Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale în sărbătoare

Paraclisul patriarhal Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din Reședința patriarhală, își sărbătorește la 23 aprilie 2014 hramul principal.

Catapeteasma lăcașului a fost renovată și împodobită cu foiță de aur, pictura curățată și readusă la frumusețea începuturilor. De asemenea, au fost montate cele mai moderne sisteme de iluminat și ventilație care să asigure o temperatură optimă pentru păstrarea frescei. Sfințirea lăcașului de rugăciune, închinat Sfântului Gheorghe, Sfântului Prooroc Daniel și Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de mai mulți ierarhi ai Sfântului Sinod, la 22 iulie 2011.

Acest paraclis a fost construit deodată cu Catedrala patriarhală, între 1656 și 1658, fiind desăvârșit mai târziu, în anul 1723, de către Nicolae Vodă Mavrocordat și de mitropolitul Daniil (1719-1731), când s-au realizat unele reînnoiri și pictura murală interioară. Tot atunci, paraclisul a primit al doilea hram, al Sfântului Prooroc Daniil.

După trecerea veacurilor peste acest lăcaș de închinare, între anii 1987 și 1989, vrednicul de pomenire patriarh Teoctist, în spiritul tradiției înaintașilor, a rânduit ca tâmpla și icoanele să fie conservate și restaurate. Tot atunci s-a refăcut și tencuiala exterioară, pe alocuri căzută, iar după anul 2000, patriarhul Teoctist a continuat să se îngrijească de întreținerea și conservarea paraclisului, inițiind lucrări de consolidare a zidurilor exterioare, precum și de înlocuirea învelitorii acoperișului, care se învechise, cu una nouă, din tablă de aramă.

Un amplu proces de conservare și restaurare a picturii, a catapetesmei, de înnoire și împodobire a paraclisului a început în anul 2009 cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel. O echipă alcătuită din nouă pictori restauratori, condusă de pictorul Cătălin Palamariu, a început restaurarea picturii murale a paraclisului, care este în întregimea lui o chintesență între arta autohtonă, orientală și occidentală. Aceste lucrări au durat până în luna iulie 2010. Munca de restaurare la catapeteasmă, foarte dificilă din cauza unor lucrări anterioare neadecvate, a început în 2010, de o echipă condusă de pictorul-restaurator Dan Mihai Ivanovici și s-a terminat pe 1 iulie 2011. Au fost restaurate elementele din lemn și refăcute piesele care lipseau, aplicându-se pe toată suprafața foiță de aur. De asemenea, s-a intervenit și pentru reintegrarea cromatică a icoanelor. Tot acum s-au achiziționat candele noi de argint, confecționate la Atelierele Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române de la Popești-Leordeni. S-a restaurat mobilierul și s-au achiziționat noi obiecte pentru buna desfășurare a cultului. Totodată, s-a refăcut instalația termică și electrică, fiind folosită o tehnologie modernă pe bază de fibră optică pentru protejarea picturii. După o muncă susținută, stropită cu har și rugăciune, s-a reușit înnoirea întregului paraclis. În aceeași perioadă cu catapeteasma s-a restaurat și holul paraclisului.

În timpul restaurării s-au lăsat trei martori în diferite zone, în altar, în turlă și în partea de sus, pe elementele decorative din piatră și așa rămân pentru ca următorii restauratori să își dea seama de ce a fost nevoie de aceste intervenții la vremea cuvenită. S-au realizat lucrări de restaurare și conservare, precum îndepărtarea fumului și a prafului, prin acțiune mecanică și chimică cu hârtie japoneză, cu soluție de carbonat de amoniu în concentrații diferite. S-au făcut injectări cu soluții din piele.

În tainicul și prețiosul paraclis, pictura foarte bogată, frumusețea chipurilor sfinților, care sunt foarte subtil tratate, sunt parcă învăluite permanent de frumosul nevăzut.

Resfințit în 2011

Slujba de resfințire a picturii și a catapetesmei recent restaurate din paraclisul istoric cu hramurile ‘Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfântul Prooroc Daniil și Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași’ al Reședinței patriarhale a avut loc pe 22 iulie 2011. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de ierarhi ai Sfântului Sinod, a resfințit veșmântul înnoit al acestui sfânt lăcaș. La resfințirea picturii au participat și ierarhi greci, Înalt Preasfințiții Mitropoliți Pavlos de Drama și Barnabas de Neapolis.

Comentarii Facebook


Știri recente