: aprobarea noului Regulament pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură Bisericească (CPB) a Patriarhiei Române; punerea de acord a Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române cu unele dintre prevederile Regulamentului CPB, referitor la atribuțiile Sfântului Sinod, ale Patriarhului României și ale ierarhilor eparhioți în privința activității de pictură bisericească, precum și reorganizarea unui sector din cadrul Administrației Patriarhale cu denumirea de Sectorul Cultură și Patrimoniu religios, având două componente: Cultură și Patrimoniu religios; aprobarea reorganizării administrative a Mitropoliilor din Transilvania și Banat; aprobarea unor completări și amendamente la Regulamentul pentru organizarea și funcționarea cimitirelor parohiale și mănăstirești din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române; reorganizarea Comisiei pentru Statut și regulamente; aprobarea de amendamente aduse la Statutul Federației Filantropia.

preocupările privind procesul de analizare, elaborare, susținere sau punere în aplicare a unor acte normative care conțin prevederi referitoare la viața și activitatea Bisericii și a cultelor recunoscute: încheierea Protocolului de colaborare între Patriarhia Română și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (semnat la Palatul Patriarhiei în data de 17 octombrie 2012); procesul de programare a fondurilor europene destinate României în perioada 2014-2020; declararea zilei de 30 noiembrie, când se face pomenirea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, ca zi de „sărbătoare legală nelucrătoare” (prin Legea nr. 147 din 23 iulie 2012); încheierea Protocolului între Patriarhia Română și Ministerul Finanțelor Publice în vederea asigurării respectării Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea și comercializarea obiectelor de cult (semnat la Patriarhia Română în data de 20 noiembrie 2012).

În cadrul Oficiului canonico-juridic s-au elaborat: documentații, propuneri de amendamente și intervenții către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), Parlament, Guvern, ministere și alte instituții; susținerea demersurilor Statului Român în cauza Sindicatul „Păstorul cel bun contra României” și organizarea seminarului internațional intitulat Autonomia Bisericii în jurisprudența recentă a CEDO (sediul Consiliului Europei, Strasbourg, 7 iunie 2012); acțiuni în justiție (20 dosare), dintre care două s-au finalizat prin hotărâri definitive și irevocabile în favoarea Patriarhiei Române și a Fundației Așezămintele Nifon Mitropolitul.

II. ACTIVITATEA CULTURAL-MISIONARĂ:

Societatea de astăzi, marcată de crize multiple și de secularism agresiv, cere Bisericii noastre să folosească metode noi și dinamice de intensificare a misiunii ei în formarea intelectuală și spirituală a tinerei generații. În acest context, reafirmarea legăturii dintre cultură și spiritualitate, dintre credință și viețuire creștină, se impune, cu prioritate, conștiinței și activității misionare a Bisericii în eforturile ei actuale de sfințire a vieții creștine și de întărire a mărturiei ei în societate.

Activitățile principale ale Bisericii Ortodoxe Române pe plan extern s-au axat, pe de o parte, pe întărirea unității și comuniunii interortodoxe, prin aprofundarea legăturilor sale tradiționale cu Bisericile Ortodoxe surori, iar, pe de altă parte, pe promovarea relațiilor de respect și cooperare intercreștină și interreligioasă, inclusiv prin intermediul comunităților ortodoxe române din străinătate.

Diaspora ortodoxă română a continuat să se dezvolte și în anul 2012, încât, în prezent sunt înregistrate 13 eparhii (10 eparhii funcționale, la care se adaugă cele 3 eparhii reactivate în Basarabia), deservite de 760 clerici. Principalele realizări ale comunităților ortodoxe românești din străinătate, în anul 2012, au fost: înființarea de parohii, la cererea credincioșilor, în majoritatea eparhiilor din străinătate și numirea de preoți parohi; efectuarea unor ample lucrări de restaurare la mai multe locașuri de cult (Catedrala Mitropolitană din Paris, bisericile din New York, Melbourne,Viena, Malmö); sfințirea mai multor biserici nou construite (Atlanta-SUA, Ciupria-Serbia, Cuneo, Torino, Canicatti-Italia, demisolul bisericii din Berlin); începerea lucrărilor de construcție la Catedrala Episcopală din Madrid; continuarea lucrărilor la Centrul bisericesc din München; obținerea tuturor avizelor necesare pentru construcția unei biserici ortodoxe românești în Johannesburg, Africa de Sud; finalizarea lucrărilor și sfințirea Centrului pastoral-misionar”Sfântul Ierarh Andrei Șaguna”, de la Malainița, Serbia; finalizarea, la roșu, a construcției Centrului cultural ortodox pentru românii de pe Valea Moravei, Isacova, Serbia; precum și ample lucrări de restaurare la biserică și reamenajare a sediului Reprezentanței Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene din Bruxelles, continuarea lucrărilor de finisare și amenajare la Așezământul Românesc de la Ierihon.

