Sărbătoare duhovnicească în Duminica Floriilor, la Paraclisul Mitropolitan Sfinții Voievozi din Tg. Jiu

În Duminica „Floriilor”, de Sărbătoarea intrării Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit slujba Sfintei Liturghii la Paraclisul Mitropolitan „Sfinții Voievozi” din Municipiul Tg. Jiu, în prezența a câteva sute de oameni și a oficialităților adminstrației publice municipale și județene, oficierea slujbei realizându-se pe o scenă deschisă, amplasată în fața sfântului lăcaș de cult și a Prefecturii Gorj, pe o vreme care a dovedit Bunăvoința Lui Dumnezeu de a deschide Calea Luminii spre inimile oamenilor, după cum ne-a precizat profesor Vasile Gogonea.

În acordurile Corului psaltic al Catedralei Mitropolitane din Craiova, în Piața centrală a municipiului reședință de județ au răsunat adevărate imnuri de slavă înălțate Lui Dumnezeu, sfințitoare pe frunzele înrourate ale ramurilor înverzite ale sălciilor și pe buchetele de flori ale credincioșilor prezenți la sfânta slujbă! A fost hirotesit, cu acest prilej, de la diaconie la preoție, părintele Valerian, din Parohia Motru I, iar la sfârșitul oficerii slujbei au fost acordate icoane și gramate de mulțumire d-lui Florin Cârciumaru, primarul municipiului Tg. Jiu, d-lui Florin Popescu, șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj și doamnei notar Anica Merișescu, pentru ziua de naștere a domniei sale.

„Nu este mai mare bucurie în lumea aceasta, decât aceea de a fi întotdeauna lângă Mântuitorul nostru Iisus Hristos”!

În cuvântul duhovnicesc de învățătură rostit cu acest prilej, Mitropolitul Olteniei s-a adresat celor prezenți, printr-un mesaj de mulțumire și de recunoștință adresate Tatălui Ceresc, pentru bucuria de a fi prezenți la o sărbătoare neasemuit de frumoasă și de înălțătoare, spunând încă de la început următoarele: „Nu este mai mare bucurie în lumea aceasta, decât cea de astăzi și aceea de a fi întotdeauna lângă Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, Cel Care ne-a adus pre pământ, ne ține și ne duce iarăși în Împărăția Cerurilor. Fiul Lui Dumnezeu a venit în lume ca să mântuiască neamul omenesc, adică, să ne scoată din robia morții și a întunericului și să ne ducă la lumină în patria cerească. Viața noastră, datorită Mântuitorului Iisus Hristos, este protejată, este vegheată și condusă cu multă înțelepciune spre patria cerească. Noi, creștinii ortodocși, care ne-am botezat în numele Preasfintei Treimi, avem curaj și nădejde întotdeauna, că pe drumul acesta spre sfârșitul vieții noastre și începutul unei alte vieți veșnice, suntem întotdeauna călăuziți și ajutați de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care ne spune: „Eu, voi fi cu voi, până la sfârșitul veacurilor!”. Aceasta este nădejdea noastră creștină, și niciodată să nu scădem în râvnă și în evlavie, în drumul nostru spre mântuire. Deci, Mântuitorul Hristos, cu șase zile înainte de răstignirea Sa, de pătimirea Sa mântuitoare, a intrat în Ierusalim, de data aceasta, altfel decât în alte dăți, când a venit în Cetatea Sfântă”.

„Numai Dumnezeu poruncește și deodată lumea, Creația ascultă”!

Chiriarhul Eparhiei noastre a aprofundat și a dezvoltat cu măiestrie, în continuare,

subiectul minunii învierii lui Lazăr din morți, minune care avea să-i încredințeze pe Sfinții Apostoli și pe toți cei ce aveau să-L urmeze, tocmai pentru a-i întări în minunea Învierii Sale, ce avea să fie, un fapt ce dovedește cu prisosință că „Prezența Mântuitorului Iisus Hristos ne arată că El Înviază, că îi înviază pe cei morți, și vrea să le arate tuturor că El este Dumnezeu adevărat! Numai Dumnezeu poruncește și deodată lumea, Creația ascultă! Deci, și Lazăr se ridică, înfășurat cu mahramă, cu giulgiuri, așa cum era obiceiul îngropării la iudei. Se ridică de acolo de unde lumea credea că este putred și mirositor! Se ridică de acolo, din descompunere, din desfacere, pentru că trupul face ca omul să respire, să mănânce, înaintea tuturor. Deci, Dumnezeu face această minune ca să-i încredințeze pe Sfinții Apostoli și pe toți că El este Învierea! Și că odată ce a înviat din morți, El ne înviază și pe noi! De bună seamă că Lazăr a mai murit iarăși, deci, Lazăr a murit de două ori! Pentru că noi, lumea aceasta, fraților și surorilor, trebuie să ne despărțim de trupul acesta, ca să-l avem în viața veșnică, mai curat, fără durere, fără întristare și fără suspin! Deci, așa cum primăvara vedem că înviază totul, cum verdeața ia locul uscăciunii iernii, cum ia locul amorțirii, și noi vedem că Sărbătoarea aceasta a Floriilor este sărbătoarea florilor, este sărbătoarea bucuriei, sărbătoarea intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, când ne descoperă simțul adânc al Învierii”!

„Vorbele fără de rost sunt decât răni pe trupul Domnului nostru Iisus Hristos”!

În încheierea cuvântului său de învățătură, IPS Irineu a atras atenția asupra faptului că de cele mai multe ori, noi trăim cu fervoare sărbătoarea bucuriei duhovnicești, dar, din neștiință sau dintr-o superficialitate păgubitore, noi Îl osândim pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, poate de multe ori dovedim că nu suntem îndeajuns de capabili să ne îndreptăm pe calea cea bună și facem voia divolului, mai ales că „El ne ispitește, și nu așteptăm prea mult să ne șoptească la ureche, și deodată ne pornim cu patimile noastre, cu poftele noastre, și ne facem viața de ocară! În loc să ne îngrijim de sufletul nostru, ne îngrijim mai mult de trupul nostru. Nu știm ce să facem ca viața noastră să fie mai bogată, să fie mai îndestulată în mâncare și băutură, să ne lenevim Duminica și la sărbătoare, în loc să venim la biserică. Să stăm departe de biserică, să pierdem vremea în vorbe fără de rost, seci, și toate acestea, nu sunt decât răni pe trupul Domnului nostru Iisus Hristos! Pentru că El suferă și astăzi, ca și atunci, îndură aceste lucruri pentru că ne iubește! Și nu ne pedepsește, pentru că așteaptă să ne întoarcem, cu dragoste față de El, și să ne vindece. De bună seamă că faptele noastre nu-I fac niciun rău, ci, ne facem nouă înșine rău! El suferă de răul nostru. Și așteaptă să ne îndreptăm”!

„Paștele să fie cu adevărat Sărbătoarea Luminii, Sărbătoarea bucuriei”!

Îndemnurile Înaltpreasfințitului Mitropolit au încălzit inimile celor prezenți, adăugându-se minunatelor raze de soare, pentru că ele ne învață: „Să citim la Psaltire, să ne rugăm mai mult, astfel, ca Paștele să fie cu adevărat Sărbătoarea Luminii, Sărbătoarea bucuriei, Sărbătoarea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Să participați cu evlavie la deniile din joia seara, la Sfintele Evanghelii, la prohodul Domnului, căci toate acestea nu sunt altceva decât miresme pentru sufletul nostru, de multe ori întunecat și în robia păcatului! Așadar, sărbătoarea de astăzi, din această piață din fața Bisericii „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” să fie o sfântă tradiție, ca s-o duceți mai departe, să vă uniți aici, înainte de Paști, sufletul și cugetul, și toți laolaltă, ca pornind și mai cu evlavie și cu nădejde spre Înviere, să primiți bucuria cea veșnică a Împărăției Lui Dumnezeu! Ne rugăm, de asemenea, Bunului Dumnezeu, ca toți cei care poartă numele Floriilor, Sărbătoarea florilor, Florin, Florina, Floarea, și toate celelalte flori, și chemăm puterea Lui Dumnezeu ca să le dea tuturor pace, bucurie și multă împlinire! Dumneavoastră, să aveți sărbătorile pascale pline de fericire, iar Săptămâna aceasta, să fie plină de viață duhovnicească! Dumnezeu să vă ajute, să vă întărească, și multă sporire să vă dăruiască, Amin”!

Comentarii Facebook


Știri recente