Resfinţirea chivotului catedralei istorice din Arad

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a resfinţit miercuri, 27 aprilie 2016, vechiul chivot al catedralei istorice a Aradului. Evenimentul a avut loc în lăcaşul de cult, după oficierea Liturghiei darurilor înainte sfinţite, informează Prof. dr. Marcel Tang de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad.

Chivotul este cunoscut în istoria locală sub nume de Chivotul lui Bosioc.

„După mai bine de o jumătate de veac de la înstrăinarea acestui obiect-simbol, chivotul a fost recuperat, restaurat și repus la locul cuvenit. Lucrul acesta s-a datorat, întâi de toate, Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei, care și-a exprimat dorința în nenumărate rânduri de a readuce acest chivot la locul pentru care a fost făcut; această strădanie a Înaltpreasfinției Sale înscriindu-se în grija deosebită pe care o manifestă în permanență, față de tradiția și istoria bisericească locală. La acesta se adaugă osteneala și strădania preacucernicului părinte Traian-Ioan Micoroi, Parohul Catedralei Vechi care, odată cu numirea sa ca și preot-paroh al acestei enorii, a început un amplu proces de renovare, restaurare și recuperare a tot ceea ce înseamnă biserica și zidurile ei, patrimoniul cultural-bisericesc și clădirile anexe”, a precizat Prof. dr. Marcel Tang.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a subliniat rolul pe care îl are un chivot în cultul ortodox, acela de a păstra Sfintele Taine și faptul că momentul sfințirii este unul cu totul deosebit, în Săptămâna Sfintelor Pătimiri. Totodată, Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat mulțumirea sufletească de a vedea din nou chivotul pe masa Sfântului Altar, așa cum a fost la momentul hirotonirii Înaltpreasfinției Sale, în treapta de diacon.

Mai multe informaţii despre acest chivot ne-a oferit Prof. dr. Marcel Tang:

„Chivotul este realizat în anul 1899 de către familia vestiților sculptori bisericesc bănățeni, Nistor Bosioc și fiul său Iosif din Berliște. A fost conceput ca parte integrantă a iconostasului, de unde a și împrumutat elemente decorative, precum și a întregului mobilier bisericesc existent. Valoarea sa, la acea vreme, a fost estimată la 230 de florini, sumă achitată integral de văduva Iuliana Florescu din cartierul Pârneava, din vecinătatea Catedralei Vechi. A fost sfințit în același an, la sărbătoarea Rusaliilor, după săvârșirea Sfintei Liturghii. Chivotul în sine, ca obiect de cult și totodată ca obiect-simbol, precum și momentul sfințirii, au avut un mare ecou în presa vremii, astfel încât Ioan Simnu, epitrop-prim al catedralei, scria în Tribuna Poporului, din 10/22 iulie 1899: «Pompa sfințirii împreunată cu ceremoniile înălțătoare ale marii sărbători, au făcut cea mai evlavioasă înrâurire asupra credincioșilor, din toate structurile societății noastre, în mare număr de față…Chivotul lui Bosioc revarsă asupra privitorilor un farmec plăcut, prin frumusețea sa arhitectonică, prin așezarea figurilor decorative și prin gingășia culorilor sale». Nu trebuie uitată nici contribuția văduvei Iuliana Florescu care împreună cu soțul ei, Petru Florescu, se înscriu între ctitorii și binefăcătorii de seamă ai catedralei. Amintim că Petru Florescu a făcut parte din comitetul de construcție al catedralei și că îl regăsim pe listele donatorilor cu suma de 193 de florini. La acesta se adaugă alte însemnate danii bănești și în obiecte, pe care familia Florescu le-a dăruit Catedralei Vechi din Arad”.

Catedrala istorică din Arad a fost construită în perioada 1862 – 1865.

 

Comentarii Facebook


Știri recente