Sărbătoare la Mănăstirea Caraiman

Numeroase biserici de parohie și mănăstiri din întreaga țară și-au sărbătorit ieri, 20 iulie, ocrotitorul, Sfântul Slăvit Proroc Ilie Tesviteanul, informează Ziarul Lumina. Între locașurile de cult care și-au serbat hramul se află și paraclisul Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci”-Caraiman, din stațiunea prahoveană Bușteni. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor din care au făcut parte Preasfințiții Episcopi-vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Ieronim Sinaitul, preoți și diaconi.

La Sfânta Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Altarul de vară al așezământului monahal au participat preoți și diaconi din zona de munte a Arhiepiscopiei Bucureștilor, între care arhim. David Petrovici, starețul Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci”-Caraiman din Bușteni, și pr. protopop Ștefan Mușat, al Protoieriei Ploiești, precum și numeroși credincioși.

După rostirea Sfintei Evanghelii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a arătat semnificațiile duhovnicești ale celor două pericope evanghelice, rânduite a se citi la Duminica a 6-a după Rusalii și la sărbătoarea Sfântului Slăvit Proroc Ilie Tesviteanul. Patriarhul României a subliniat că Evanghelia Duminicii a 6-a după Rusalii, în care se face pomenire de vindecarea slăbănogului din Capernaum, ne arată puterea vindecătoare dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos, Duhovnicul sufletelor și Doctorul trupurilor. Suferința bolilor trupești, a mai explicat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, nu este întotdeauna o urmare a păcatului, ci suferința poate fi și o încercare din partea lui Dumnezeu sau o avertizare a faptului că omul se îndepărtează de Dumnezeu.

Preafericirea Sa a mai subliniat că Evanghelia ne îndeamnă să fim mâinile iubirii milostive ale lui Hristos, întrucât vindecarea unui om poate veni nu numai datorită credinței celui aflat în suferință, ci și datorită credinței puternice a membrilor familiei, prietenilor sau altor semeni milostivi, precum au fost acei oameni care au adus la Mântuitorul pe slăbănog ca să-l vindece.

În a doua parte a cuvântului, Patriarhul României a reliefat că Sfântul Slăvit Proroc Ilie Tesviteanul este un om al credinței, care a scris nu prin cuvinte, ci prin faptele sale minunate, care a săvârșit minuni ce au fost prefigurări ale celor săvârșite de către Mântuitorul Iisus Hristos. Între aceste prefigurări, Părintele Patriarh Daniel a amintit învierea fiului văduvei din Sarepta Sidonului – prevestire a învierii fiului văduvei din Nain și hrănirea minunată a Sfântului Ilie în pustie cu pâine și carne – prefigurare a Sfintei Euharistii. „Sfântul Ilie este apărător al dreptei credințe în timp de rătăcire și ne îndeamnă astăzi să păstrăm dreapta credință, să ajutăm pe cei săraci și să avem întotdeauna nădejdea mai mult în puterea lui Dumnezeu decât în puterea oamenilor”, a spus Întâistătătorul Bisericii noastre.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a îndemnat credincioșii să se roage pentru cei trecuți la Domnul în urma accidentului aviatic din Ucraina: „O mulțime de copii au murit. Nimeni nu a scăpat cu viață și de aceea ne rugăm lui Dumnezeu, pentru mijlocirile Sfântului Proroc Ilie, să aducă consolare, mângâiere și speranță celor care au avut în familiile lor victime, iar cei care au trecut la Domnul să fie luați în odihna drepților și în iubirea milostivă a Preasfintei Treimi în locașurile cerești. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Să ne încredem în El în primul rând, și apoi în tehnică și în înțelepciunea sau priceperea omenească”.

La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a felicitat credincioșii care poartă numele Sfântului Proroc Ilie și i-a îndemnat să cultive credința Sfântului Ilie, să aibă simțul dreptății și al milostivirii față de cei săraci. Felicitări au fost adresate și obștii mănăstirii pentru activitatea și buna rânduială, precum a dorit părintele protosinghel Gherontie Puiu, care a fost slujitor și ctitor al acestui așezământ monahal. În semn de prețuire, Preafericirea Sa a dăruit Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci”-Caraiman o Biblie în format nou și alte cărți liturgice.

La finalul Sfintei Liturghii a avut loc și un moment festiv. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a transmis urări de felicitare cu prilejul aniversării zilei onomastice de botez și a zilei de naștere a Preafericirii Sale. „Deși în multe rânduri ne-ați spus că aceste sărbători sunt momente intime ale Preafericirii Voastre, arătând că sărbătoarea care trebuie ținută de întreaga Biserică Ortodoxă Română este cea a întronizării Preafericirii Voastre în tronul de Patriarh al României, de care ne vom bucura în ziua de 30 septembrie, când vom sărbători și 7 ani de atât de rodnică și profetică arhipăstorire în fruntea Bisericii noastre, dorim ca și în acest moment de sensibilitate din viața Preafericirii Voastre să vă transmitem gândurile noastre cele mai curate și doririle noastre de sănătate, putere de muncă pentru a conduce cu aceeași dăruire totală Biserica noastră în viitorul din ce în ce mai complicat”, a spus PS Episcop Varlaam Ploieșteanul. În numele colaboratorilor Preafericirii Sale, din cadrul Permanenței Consiliului Național Bisericesc, Preasfinția Sa a dăruit Patriarhului României un engolpion cu Maica Domnului, realizat în Atelierele Patriarhiei Române. De asemenea, din partea obștii monahale, părintele stareț David Petrovici a dăruit o icoană a Maicii Domnului și un buchet de flori.

Comentarii Facebook


Știri recente