Postul apropie de Dumnezeu

Știm că Moise prin post s-a urcat în munte (leș. 24, 18.) Că n-ar fi îndrăznit să se apropie de vârful muntelui care fumega, nici n-ar fi cutezat să intre în nor, dacă n-ar fi fost înarmat cu postul. Prin post a primit poruncile scrise pe plăci de degetul lui Dumnezeu. Sus, pe munte, postul a prilejuit darea Legii; iar jos, la poalele lui, lăcomia la mâncare a înnebunit pe oameni să se închine idolilor. ‘Poporul, spune Scriptura, s-a așezat să mănânce și să bea și s-a sculat să joace” (leș. 32, 6). O sin­gură îmbătare cu vin a zădărnicit cele patruzeci de zile de post și de rugăciune ale lui Moise. Plăcile scri­se cu degetul lui Dumnezeu, pe care le primise pos­tul, pe acelea le-a sfărâmat beția, că profetul n-a so­cotit cu cale ca un popor beat să primească legile lui Dumnezeu ( Ieș. 32, 19). Și astfel, poporul care învățase să cu­noască pe Dumnezeu prin minuni nespus de mari, a alunecat într-o clipită, prin lăcomie la mâncare, la în­chinarea de idoli. Pune față în față acestea două: pos­tul, care apropie de Dumnezeu, și desfătarea, care în­depărtează de mântuire.

Sf. Vasile Cel Mare, Despre post, Ed. IMBOR, Buc., 2009, p. 10.

Comentarii Facebook


Știri recente