Predicarea iubirii milostive trebuie însoţită şi de practica iubirii milostive, smerite faţă de semenii noştri, spune Patriarhul Daniel

Predica Patriarhului României la Paraclisul istoric al Reşedinţei Patriarhale

Prin recunoştinţă şi iubire milostivă devenim împreună lucrărtori cu Dumnezeu, a spus astăzi Patriarhul României în omilia Sa. Făcând referire la textul evanghelic duminical, Preafericirea Sa a evidenţiat că atunci când nu arătăm recunoştinţă pentru binefacerile primte ne comportăm nenatural, deoarece după cum ne învaţă cei doi orbi vindecaţi din evanghelie, recunoştinţa este un comportament firesc şi arată un suflet sănătos.

Recunoştinţa este respectul şi preţuirea arătată faţă de cei prin care Dumnezeu ne-a ajutat să ieşim dintr-o situaţie dificilă, a subliniat Patriarhul nostru.

După Sfânta Liturghie oficiată în paraclisul istoric al Reşedinţei Patriarhale, duminică, 23 iulie 2017, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a explicat textul evangheliei ce ne prezintă vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capenaum. Întâistătorul Bisericii Ortodoxe Române a insistat asupra a două aspecte: recunoştinţa şi credinţa.

Patriarhul a explicat că Hristos ne învăță, prin vindecarea minunată prezentată în textul biblic, că trebuie să avem credință atunci când cerem ajutorul lui Dumnezeu, dar trebuie să fim și recunoscători.

Oferind vindecare celor doi orbi şi celui mut, Hristos Domnul arată iubirea Sa milostivă care vindecă orice boală şi orice neputinţă din popor, a spus Patriarhul Daniel. Apoi observăm credinţa celor doi orbi şi stăruinţa lor în rugăciune; vedem că aceşti orbi arată recunoştinţă după ce sunt vindecaţi vestind în tot ţinutul acela cum Hristos Domnul le-a redat vederea.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a spus că cei doi orbi din Capernaum devin pentru noi dascăli ai rugăciunii, credinţei şi recunoştinţei.

 Prin recunoştinţă ei devin misionari, binevestitori ai lucrării dumenzeieşti, ai iubirii Sale milostive, ai puterii vindecătoare, dătătoare de viaţă şi lumină ai lui Hristos. Aceşti doi orbi după ce sunt vindecaţi devin dascăli ai noştri în a arăta recunoştinţa, în a binevesti iubirea milostivă a lui Hristos.

Un alt aspect evidenţiat de Patriarhul României se referă la opera socială a Bisericii.


Biserica Ortodoxă Română a cheltuit 100 milioane de euro pentru ajutorarea aproapelui în ultimii cinci ani


Preafericirea Sa a explicat că Biserica s-a inspirat din textul evangheliei de astăzi în ceea ce priveşte misiunea social filantropică. Predicarea iubirii milostive trebuie însoţită şi de practica iubirii milostive, smerite faţă de semenii noştri, a subliniat Patriarhul Daniel.

Mântuitorul Iisus Hristos a învăţat pe ucenicii săi, şi prin ei a învăţat pe toţi slujitorii Bisericii şi întreaga Biserică, că predicarea cuvântului evangheliei iubirii milostive trebuie însoţită de faptele iubirii milostive, de faptele de vindecare, de alinarea suferinţei, a singurătăţii, a sărăciei, a multor forme de slăbire a libertăţii şi demnităţii oamenilor, a precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.


În anul 2016 Biserica Ortodoxă Română a cheltuit în scop filantropic 95.841.602 lei


Din acest motiv, a continuat Preafericirea Sa, Biserica a învăţat ca pe lângă propovăduirea Evangheliei să săvârşească şi Slujba Sfântului Maslu pentru cei bolnavi, pentru cei care sunt în suferinţă şi să organizeze instituţii de binefacere: farmacii, spitale, bolniţe, infirmerii, cabinete medicale, cantine pentru săraci, case pentru copii orfani, cămine pentru vârstnici. Toate acestea arată că Biserica a îneţeles că pe lângă predica, din obişnuinţa aceasta de a binevesti evanghelia lui Hristos, trebuie şi practica iubiri milostive.

Foto Credit: Ziarul Lumina/Arhid. Ştefan Sfarghie

Comentarii Facebook


Știri recente