Program cultural dedicat aniversării a 165 de ani de la înființarea Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula – Ungaria

Școala Generală și Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, singura instituție de învățământ la nivel liceal a românilor din Ungaria, aniversează 65 de ani de la înființare, printr-o serie de manifestări care vor avea loc de-a lungul întregului an școlar 2014-2015.

Sâmbătă, 21 martie 2015, în prezența a numeroase oficialități, cadre didactice, elevi și părinți, pe scena festivă a Liceului a avut loc o manifestare culturală dedicată acestei aniversări, oferită în special de elevi de la cursul gimnazial și cel liceal, care prin programele prezentate au încântat asistența, fiind răsplătiți cu numeroase aplauze și au dovedit încă o dată rostul acestei instituții de educație și învățământ care asigură și ea viitorul acestei comunități.

Între oficialitățile prezente la acest eveniment, după cum aflăm de la Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, menționăm pe Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, însoțit de alți clerici de la Centrul Eparhial, Domnul Florin Trandafir Vasiloni, Consulul General al României la Giula, Domnul Ioan Fodoreanu, Consulul General al României la Seghedin, Domnul Traian Cresta, Reprezentantul minorității române în Parlamentul de la Budapesta, Domnul Tiberiu Iuhas, Președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), Domnul Kónya István, Viceprimarul Giulei, Doamna Maria Gurzău Czeglédi, Directoarea Liceului, Domnul Márton József, Șeful Oficiului Guvernamental pentru învățământ de la Bichișceaba (Békéscsaba), Doamna Delia Kovács, Directorul Executiv al Săptămânalului „Cronica” al AȚRU, Doamna Ana Cioca, Redactor la Săptămânalul „Foaia Românească” din Giula, ș.a.

Cuvinte și mesaje de salut au fost adresate oaspeților din partea Școlii, dar și din partea Primăriei din Giula, de către Doamna Director Maria Gurzău Czeglédi și Domnul Viceprimar Kónya István, după care a urmat programul cultural, oferit de elevi.

Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula este continuatorul, la nivelul învățământului de stat, al școlii confesionale românești, care a funcționat anterior sub purtarea de grijă a Bisericii, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea (primele date precise, în acest sens datând din anul 1771) și până în anul 1948, cu mai multe dificultăți în privința susținerii, asigurată în special din partea comunității românești.

La Liceul și Școala Generală Românească din Giula învață astăzi aproximativ 350 de elevi, fiind o instituție de învățământ apreciată la nivelul orașului și cu rezultate frumoase în privința continuării studiilor la nivel superior, la facultăți din Ungaria, sau România, dar și din alte țări.

Manifestări aniversare mai ample au avut loc și cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la înființarea Liceului, în urmă cu 5 ani, și vor mai fi organizate de conducerea școlii și pe parcursul acestui an de învățământ.

Comentarii Facebook


Știri recente