Pelerinajul Icoana – fereastră spre Dumnezeu în Capitală

La Biserica Icoanei din Protoieria 2 Capitală s-a desfășurat, în zilele de 8 și 9 martie, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, programul-pelerinaj „Icoana – fereastră spre Dumnezeu”, informează „Ziarul Lumina”. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Bucureștilor, Protoieria 2 Capitală, Parohia Icoanei și Primăria Sectorului 2, cu prilejul Duminicii Ortodoxiei. În mijlocul preoților și al credincioșilor prezenți la ceasurile de rugăciune și pelerinaj de la Biserica Icoanei s-au aflat anul acesta Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Anul acesta, la Biserica Icoanei a fost adusă spre închinare icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu, din județul Iași. Evenimentele religioase dedicate Duminicii Ortodoxiei au debutat sâmbătă, 8 martie, cu slujba Vecerniei, oficiată la Biserica Icoanei de Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de slujitori.

Procesiune la ceasul rugăciunii de seară

A urmat procesiunea „Lumina Ortodoxiei”, la care au participat numeroși clerici și credincioși, care au purtat lumânări aprinse și icoane în mâini cântând imne bisericești, specifice perioadei Postului Mare. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu a fost purtată în procesiune, înaintea mulțimii de credincioși. Un detașament de jandarmi, în uniforme de gală, a luminat cu torțe aprinse drumul procesiunii desfășurate în jurul Parcului „Grădina Icoanei”. Pe parcursul procesiunii s-au făcut trei opriri, clericii rostind ectenii speciale pentru pacea, sănătatea, ajutorul și mântuirea credincioșilor. Pe scena amenajată în Parcul „Grădina Icoanei”, prin grija Primăriei Sectorului 2 Capitală, corul preoților Protopopiatului 2 Capitală a susținut un concert de muzică bisericească.

La finalul programului religios de sâmbătă seara, Preasfințitul Episcop Varlaam Ploieșteanul a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre importanța cinstirii icoanelor și despre semnificațiile duhovnicești ale Duminicii Ortodoxiei. „În această atmosferă de noapte, luminată de făcliile și lumânările pe care le purtați în mâini, dar mai ales luminată de lumina credinței curate pe care o purtați în suflete, ne-am adunat să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul luminii Ortodoxiei, credința cea dreaptă, mântuitoare și apostolică, pe care am moștenit-o de la strămoși. Duminica Ortodoxiei este sărbătorită în fiecare an în prima duminică din Postul Sfintelor Paști. Această pomenire a dreptei credințe se face în amintirea unui eveniment istoric. În anul 843, în prima duminică a Postului Mare a acelui an, un Sinod, convocat de binecredincioasa împărăteasă Teodora a Bizanțului, a proclamat biruința dreptei credințe cu privire la cinstirea sfintelor icoane. Biserica a cinstit încă de la începuturile existenței sale chipurile sfinților și chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, PS Episcop Varlaam Ploieșteanul a explicat că cinstirea icoanelor se fundamentează pe Întruparea Mântuitorului Hristos. „În momentul Întrupării Domnului, dumnezeirea s-a lăsat văzută în una din cele trei Persoane ale Sfintei Treimi, în Fiul sau Cuvântul lui Dumnezeu. În persoana Fiului noi am văzut și pe Tatăl și pe Duhul Sfânt, care este numit Duhul Fiului. Noi nu pictăm nici natura divină și nici natura omenească, ci reprezentăm persoana dumnezeiască întrupată. Noi nu cinstim materia: nici lemnul, nici vopselele, nici metalele, ci persoanele sfinte pictate în icoane”, a explicat Preasfinția Sa.

La finalul programului de sâmbătă, pr. protopop Ioan Popescu, parohul Bisericii Icoanei, a mulțumit Preasfințitului Varlaam, tuturor preoților slujitori și credincioșilor, precum și primarului Sectorului 2 Capitală, Neculai Onțanu.

Bucuria trăirii dreptei credințe

Ieri, 9 martie, în a doua zi a manifestării religios-culturale de la Biserica Icoanei din Capitală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită pe un podium special amenajat lângă lăcașul de cult de către Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul sfintei slujbe, Preasfinția Sa a citit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei, în care a fost explicată importanța cinstirii icoanelor și prin care s-a adresat un îndemn clerului și credincioșilor pentru susținerea lucrării pastoral-misionare a Bisericii.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, clerul și credincioșii au mers în procesiune spre Parcul „Grădina Icoanei”, unde s-au întâlnit cu preoții și credincioșii de la celelalte parohii ale Protopopiatului Sectorului 2 Capitală, pentru a participa împreună la procesiunea „Icoana – fereastră spre Dumnezeu”. În fruntea alaiului au fost purtate Sfânta Cruce, toaca, ripidele, steagurile bisericești, icoane mari, purtate pe câte un baldachin, între care și icoanele făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași și de la Biserica Icoanei din București. După sfintele odoare duhovnicești au urmat soborul de preoți, care purtau în mâini cruci de binecuvântare, Preasfințitul Episcop Varsanufie Prahoveanul și numeroși credincioși care țineau în mâini icoane.

Procesiunea a avut loc în jurul Parcului „Grădina Icoanei”, fiind rostite ectenii și cântări specifice perioadei Postului Mare, după care s-a înaintat spre podiumul din mijlocului parcului.

Au urmat un scurt concert de cântări religioase, susținut de Corul Protoieriei Sector 2 Capitală, slujba de sfințire a icoanelor purtate de credincioși săvârșită de PS Varsanufie Prahoveanul, precum și rostirea Mărturisirii de credință.

În continuare, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Episcop Varsanufie Prahoveanul, a arătat că evenimentele din Duminica Ortodoxiei de la Biserica Icoanei au devenit deja o tradiție pentru urbea bucureșteană și că participarea credincioșilor la acest pelerinaj reprezintă dorința lor de a-L căuta pe Dumnezeu.

„Dumnezeu ne-a chemat la credință întocmai ca pe Filip, îndemnându-ne să-L urmăm, iar noi am acceptat această chemare, exprimând-o în actul simbolic al pelerinajului. Cei care au simțit chemarea lăuntrică au chemat pe cei dragi ai lor, care s-au alăturat acestei procesiuni, sporind această lucrare sfântă. Toată viața Îl căutăm pe Dumnezeu, iar în timpul pelerinajului această căutare devine călătorie împreună cu Dumnezeu și întâlnire cu El. Pelerinajul este cu adevărat o lucrare sfântă pentru că unește oameni de diferite vârste și condiții în faptă și rugăciune, experiența sa fiind un prilej de împrospătare a vieții spirituale și de întărire a credinței. În experiența spirituală a pelerinajului, cei care au credință mai slabă au prilejul să o întărească văzând credința mai puternică a altora. Când pelerinajul este însoțit de rugăciuni, priveghere, spovedanie, împărtășire euharistică și convorbiri duhovnicești, el este un izvor de bucurie și pace lăuntrică, un prilej de îmbogățire spirituală”, a subliniat PS Varsanufie Prahoveanul.

La final, pr. protopop Ioan Popescu, parohul de la Biserica Icoanei, a îndemnat credincioșii spre dragoste statornică pentru Biserică. De asemenea, pr. protoiereu Ioan Popescu a mulțumit tuturor organizatorilor și susținătorilor evenimentelor, oferind Patriarhului României, prin Preasfințitul Episcop Varsanufie Prahoveanul, o icoană a Sfântului Martir Voievod Constantin Brâncoveanu. Părintele Ioan Popescu a oferit reprezentanților Primăriei Sector 2 icoa-na Sfântului Constantin Brâncoveanu, ca dar în semn de prețuire și mulțumire, primarului Sectorului 2 Capitală, Neculai Onțanu.

Părintele protopop Popescu a mulțumit de asemenea preoților și credincioșilor prezenți la cea de-a VII-a ediție a evenimentului religios-cultural „Icoana – fereastră spre Dumnezeu”, organizată de Arhiepiscopia Bucureștilor și Protoieria Sectorului 2 Capitală, în colaborare cu Primăria Sectorului 2 Capitală.

Comentarii Facebook


Știri recente