Pr. Nicuşor Beldiman: Nu putem trăi veşnic decât dacă ne hrănim cu Hristos

Pr. Conf. Nicuşor Beldiman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti a predicat miercuri la Patriarhie şi a apreciat că “nu putem trăi veşnic decât dacă ne hrănim cu Hristos”.

Părintele Beldiman a explicat cele patru momente reprezentative din textul biblic citit în cadrul Deniei din Sfânta şi Marea Joi (Luca 22:1-39).

Spălarea picioarelor ucenicilor de Mântuitorul Iisus Hristos „are un sens şi înţeles adânc şi anume, acela de a se curăţi omul înainte de a se apropia de Sfânta Împărtăşanie”.

„Spălarea picioarelor înseamnă curăţenia prin smerenia pe care ne-o dă taina pocăinţei şi în acelaşi timp este şi o chemare la a vedea modul nostru de a umbla în lume, acela prin care nu am sfinţit pământul, ci prin care l-am întinat”, a spus conferenţiarul.

Prin gestul spălării picioarelor, a continuat Pr. Nicuşor Beldiman, „Mântuitorul nostru Iisus Hristos a vrut să-l ruşineze pe Iuda, dar şi să le reamintească celorlalţi ucenici de a nu umbla după întâietăţi”. În acest context, trebuie să învăţăm din atitudinea Mântuitorului că „şi noi la rândul nostru trebuie să slujim Biserica, neamul nostru şi să-i slujim pe semenii noştri în smerenie”.

Referitor la instituirea Cinei celei de Taină, părintele a explicat că „în Sfânta Euharistie Iisus Hristos ne arată taina dăruirii sale totale ca om lui Dumnezeu şi a dăruirii lui Dumnezeu care crede în această taină”.

Cel de-al treilea moment rememorat face trimitere la rugăciunea „în duh jertfelnic pentru semenii noştri”.

„În timp ce Mântuitorul Hristos Se ruga, cu o dăruire şi concentrare totală, sudoarea de pe faţa şi de pe fruntea Sa s-a transformat în picături de sânge ce curgeau pe pământ, prevestire a jertfei Lui sângeroase de pe Sfânta Cruce. De aici învăţăm că şi noi trebuie să ne rugăm cu stăruinţă, cu îndelungă răbdare şi cu luare aminte în duh jertfelnic pentru semenii noştri”, a evidenţiat Părintele Beldiman.

În ultima parte a pericopei sunt înfăţişate vânzarea lui Iuda şi lepădarea lui Petru care arată „slăbiciunea firii umane”, a explicat Părintele Beldiman.

La Denia din Sfânta şi Marea Joi se face pomenirea sfintei spălări a picioarelor ucenicilor de Mântuitorul Hristos, a Cinei de Taină, la care au fost predate înfricoșătoarele Taine, a rugăciunii cea mai presus de fire a lui Iisus și a vânzării Domnului.

Foto Credit: captură Trinitas Tv

Comentarii Facebook


Știri recente