O administrare mai eficientă a cimitirelor

În anul 2012, activitatea Sectorului Cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a concentrat pe administrarea eficientă și responsabilă a cimitirelor parohiale aflate în proprietatea și folosința unităților de cult de sub jurisdicția canonică și administrativă a Arhiepiscopiei Bucureștilor, înființarea de noi cimitire parohiale sau eparhiale, coordonarea preoților de caritate din cimitirele de stat, precum și supravegherea activităților economice complementare.

După cum informează „Ziarul Lumina”, Sectorul Cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor administrează cele 542 de cimitire parohiale și mănăstirești: 66 în mediul urban, 463 în mediul rural și 13 cimitire mănăstirești. Imediat după înființarea sa în ianuarie anul trecut, s-a început inspectarea cimitirelor parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru identificarea neregulilor și a problemelor existente, ocazie cu care s-au trasat noi sarcini și direcții de activitate. Astfel, până la finalul anului, au fost efectuate 59 de inspecții și cercetări pe teren. De asemenea, s-au înființat trei cimitire parohiale (Parohia Bobolia, Parohia Mislea, ambele în Protoieria Câmpina, precum și Parohia Gura Vitioarei din Protoieria Vălenii de Munte); s-au extins cimitirele Dobroești din Protoieria Ilfov-Sud și Mâneciu Pământeni din Protoieria Vălenii de Munte; s-a clarificat regimul juridic al terenului cimitirului parohial Chitila și s-au început demersurile pentru înființarea unui nou cimitir eparhial pe terenul proprietate a Paraclisului patriarhal „Domnița Bălașa”, situat pe Calea Dudești, F.N., sector 3, București. În paralel, s-au purtat discuții cu preoți din Administrația eparhială și de la parohii, în vederea identificării de terenuri pe care să se amenajeze noi cimitire. A fost acordată atenție în mod deosebit ci-mitirelor parohiale mari din Capitală și din județul Ilfov și s-a implementat un proiect-pilot ce constă din asigurarea unor servicii de calitate: lucrări construcții, curățenie și pază.

În primele 11 luni de activitate, Sectorul Cimitire, monumente și servicii funerare a analizat și a soluționat un număr de 249 de temeiuri, ce au fost prezentate în ședințele Permanențelor Consiliului eparhial. Având în vedere practica necanonică a incinerării morților, Sectorul Cimitire, monumente și servicii funerare a redactat și a trimis către Cancelaria Sfântului Sinod un proiect de text, care a fost dezbătut și aprobat în ședința Sfântului Sinod prin Hotărârea nr. 4529/05.07.2012. S-au trimis, de asemenea, către Cancelaria Sfântului Sinod, propunerile privind modificările ce trebuie aduse Regulamentului pentru administrarea cimitirelor parohiale și mănăstirești de pe cuprinsul Patriarhiei Române, în conformitate cu contextul actual economic, legislativ și social. Prin înlocuirea Ordinului circular nr. 2007/2007 cu Ordinul 6767/21.06.2012, ce stabilește contribuțiile pentru concesionarea locurilor de înmormântare, precum și contravaloarea celorlalte lucrări și servicii funerare din cimitirele parohiale și mănăstirești, administrarea cimitirelor a devenit mai transparentă.

Comentarii Facebook


Știri recente