O administrare responsabilă a patrimoniului imobiliar

Sectorul Bunuri imobile bisericești al Arhiepiscopiei Bucureștilor are ca obiect de activitate administrarea patrimoniului imobiliar aflat în proprietatea și folosința Centrului eparhial și a unităților de cult aflate sub jurisdicția canonică și administrativă a eparhiei, informează Ziarul Lumina. În continuare vom prezenta activitățile cele mai importante ale acestui sector desfășurate în anul 2013.

Sectorul Bunuri imobile bisericești supraveghează modul de administrare a bunurilor imobile, precum și modul de întocmire a documentațiilor tehnice cadastrale necesare intabulării în Cartea Funciară a dreptului de proprietate bisericească. Sectorul operează lucrări specifice topo-cadastrale pentru unitățile de cult ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. În anul 2013, sectorul a formulat 527 de referate și avize de specialitate pentru lucrările înregistrate spre soluționare, a emis avize și a întocmit diferite tipuri de contracte care privesc imobile aparținând Centrului eparhial și unităților de cult din Arhiepiscopia Bucureștilor.

În colaborare cu Oficiul canonico-juridic al Arhiepiscopiei Bucureștilor, sectorul a acordat asistență juridică unor unități locale de cult, inclusiv prin reprezentare în instanța de judecată a părții bisericești în dosare aflate în diferite faze procesuale. Angajații sectorului au efectuat inspecții la 69 de parohii, s-au verificat modul de administrare a bunurilor imobile parohiale, întocmirea și buna păstrare a actelor de proprietate ale acestora. În cazul parohiilor care nu dețin acte de proprietate, ci numai înscrisuri interne, cum ar fi registrele inventar din anul 1969, preoții parohi au fost îndrumați să întocmească o documentație în vederea obținerii titlurilor de proprietate prin acțiuni în constatare la instanța de judecată.

Sectorul Bunuri imobile bisericești a reușit intabularea dreptului de proprietate și folosință asupra bunurilor imobile aparținând la 12 unități locale de cult ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. S-a continuat acțiunea de efectuare a măsurătorilor topografice și cadastrale, în vederea înscrierii dreptului de proprietate și folosință în Cartea Funciară pentru imobile aparținând unităților locale de cult și imobile aparținând Arhiepiscopiei Bucureștilor. Totodată, s-au efectuat măsurători cadastrale pentru 47 de unități de cult.

Sprijinirea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului

În ceea ce privește lucrările de construire a Catedralei Mântuirii Neamului, Sectorul Bunuri imobile bisericești și-a adus contribuția prin: măsurători de nivelment cu GPS-ul și nivela (cota 0, cota -6,8; și cota -11); participarea la ședința organizată de inginerii din cadrul Sectorului Monumente și construcții bisericești al Patriarhiei Române, la care au participat reprezentanții constructorilor Strabag și BogâArt prin care s-a stabilit amplasamentul a patru piloni din care se vor efectua măsurători de verificare a tuturor lucrărilor la viitoarea Catedrală patriarhală, precum și după finalizarea acesteia (pentru a se urmări comportamentul construcției în timp); a efectuat măsurători la elementele metalice din absida dreaptă și altar; a efectuat măsurători la rețeaua de sprijin pentru efectuarea lucrărilor de trasare a elementelor metalice împreună cu reprezentanții firmei Strabag.

În anul 2013, sectorul a reușit arhivarea în format electronic a situației tuturor bunurilor imobile bisericești din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Comentarii Facebook


Știri recente