De asemenea, în anul 2012, dedicat Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română, eparhiile românești din diaspora au desfășurat o importantă activitate social-filantropică pentru ajutorarea celor săraci și bolnavi.

Au fost organizate mai multe evenimente religioase și culturale de promovare a valorilor creștine și românești, precum și programe pentru pregătirea permanentă și perfecționarea clerului din eparhiile românești din afara granițelor României.

Dintre activitățile Sectorului Teologic-educațional în anul 2012, menționăm: continuarea Proiectului național „Alege Școala!”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane; organizarea a 65 sesiuni de formare de formatori, la care au participat 807 preoți și profesori de religie și a 11 serii de tabere de creație de care au beneficiat gratuit 3.355 copii; organizarea și desfășurarea Concursului de creație „Alege Școala!” și premierea a 28.000 copii din întreaga țară; elaborarea Programei școlare la disciplina religie pentru clasa pregătitoare, aprobată prin ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3.656/29.03.2012; încheierea unui protocol de cooperare între Patriarhia Română, Universitatea din București și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu privire la dialogul dintre teologie, filosofie și știință (5 aprilie 2012); încheierea unui protocol între Patriarhia Română, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Ministerul Administrației și Internelor, pentru folosirea în interesul elevilor a școlilor închise prin comasare (24 aprilie 2012); organizarea și desfășurarea Concursului Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!” – a V-a ediție (18 iunie – 27 octombrie 2012);

În anul școlar 2012-2013 predau disciplina religie 7.282 profesori, funcționează 31 seminarii teologice și 7 licee teologice ortodoxe. În anul școlar 2011-2012 au fost școlarizați 5.514 elevi la nivel liceal; 1.056 dintre aceștia au obținut diplomă de bacalaureat. În cadrul unităților de învățământ teologic ortodox preuniversitar își desfășoară activitatea didactică 816 profesori.

În cuprinsul Patriarhiei Române funcționează 11 facultăți de teologie și 4 departamente de teologie, incluse în cadrul altor facultăți. În anul universitar 2011-2012, au fost școlarizați 6.627 studenți, dintre care au absolvit 1.744, iar în anul universitar 2012-2013 s-au înscris 1.686 studenți. În anul universitar 2011-2012 numărul masteranzilor a fost 2.260, dintre care 840 absolvenți, iar în anul universitar 2012-2013 s-au înscris 1.420 masteranzi. Studiile de Doctorat se organizează în opt centre universitare, fiind înscriși în prezent 383 doctoranzi, dintre care 218 în anul universitar 2012-2013. În anul universitar 2011-2012, 45 doctoranzi au obținut titlul de Doctor în Teologie.

În prezent, în cadrul învățământului teologic superior, activează 371 cadre didactice: 75 profesori, 57 conferențiari, 147 lectori, 85 asistenți și 12 preparatori universitari.

În anul 2011-2012, s-au înscris la studii în diferite instituții de învățământ din străinătate 54 studenți teologi români, iar la facultățile din cadrul Patriarhiei Române studiază 78 cetățeni străini.

Prin Sectorul Cultură și Patrimoniu religios s-au organizat programe de formare și perfecționare profesională: cursuri de conservare, de inventariere și evidență și gestiune a patrimoniului religios, tipărirea și distribuirea gratuită a volumului Muzeologie generală (curs general pentru formarea personalului din muzee și colecții eclesiale). În prezent, în Patriarhia Română, funcționează peste 210 unități patrimoniale bisericești (158 muzee și colecții muzeale și 45 centre de ocrotire).

Centrul pentru Patrimoniu „Sfântul Constantin Brâncoveanu” a acordat asistență pentru reorganizarea colecțiilor de la Mănăstirile Aninoasa, jud. Argeș, și Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, jud. Brașov. Au fost înființate noi muzee în Episcopia Sloboziei și Călărașilor – parohia Fierbinții de Jos și în Episcopia Giurgiului, la Mănăstirile: Sfântul Gheorghe – Giurgiu și Comana. De asemenea, în Arhiepiscopia Târgoviștei s-a reamenajat muzeul Mănăstirii Dealu.

