Pr. Nicușor Beldiman despre predicatorii monahi: Au zidit spiritual și identitar neamul românesc

„Vocația omiletică a monahismului românesc se înscrie în patrimoniul nostru cultural ca o expresie a operei de zidire și de împlinire spirituală a neamului românesc”, a afirmat marți Părintele Nicușor Beldiman la Simpozionul internațional „Forme de organizare și funcționare a monahismului ortodox: tradiție bimilenară și provocări contemporane”.

În lucrarea prezentată cu acest prilej și intitulată „Propovăduirea Cuvântului – dimensiune esențială a monahismului românesc”, el a realizat o trecere în revistă a principalilor predicatori ai Bisericii Ortodoxe Române și a temelor abordate de aceștia în ultimele două secole.

Pe lângă consolidarea credinței și spiritualității ortodoxe, omiletica ortodoxă românească a avut și alte două roluri importante: „dezvoltarea limbii şi a culturii naţionale” și „păstrarea conştiinţei unităţii naţionale a românilor”.

Autorul a împărțit ultimele două secole în trei perioade și a descris pe scurt temele abordate de principalii predicatori.

1900-1947: Epoca a avut predicatori străluciţi, dintre care unii au înţeles ,,semnele timpului” și au prevăzut pericolul comunismului ateu, „fapt pentru care au avut mai apoi de suferit felurite prigoane, inclusiv închisori, în care, o parte din ei, şi-au dat obştescul sfârşit”;

1948-1989: Marii predicatori au fost arestați, iar restul intimidați. În acest context, omiletica s-a axat pe aspecte teologice, evitând referirea la realități sociale. Astfel, Biserica Ortodoxă Română „nu şi-a neglijat latura învăţătorească, în ciuda acestor ameninţări, ea fiind singura instituţie care a reuşit să salveze neamul de la o adevărată catastrofă spirituală”, a afirmat Părintele Nicușor Beldiman;

1989-2021: „Un mare dar pe care l-am primit după decembrie 1989 a fost acela al libertăţii cuvântului și al libertății de acțiune”, a subliniat autorul. Printre predicatorii mai cunoscuți din această ultimă perioadă se numără Părintele Cleopa Ilie, Mitropolitul Antonie Plămădeală și  Părintele Patriarh Daniel.

Simpozionul internațional „Forme de organizare și funcționare a monahismului ortodox: tradiție bimilenară și provocări contemporane” a fost deschis luni dimineață și s-a încheiat miercuri. Lucrările s-au desfășurat în format fizic și online.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente