Rugăciunea smerită este temelia iubirii duhovniceşti adevărate

Biserica Ortodoxă se află, astăzi, 1 februarie 2015, în Duminica a 33-a după Rusalii, numită şi a Vameşului şi a Fariseului. La Sfânta Liturghie, în toate bisericile ortodoxe s-a citit Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca (cap.18, vs.10-14) în care ni se prezintă Pilda Vameșului și a Fariseului: „Zis-a Domnul pilda aceasta: doi oameni s-au dus în templu ca să se roage: unul era fariseu și altul vameș. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți și desfrânați, sau ca acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul său și zicea: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa, decât acela; pentru că oricine se înalță pe sine se va smeri; iar cel care se smerește pe sine se va înălța”.

Biserica Ortodoxă a intrat în perioada Triodului

Începând cu această Duminică, Biserica Ortodoxă a intrat în perioada Triodului, una dintre cele trei mari diviziuni ale anului liturgic. Triodul precede perioada Penticostarului și urmează celui mai lung interval din anul bisericesc, perioada Octoihului. Această perioadă durează zece săptămâni, dintre care trei sunt pregătitoare pentru Postul Sfintelor Paști, șase reprezintă perioada propriu-zisă a postului, iar ultima este Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul Reședinței Patriarhale cu hramul Sfântul Grigorie Luminătorul, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit celor prezenți despre perioada anului bisericesc în care am intrat, numită Triod: “Duminica Vameşului şi a Fariseului, denumită astfel după Evanghelia rânduită a se citi la Sfânta Liturghie, deschide timpul Triodului, o perioadă a anului bisericesc care cuprinde Postul Sfintelor Paşti şi cele trei duminici pregătitoare: Duminica Vameşului şi a Fariseului, a Fiului Risipitor şi a Înfricoşătoarei Judecăţi. Denumirea acestei perioade provine de la cartea de cult numită Triod şi folosită cu preponderenţă în acest interval care conţine unele canoane alcătuite din trei cântări şi nu din nouă sau mai exact opt, aşa cum sunt alcătuite canoanele obişnuite”.

Sunt necesare trei lucrări mari: rugăciunea smerită, pocăinţa sinceră şi milostenia generoasă

Perioada Triodului este un timp de rugăciune mai intensă, de ascultare mai atentă a Sfintei Scripturi şi o perioadă de pocăinţă şi de spovedanie, de împărtăşire mai deasă şi de milostenie arătată celor în nevoi, a spus Preafericirea Sa, arătând în continuare că: „Înaintea începutului Postului Mare, Biserica a rânduit trei duminici pregătitoare ca să învăţăm că pentru înnoirea vieţii noastre sufleteşti, pentru învierea sufletului din moartea pricinuită de păcat şi pentru întâlnirea lui cu Hristos cel răstignit şi Înviat sunt necesare trei lucrări mari şi anume: rugăciunea smerită, pocăinţa sinceră şi milostenia generoasă. Aşadar, Biserica a rânduit aceste trei duminici pregătitoare spre folosul nostru duhovnicesc, ca noi să pornim la drum cunoscând scopul şi traseul urcuşului nostru duhovnicesc spre înviere, dar şi mijloacele de pregătire pentru a primi cu bucurie lumina Sfintelor Paşti. Să învăţăm de la fariseu fapta cea bună, iar de la vameş rugăciunea smerită, ne îndeamnă Sfânta Evanghelie de astăzi”.

Rugăciunea smerită este temelia iubirii duhovniceşti adevărate. Nimeni nu poate iubi cu adevărat când iubirea sa este mândră sau arogantă, dispreţuitoare şi judecătoare altora, deoarece adevărata iubire este binevoitoare, nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte, după cum învaţă Sfântul Apostol Pavel. Din rugăciunea smerită izvorăşte iubirea milostivă pentru toţi oamenii. Sfânta Evanghelie din prima duminică a Triodului ne arată că treapta de bază a urcuşului duhovnicesc spre înviere este rugăciunea smerită”.

Comentarii Facebook


Știri recente