Proiect derulat de Facultatea de Teologie din Craiova în sprijinul încadrării pe piața muncii a studenților

Pe parcursul a doi ani, în perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, Facultatea de Teologie a Universității din Craiova implementează proiectul POSDRU/109/2.1/G/81762, intitulat „Competențe socio-umane pentru piața muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”, după cum a precizat Gheorghe Cioiu.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de inserție pe piața muncii a 300 de studenți de la șapte specializări universitare din domeniul socio-uman (Teologie, Asistență Socială, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene, Istorie, Română și Comunicare).

În luna iunie, studenții au continuat să participe la stagiile de practică profesională din instituțiile de primire: Consiliul Județean Dolj, Arhiepiscopia Craiovei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, Asociația „Vasiliada”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Muzeul Olteniei, Parohia „Sfinții Arhangheli”, Parohia „Sfântul Nicolae – Dorobănția”, Grupul Școlar „Traian Vuia”, Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”. De asemenea, pe baza unui regulamentul, redactat în comun cu instituțiile de primire, a început organizarea și desfășurarea, în instituțiile de practică, a celor șapte concursuri de stimulare a performanțelor studenților la stagiile de practică, corespunzătoare fiecărei specializări socio-umane din proiect. Totodată, a fost finalizată și activitatea de distribuire de fluturași și postarea de afișe în vederea popularizării acestor concursurilor pentru studenți.

În cadrul Centrului de evaluare socio-profesională și orientare pentru o carieră în domeniul socio-uman, în această lună, s-a continuat înmânarea rezultatelor confidențiale obținute în urma testului de evaluare psihologică. Împreună cu studenții a fost continuată activitatea de completare a planului de dezvoltare personală și a identificării nevoilor și așteptărilor acestora cu privire la cariera lor profesională.

Comentarii Facebook


Știri recente