Sărbătoarea sfinților ierarhi transilvăneni

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Elisabeta, a Sfinților Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, mitropoliții Transilvaniei, și a Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș a fost marcată în mod deosebit în Transilvania.

La hramul Mănăstirii „Sfânta Elisabeta” din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Preasfințitul Vasile Someșanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În soborul care a slujit alături de ierarhi s-au aflat stareți de la mănăstirile din cadrul eparhiei, duhovnici, preoți și diaconi.

IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, a prezentat, în cuvântul de învățătură, viața Sfintei Cuvioase Elisabeta.

„Maica noastră Elisabeta a fost o sfântă contemplativă, dar ceilalți sfinți pe care-i sărbătorim astăzi au fost sfinți activi. Referitor la Sfânta Cuvioasă Elisabeta, mărturii scrise avem puține. A trăit în veacul al IX-lea în Bizanț, a avut o viață de rugăciune și nevoință pe care o admirau contemporanii ei, iar datorită acestei vieți, Dumnezeu, văzând nevoința ei, rugăciunea ei, pe mulți, încă de când era în viață, i-a tămăduit și i-a eliberat de rele pătimiri. Cu rugăciunea ei a experimentat ceea ce zice Sfântul Ioan Scărarul când dă definiția rugăciunii, zicând că, rugăciunea, după conținutul ei, este convorbirea omului cu Dumnezeu, dar după lucrarea ei este susținătoarea lumii. Rugăciunea ține lumea! Sfânta Cuvioasă Elisabeta a fost o mare rugătoare, o mare nevoitoare, iar podoaba ei, a fost cea lăuntrică”, a spus IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Sărbătoarea a continuat cu slujba sfeștaniei săvârșită de ierarhi și preoți la Fabrica de lumânări a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care își are sediul în incinta Mănăstirii „Sfânta Elisabeta”. Așezământul monahal a fost înființat inițial în 1935 de Episcopul Nicolae Ivan, cu scopul de a „întreține o școală de surori de caritate”, dar a fost desființat în anul 1952. Hotărârea reînființării mănăstirii s-a luat în ședința permanenței eparhiale din 4 aprilie 2011.

Hram la Oradea

Paraclisul episcopal de la Centrul eparhial al Episcopiei Oradiei și-a sărbătorit hramul în ziua de prăznuire a Sfinților Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei. Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Paraclisul episcopal, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. Înainte de începerea Dumnezeieștii Liturghii, ierarhul a sfințit o icoană, pictată de curând, cu Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei, ocrotitorii sfântului lăcaș, ce a fost așezată spre închinare tuturor celor care vor poposi de acum înainte în acest paraclis. Au fost prezenți elevii din ciclul liceal de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, însoțiți de diriginți și de părinții profesori care predau la acest liceu. Răspunsurile liturgice au fost date de corul „Diacon Nicolae Firu” al liceului. În predică, PS Episcop Sofronie a vorbit despre semnificațiile celor două pericope evanghelice citite, subliniind rolul sfinților prăznuiți în apărarea dreptei credințe, aceștia fiind modele de mărturisire ortodoxă pentru creștinii de pretutindeni.

„Pentru Biserica Ortodoxă Română, și în special pentru Biserica Ortodoxă Română din Transilvania, ziua de astăzi, 24 aprilie 2014, este ziua de prăznuire a Sfinților Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei, care și-au avut reședința în cetatea Bălgradului, Alba Iulia de astăzi, la care se adaugă și Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, care a fost episcop în Maramureș”, a spus PS Episcop Sofronie.

„În această perioadă pascală în care ne aflăm, sfintele slujbe fiind foarte frumoase, pline de lumina și strălucirea Învierii Domnului Iisus Hristos, să profităm duhovnicește de ceea ce Biserica ne oferă prin sfintele slujbe, care ne impresionează prin adâncul învățăturilor de credință pe care ni le comunică și pe care să ni le însușim, să le trăim, crescând, astfel, duhovnicește, în Duhul Sfânt, cu Hristos, prin Hristos, în Hristos, pentru a ajunge, prin lucrarea Duhului Sfânt, să fim înfiați de către Tatăl și ridicați la demnitatea de fii ai lui Dumnezeu după har, în marea lucrare mântuitoare pe care Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos vrea să o împlinească cu noi, cu toți cei care credem și mărturisim că El este Fiul lui Dumnezeu”, a spus ierarhul.

La final, elevii și cadrele didactice au gustat din pâinea stropită cu vin ce a fost binecuvântată în cadrul slujbei, numită în popor „paști”, și au primit, fiecare, din partea Chiriarhului, câte un exemplar din numărul 1 din 2014 a revistei „Legea Românească”, publicația religioasă și culturală a Episcopiei Oradiei.

Paraclisul de la Centrul eparhial al Episcopiei Oradiei s-a înființat în toamna anului 1921, imediat după momentul în care Episcopia Oradiei, reînființată prin Decretul Regal cu numărul 3655 din 30 august 1920, a reușit să cumpere o clădire în centrul Oradiei, ce a devenit reședința ierarhilor și spațiu pentru birourile administrative ale eparhiei. Achiziționarea clădirii de către Episcopia Oradiei se datorează lui Octavian Goga, care în acea vreme era ministrul cultelor și artelor, și care, la solicitarea episcopului ctitor Roman Ciorogariu al Oradiei, a intervenit decisiv în acordarea sumei de 1.500.000 de lei pentru cumpărarea imobilului și dotarea acestuia cu mobilierul necesar.

Sfințirea paraclisului a avut loc pe 25 noiembrie 1973, când a primit ca patroni spirituali pe Sfinții Ierarhi Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei. Din 24 aprilie 2012 paraclisul a primit un nou ocrotitor, pe Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei, după proclamarea oficială a canonizării sale, la 30 octombrie 2011.

Sărbătoarea Maramureșului

În ziua de prăznuire a Sfântului Iosif Măturisitorul, ocrotitorul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, numeroase biserici din eparhie au sărbătorit hramul. Preasfințitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al eparhiei, a oficiat Sfânta Liturghie la biserica de lemn în stil maramureșean din Baia Mare ocrotită de Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, PS Iustin Sigheteanul a arătat că „poporul român a rămas un popor creștin sub toate regimurile. Cu toate valurile și năvălirile care au trecut peste noi am avut mereu martiri, mărturisitori și sfinți care ne-au fost model și care s-au rugat și se roagă pentru noi. Și Sfântul Iosif a fost un mare mărturisitor iar Sfântul Sinod a hotărât să fie cinstit împreună cu sfinții”.

Comentarii Facebook


Știri recente