Prin cruce a venit bucurie la toată lumea

Sfânta Cruce îmbrățișează pe toți cu iubirea desăvârșită a lui Hristos și-i curăță de orice necurăție prin Trupul răstignit și Sângele dumnezeiesc revărsat necontenit din ea. De aceea, crucea prin Hristos devine izvorul vieții noastre, al izbăvirii de iad, al înnoirii în har și al suirii în rai. Cu orice închinare, cu orice asumare a crucii și cu orice simțire a smereniei ce degajă din ea,învierea lui Hristos se înnoiește, se însutește, se înmiește, se înveșnicește și-și dezvăluie alte și alte nebănuite taine. Așa cum nici o cruce nu seamănă una cu alta, tot așa nici lumina învierii înnoită prin cruce nu seamănă în strălucire. Dar orice strălucire a învierii poartă în ea culorile crucii. Toată slava învierii izvorăște din puterea crucii. Toată bunătatea învierii are gustul crucii, pentru că „prin cruce a venit bucurie la toată lumea” (Utrenie, cântarea:Învierea lui Hristos). Doar prin cruce ne înălțăm, tot așa cum doar prin înviere ne adâncim în tainele omenității noastre.

Mai multe informații în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente