PF Daniel explică de ce a mers Mântuitorul neinvitat la întâlnirea cu cortegiul funerar al fiului văduvei din Nain

Patriarhul Daniel a participat duminică la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale de la București. În omilia sa, el a prezentat învățăturile din Evanghelia învierii fiului văduvei din Nain: cei îndurerați de pierderea celor dragi au nevoie să le fim alături; trupul este cinstit în creștinism ca epifanie a sufletului și receptacul al harului Duhului Sfânt; iar tinerii sunt chemați să nu rupă comuniunea cu familia.

„În esență”, a spus Părintele Patriarh, „această Evanghelie ne arată că Hristos Domnul aduce bucuria învierii în locul suferinței îndoliate”.

„Vedem aici cum Hristos, Domnul vieții, se întâlnește cu moartea, cum El, fără să fie chemat…, merge la această întâlnire cu sicriul unicului copil al unei văduve și cu mama sa îndurerată.”

La această întâlnire, Mântuitorul a făcut două lucruri aparent controversate:

  • s-a atins de sicriul mortului, lucru considerat necurat și interzis de tradiția iudaică;
  • deși El învăța că sunt „fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia”, de data aceasta i-a spus unei femei îndurerate să nu mai plângă.

Să le fim alături celor îndurerați

Aceasta, spune patriarhul, ne arată „iubirea milostivă, compătimitoare, împreună-suferitoare a Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea a venit El la Nain neinvitat. A venit ca să mângâie, a venit ca să consoleze, se întărească sufletește pe femeia îndoliată, îndurerată și, în același timp, a venit ca să învieze din morți pe acest tânăr, unicul copil al mamei sale”.

Mântuitorul Iisus Hristos ne învață astfel să le fim alături celor care au pierdut pe cineva drag: „cei din jur trebuie sa participe la înmormântare, să consoleze pe ce îndoliați, îndurerați, și să arate prin aceasta că sunt alături, deoarece, în general, în timp de suferință cauzată de moartea cuiva drag, se simte o anumită singurătate și o neputință”.

În acest sens, slujbele Bisericii nu îi ajută doar pe cei decedați în trecerea lor dincolo, ci le consolează și familiile rămase în urmă.

„Această compasiune, împreună-durere sau suferință cu cei care suferă este o normă a vieții creștine, trebuie să fie o constantă”, a precizat Preafericirea Sa.

Trupul morților. Minunile lucrează și prin materie

În continuare, patriarhul a vorbit despre învățătura creștină cu privire la trup și materie și legătura ei cu credința în înviere și cu cinstirea sfinților.

Atingându-se de sicriu, Mântuitorul Iisus Hristos „vrea să ne învețe că morții nu sunt necurați, că ei trebuie să fie cinstiți, că trupul omului are o valoare deosebită în fața lui Dumnezeu, deoarece trupul este chemat la Învierea cea de obște”, a explicat el.

„Adică vedem că aici că trupului i se arată un respect, sicriului i se arată o cinstire, deoarece trupul este epifania sufletului, prin trup omul se exprimă în timpul vieții și rămâne chiar și după despărțirea sufletului de trup o tainică legătură între trup și sufletul care merge la Dumnezeu.”

În acest context, Patriarhul Daniel a evocat comentariul Sfântului Chiril al Alexandriei referitor la acest episod evanghelic.

Sfântul spunea că „Mântuitorul Iisus Hristos S-a atins de sicriu… voind să ne arate că prin Trupul Său El dăruiește viață oamenilor”, a spus părintele patriarh. „De aceea noi ne împărtășim cu Trupul lui Hristos cel răstignit și înviat și primim iertarea păcatelor și arvuna vieții veșnice, ne pregătim pentru Înviere.”

„Deci Sfântul Chiril vrea să arate că materia nu este rea, că Dumnezeu, prin materie face minuni, că sufletul lucrează prin materie și o sfințește”, a adăugat Preafericirea Sa.

Creștinismul a schimbat viziunea despre moarte

Astfel, creștinismul a schimbat viziunea despre moarte, a adăugat el: necropolele (gr. – „orașele morților”) au devenit „cimitire” (gr. – „dormitoare”), iar sarcofagele (gr. – „mâncătoare de trupuri”) au fost redenumite „sicrie” (gr. – „cutie de valori”).

„Urmând această învățătură a Evangheliei și a Sfinților Părinți, Biserica a cinstit dintru început trupurile celor decedați și le-a pus în sicriu, adică într-o cutie în care se pun lucruri de mare preț”, a precizat Părintele Patriarh.

Această cinstire se explică prin faptul că „trupul creștinului a fost botezat și el s-a împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului și s-a sfințit”, a adăugat el.

Taina trupurilor făcătoare de minuni ale sfinților adormiți

„Sfântul Apostol Pavel ne spune că trupul creștinului este templu al Sfântului Duh, iar creștinilor cărora Biserica le-a recunoscut sfințenia vieții Biserica le acordă o cinstire deosebită, și anume cinstirea sfintelor moaște ale sfinților, care sunt puse în raclă de mare preț și sunt venerate cu evlavie.”

„Cinstirea celor adormiți în Domnul se face pe baza credinței Învierea morților și a dobândirii vieții veșnice”, a mai spus patriarhul.

Ea este totodată și o dovadă a iubirii care rămâne dincolo de despărțirea impusă de moarte: „Cinstirea trupului morților, cinstirea mormintelor, a cimitirelor este o datorie morală, dar și un semn al iubirii noastre mai tari decât moartea arătată celor dragi care au adormit în Domnul.”

Moaștele sfinților sunt făcătoare de minuni „prin harul Duhului Sfânt, care a fost prezent în sufletul sfântului în timpul vieții pământești – nu pentru că ar mai fi sufletul în ele, ci pentru că harul Duhului Sfânt, care unește sufletul din ceruri al sfântului cu moaștele sale de pe pământ, săvârșește minuni”, a precizat Părintele Patriarh.

Mesajul Mântuitorului către tineri

„Evanghelia de astăzi ne arată și faptul că Mântuitorul Iisus Hristos prețuiește tinerețea”, a mai spus Patriarhul Daniel.

Înviind trei morți, persoane tinere, după cum reiese din Evanghelii, Mântuitorul arată că „nu este firesc pentru copii și tineri să se despartă de părinții lor și să producă suferință, căci copiii și tinerii sunt chemați la viață de comuniune cu părinții lor, cu rudele, cu frații, cu surorile, ca să crească în comuniune de iubire”, a spus părintele patriarh.

„Evanghelia ne arată că, pentru tineri, este foarte important să păstreze legătura de iubire cu părinții, cu rudele, cu frații, cu prietenii, să nu se înstrăineze, să nu se însingureze, să nu confunde libertatea cu înstrăinarea și cu izolarea, ci să descopere că adevărata libertate stă în dragostea față de părinți, față de frați, de surori, de rude, de prieteni și ajutorarea celor care au nevoie de ajutorul lor”, a încheiat Patriarhul României.

Foto credit: Ziarul Lumina / Arhid. Ștefan Sfarghie

Comentarii Facebook


Știri recente