În colaborare cu Sectorul Teologic-educațional a fost organizat Concursul Național „Icoana ortodoxă – lumina credinței” – prima ediție (9 ianuarie – 21 mai 2012);

Comisia de pictură bisericească a analizat 842 dosare și a organizat examenul de atestare a stagiarilor care au efectuat integral perioada de practică pe șantierele de pictură din Patriarhia Română. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de Pictură Bisericească a fost aprobat în Ședința Sfântului Sinod din data de 29 septembrie 2012.

Cea mai importantă realizare în anul 2012 a Radioului TRINITAS al Patriarhiei Române a fost extinderea emisiei radioului prin achiziționarea următoarelor patru frecvențe: Hârșova (98,10 MHz), Constanța (97,50 MHz), Oradea (87,90 MHz) și Sighetu Marmației (87,90 MHz). De asemenea, a fost extinsă aria de emisie prin mărirea puterii aparent radiante (PAR) a stației București (88,50 MHz) de la 500 W la 2000 W. Din luna august 2012, Radio TRINITAS are propriul sistem radiant la stația Galați-Văcăreni (96,50 MHz), ceea ce a condus atât la scăderea costurilor lunare de chirie, cât și la îmbunătățirea emisiei.

Cu prilejul împlinirii a 5 ani de la înființarea Centrului de Presă BASILICA, duminică, 27 octombrie 2012, a fost lansat volumul „Dialoguri ortodoxe la început de mileniu: 30 de interviuri cu ierarhi ortodocși”, în cadrul proiectului „Media Christiana” – Seria LUMINA, la Editura TRINITAS a Patriarhiei Române.

În anul 2012, Publicațiile LUMINA au acoperit prin abonamente toate județele țării. Cele mai multe abonamente le-au avut unitățile bisericești din eparhiile componente ale Mitropoliei Munteniei și Dobrogei (peste 60%). Ediția Națională și Ediția de Oltenia ale Ziarului Lumina, precum și săptămânalul Lumina de Duminică se tipăresc la Imprimeria Pharos a Patriarhiei Române, edițiile regionale fiind imprimate în teritoriu (Iași, Cluj și Timișoara), din rațiuni privind difuzarea rapidă către abonați.

Prin cooperarea cu Sectorul Pelerinaje al Patriarhiei Române și cu S.C. BASILICA TRAVEL SRL a fost elaborată publicarea suplimentului bilunar Lumina Pelerinului în cadrul publicației Lumina de Duminică, pentru promovarea patrimoniului bisericesc din țară și a locurilor de pelerinaj din străinătate, prin vizitarea cărora pelerinii pot aprofunda valorile credinței și culturii creștine. De asemenea, a fost lansat oficial site-ul Fototeca Ortodoxiei Românești și extinderea acestui proiect la nivel național.

Activitatea Agenției de știri BASILICA s-a concretizat în numărul mare de știri, interviuri, documentare și fotografii, publicate pe site-ul www.basilica.ro, care au reflectat informații privind viața Bisericii Ortodoxe Române în anul 2012. Biroul de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române a redactat peste 80 comunicate de presă, știri, documentare, drepturi la replică și precizări în cazul unor prezentări tendențioase sau al atacurilor la adresa Bisericii, al unor erori de informare în legătură cu probleme bisericești sau aflate în dezbatere publică.

Pe parcursul anului 2012 la Editurile Patriarhiei Române (Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, Editura BASILICA și Editura TRINITAS), cu scopul de a sublinia importanța Tainei Sfântului Maslu în viața Bisericii și a societății, s-au publicat următoarele lucrări: Slujba Sfântului Maslu și rugăciuni pentru bolnavi, ediție nouă diortosită; Faptele iubirii milostive. Lucrarea instituțiilor social-filantropice înființate și administrate de Biserica Ortodoxă Română, monografie-album; Despre viață și mântuire – tâlcuiri la lecturile biblice din Slujba Sfântului Maslu, de Pr. prof. Stanley Harakas; Pentru viața lumii. Sfintele Taine și Ortodoxia, de Pr. prof. Alexander Schmemann. De asemenea, s-a continuat publicarea scrierilor patristice. În cadrul Departamentului „Carte de cult” s-au publicat 13 cărți de cult diortosite, la care se adaugă 44 Acatiste și vieți de sfinți publicate în noua colecție „Acatiste și Vieți de Sfinți”.

În ceea ce privește publicarea de carte teologică, portofoliul de carte a fost îmbogățit cu un număr de 32 titluri noi, cu caracter dogmatic, istoric, liturgic, pastoral și monografic dintre care amintim: Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Lumina Botezului și bucuria Familiei. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2011; Pr. Dumitru STĂNILOAE, Sfânta Treime sau La început a fost Iubirea, ediția a III-a; Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și societate, coord. Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, Pr. prof. dr. Ștefan Buchiu et alli; Octavian MARINESCU, Mănăstirea Văcărești din București de la origini până în prezent; Jean-Claude LARCHET, Sfârșit creștinesc vieții noastre, traducere de Marinela Bojin; VISARION, Episcopul Tulcii, Învățătura mariologică a Sfântului Nicolae Cabasila în spiritualitatea ortodoxă a secolului al XIV-lea; 5 ani de patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel al României, coord. Pr. Mihai Hau; Pr. prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Cultură și duhovnicie. Articole publicate în Telegraful Român (1930-1993), coll. „Opere complete”, vol. 1-3, ediție, studiu introductiv și note de Ion-Dragoș Vlădescu, Ed. BASILICA, 912p. + 884p. + 836p.; Nicolae Șt. Noica, Catedrala Mântuirii Neamului. Începutul împlinirilor, și volumul colectiv Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României, Începătorul Botezului în poporul român.

În cursul anului 2012 Tipografia Cărților Bisericești a cunoscut o semnificativă modernizare, prin achiziționarea mai multor utilaje tipografice noi și performante, necesare eficientizării și rentabilizării tipografiei.

În anul 2012 au fost imprimate: 123.787 volume carte, 122.092 ex. reviste, 24.950 ex. broșuri și ghiduri, 199.250 acatiste ș.a.

Atelierele Institutului Biblic și-au desfășurat activitatea pentru confecționarea obiectelor de cult în cadrul următoarelor secții: metale prețioase, metale comune, tămâie, filigran, pictură, tâmplărie și sculptură, la punctul de lucru din București (Popești Leordeni); croitorie, cizelură, pictură și broderie, la punctul de lucru de la Mănăstirea Pasărea, precum și țesătorie, broderie, tricotaje, la punctul de lucru de la Mănăstirea Țigănești. În anul 2012, Atelierele au continuat lucrarea de retehnologizare și modernizare a procesului de producție și au efectuat lucrări de reparații, înnoiri, amenajări și dotări la sediul din Popești Leordeni, la secțiile de la Mănăstirile Pasărea și Țigănești.

Biblioteca Sfântului Sinod a aniversat în anul 2012 Centenarul Palatului Bibliotecii Sfântului Sinod. Ca pregătire pentru acest eveniment, care a avut loc în data de 28 octombrie 2012, s-au efectuat ample lucrări de reparații și dotări la Palatul Bibliotecii și s-a realizat și montat la intrarea în clădire o placă de marmură, care marchează sub forma unui Act aniversar, Centenarul Palatului Bibliotecii Sinodale. De asemenea, s-a întocmit pentru prima oară un album bilingv cu Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod-istorie și actualitate (1912-2012), publicat la Editura BASILICA a Patriarhiei Române.

Centrul de pelerinaje „Sfântul Apostol Pavel” al Patriarhiei Române a organizat pelerinaje externe și interne spre mai multe destinații, pentru 9.602 persoane (130 pelerinaje interne și 148 pelerinaje externe). Destinațiile pelerinajelor externe au fost cu precădere Țara Sfântă – Israel, Iordania, Egipt, Turcia (Capadocia și Istanbul), Grecia – Muntele Athos, Italia, Bulgaria, Ucraina ș.a.

În colaborare cu Asociația Filantropică Medical-Creștină Christiana s-a continuat derularea proiectului „Servicii de transport auto transnațional” pe teritoriul României și Belgiei, pentru care a fost achiziționat un nou microbuz de persoane Mercedes Benz Sprinter, de 14 locuri. De asemenea, a fost achiziționat un autocar de 49 locuri, marca Irizar, din surse proprii ale Patriarhiei Române, cu sprijinul financiar al SC BASILICA TRAVEL SRL.

În cursul anului 2012 la Sectorul Monumente și Construcții Bisericești al Patriarhiei Române cele mai importante lucrări au fost cele aferente edificării Catedralei Mântuirii Neamului. În data de 28 iunie 2012, a fost sfințit radierul (temelia) Catedralei Mântuirii Neamului de către Patriarhul României în prezența a numeroși clerici, oficialități și a muncitorilor care lucrează pe acest șantier.

În vederea realizării acestor lucrări au fost organizate licitații și negocieri pentru încheierea unui număr de 9 contracte de lucrări și acte adiționale; au fost finalizate și recepționate lucrările de realizare a radierului casetat al Catedralei (care în cantități înseamnă 25.000 mc beton, 5.200 tone armătură), precum și realizarea integrală a subsolurilor S3 și S2 (care înseamnă 14.828 mc beton, 5.630 tone armătură și 36.541 mp cofraje).

În anul 2012 Patriarhia Română a făcut eforturi mari și multiple pentru asigurarea finanțării lucrărilor executate la Catedrala Mântuirii Neamului. La eforturile unităților de cult din cuprinsul eparhiilor s-a adăugat și sprijinul financiar din partea autorităților administrației centrale și locale de Stat, precum și sponsorizări mai modeste, acordate de unii agenți economici în această perioadă de criză financiară.

În cadrul Centrului de Conferințe – Palatul Patriarhiei s-au desfășurat 383 acțiuni (conferințe, congrese, seminarii, simpozioane, concerte, spectacole, lansări de carte, ședințe de lucru, întruniri, vizionări, prezentări etc.), unele ale Bisericii Ortodoxe Române, iar altele ale unor instituții sau firme care au închiriat aceste spații la prețuri adaptate perioadei de criză financiară.

În data de 29 octombrie 2012 a avut loc semnarea Contractului de finanțare din fonduri europene a lucrărilor de restaurare, consolidare și protecție a Palatului Patriarhiei, care vor demara în anul 2013.

Sectorul Stavropighii Patriarhale și Centre Sociale, prin echipa de întreținere ARCADA, a efectuat lucrări de renovare, reamenajare și dotare tehnică la: Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei”, Reședința Patriarhală, ș.a. De asemenea, în anul 2012, au fost organizate 42 simpozioane, congrese sau seminarii naționale și internaționale, cu scop cultural și social. Centrul Social Pastoral „Sfânta Maria” – Techirghiol a continuat lucrările de construire a unor spații noi de odihnă și tratament balnear.

III. ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ:

Implicarea Bisericii în activitatea social-filantropică este deodată o vocație spirituală și o necesitate practică. Opera filantropică medicală și socială a Bisericii izvorăște din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toți oamenii, deoarece „prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat” (cf. Isaia 53, 5; 1 Petru 2, 24).

După modelul Mântuitorului Iisus, Care „străbătea toată Galileea, învățând în sinagogile lor, predicând Evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice suferință în popor (Matei 4, 23; 9, 35), vocația Bisericii este aceea de a uni predica sau învățătura de credință cu rugăciunea și acțiunea pentru vindecarea bolilor și alinarea suferințelor oamenilor.

În anul 2012, în Patriarhia Română, activitatea social-filantropică s-a desfășurat prin intermediul a 679 instituții. La nivelul structurilor bisericești (centre eparhiale, protopopiate și parohii), diagrama așezămintelor social-filantropice arată astfel: 154 cantine sociale și brutării cu 16.139 beneficiari; 44 instituții care au oferit servicii medicale și farmacii pentru 16.735 beneficiari; 61 centre de zi pentru copii, cu 2.715 beneficiari; 22 centre de zi pentru vârstnici, cu 1.089 beneficiari; 34 centre rezidențiale pentru vârstnici, cu 786 beneficiari; 20 centre comunitare, cu 1.989 beneficiari; 37 centre de tip familial, cu 528 beneficiari; 34 grădinițe sociale și afterschool, cu 965 beneficiari; 14 locuințe protejate, cu 126 beneficiari; 105 centre de informare, de consiliere și centre de resurse, cu 35.563 beneficiari; 4 instituții de învățământ pentru adulți, cu 580 beneficiari; 18 centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenței domestice, pentru victime ale traficului de persoane), cu 910 beneficiari, 12 campusuri de tabără, cu 3.489 beneficiari; 34 centre educaționale, cu 1.199 beneficiari și alte 86 instituții sociale cu 6.743 beneficiari.

În cuprinsul eparhiilor, la nivelul structurilor eparhiale, se află în derulare un număr de 767 proiecte și programe sociale, din care: 22 cu finanțare externă, 24 cu finanțare publică, 561 finanțate din fonduri proprii și 160 cu finanțare mixtă.

Atât în cadrul așezămintelor, cât și prin intermediul programelor și proiectelor sociale, au fost acordate 895.350 servicii sociale unui număr de 211.495 beneficiari unici, după cum urmează: 166.397 servicii sociale pentru 105.717 copii din așezămintele sociale ale Bisericii, ale statului, dar mai ales din familii sărace și fără posibilități de întreținere sau cu părinții aflați la muncă în alte țări; 40.987 servicii sociale pentru 19.143 persoane cu dizabilități, cu deficiențe de vorbire, vedere și auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependențe, persoane infectate cu HIV/SIDA; 640.694 servicii sociale pentru 74.752 persoane vârstnice din așezămintele de protecție socială bisericești, din centrele sociale de tranzit și adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie și care prezentau grave probleme de sănătate; 47.272 servicii sociale pentru 11.883 victime ale traficului de persoane, șomeri, victime ale violenței familiale, deținuți eliberați, victime ale calamităților naturale. Activitatea filantropică s-a concretizat în: ajutoare financiare directe, însumând 5.773.412 lei, acordate unui număr de 95.802 persoane; ajutoare materiale, în valoare estimată de 13.518.335 lei, constând în alimente, îmbrăcăminte, rechizite, produse igienico-sanitare, medicamente, electrocasnice ș.a., acordate unui număr de 281.179 persoane; colecta pentru persoanele afectate de înzăpezirile din primele luni ale anului 2012, în sumă de 1.505.323 lei și bunuri în valoare estimată de 492.350 lei.

În ansamblu, pentru susținerea activităților social-filantropice și pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2012, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit 69.474.776 lei. La acestea se adaugă ajutoarele social-filantropice acordate săracilor de către credincioși în mod spontan sau neprogramat.

Un punct important al activității l-a constituit finalizarea lucrărilor și inaugurarea, în data de 24 octombrie 2012, a noului Centru de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din București, care a fost construit cu sprijinul Ambasadei Elveției și al Primăriei Sectorului 2, un edificiu modern și bine dotat, cu o capacitate de 28 de locuri. De asemenea, un alt proiect social-filantropic important îl reprezintă Programul „Masa Bucuriei”, desfășurat în parteneriat cu magazinele Selgros Cash&Carry și care constă în donarea săptămânală de bunuri alimentare și igienico-sanitare pentru centrele sociale; valoarea bunurilor donate în anul 2012 fiind de 3.321.384,66 lei.

Reamintim faptul că o treime dintre angajații Patriarhiei Române nu primește contribuție la salariu de la bugetul de Stat, iar pentru celelalte două treimi completarea din fonduri proprii la sprijinul primit de la Stat implică un efort financiar important din partea Patriarhiei. Mai mult decât aceasta, sprijinul Statului pentru salariații Patriarhiei în anul 2012 a fost de 6.959.169 lei, iar impozitul pe salarii plătit de Patriarhie către Stat a fost de 13.332.917, deci aproape dublu! Mai precizăm că, în această perioadă de criză economică, Patriarhia Română reușește cu greu să-și plătească utilitățile (gaze, apă, electricitate, căldură etc.) și să sprijine unele comunități ortodoxe românești din afara granițelor țării care au nevoie urgentă de biserici, sedii administrative sau să sprijine activitățile administrativ-misionare ale acestora.

În concluzie, anul 2012, consacrat în Biserica Ortodoxă Română Tainei Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor, a fost unul bogat în activități pastorale și sociale puse în slujba multor oameni bolnavi, săraci sau aflați în necazuri.

Desigur, sunt încă multe de făcut pentru a răspunde pe deplin nevoilor urgente ale multor oameni aflați în dificultate azi în țara noastră. Aici au fost prezentate doar semne de speranță.

La vremea bilanțului activității Bisericii Ortodoxe Române desfășurate în anul 2012, cu smerenie și bucurie, mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul și darurile Sale revărsate asupra Bisericii noastre. De asemenea, exprimăm recunoștință și prețuire tuturor celor care au ajutat Biserica, prin rugăciune sfântă, prin dărnicie și cooperare practică, spre a împlini împreună, cler și mireni, lucrarea ei în poporul român.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să ne ajute pentru a continua și intensifica activitățile pastorale, misionare și filantropice ale Bisericii noastre, ca semne de speranță și bucurie pentru cei suferinzi și întristați, dar și ca întărire a tuturor în credință și comuniune frățească.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente